Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przypomnienie - koniec rekrutacji na szkolenia dla WPIA UJ

Przypomnienie - koniec rekrutacji na szkolenia dla WPIA UJ

Studencie Wydziału Prawa i Administracji UJ weź sprawy w swoje ręce! Zrekrutuj się na darmowe szkolenie certyfikowane pt. Systemy wyszukiwania informacji prawnej - szkolenie praktyczne, szkolenie certyfikowane.

Drodzy Studenci, Drogie Studentki,

Rozwój zastosowania komputerów we wszystkich dziedzinach życia społecznego ma olbrzymi wpływ na pracę prawników. Zgodnie z raportem sporządzonym przez ABA (American Bar Association) 97% prawników w Stanach Zjednoczonych używa mobilnych technologii. Technologia informacyjna, a w szczególności użycie podłączonych do sieci komputerów osobistych, stanowi współcześnie jeden z podstawowych elementów pozwalających na wykonywanie tego zawodu.  W związku z tym rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i ich zastosowanie w sferze prawa nie tylko zmieniają charakter usług prawniczych, lecz także stawiają nowe wyzwania prawnikom, którzy w przyszłości - bez dysponowania odpowiednią wiedzą o charakterze informatyczno-prawnym - nie będą mogli w sposób efektywny uprawiać swojego zawodu. 

Mając na uwadze powyższe studencie Wydziału Prawa i Administracji UJ weź sprawy w swoje ręce! Zrekrutuj się na darmowe szkolenie certyfikowane pt. Systemy wyszukiwania informacji prawnej - szkolenie praktyczne, szkolenie certyfikowane. 

Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników kursu z praktycznymi aspektami obsługi najpopularniejszych systemów informacji prawnej tj. Lexa i Legalisa. Zakres kursu obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. W trakcie zajęć uczestnicy przećwiczą na prawdziwych przypadkach obsługę programów, wyszukiwanie aktów prawnych, śledzenie nowelizacji, pracę z orzeczeniami i publikacjami doktryny. Ponadto uczestnicy poznają dobre praktyki w pracy ze wskazanymi programami. Dopełnieniem szkolenia będą materiały dodatkowe w postaci quizów oraz zadań do pracy własnej.

 

Podczas szkolenia na pewno uzyskacie odpowiedzi na nurtujące Was pytania:

 • Czym są informacja prawna i informatyka prawnicza?
 • Jakie są wady i zalety systemów bezpośredniego i pośredniego udostępniania informacji prawnych?
 • Jakie są kierunki rozwoju nowych koncepcji wyszukiwania informacji prawnej?

Harmonogram kursu:

https://zintegruj.uj.edu.pl/systemy-wyszukiwania-informacji-prawnej-szkolenie-praktyczne-szkolenie-certyfikowane-

 

Kod kursu: zin.kst-6.27.z

godz. 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:30

Grupa 1: 28.01.2022

Grupa 2: 25.02.2022

 

Kod kursu: zin.kst-6.27.l

godz. 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:30

Grupa 1: 25.03.2022

Grupa 2: 29.04.2022

Grupa 3: 27.05.2022

 

Rejestracja:

Dla osób, które posiadają żeton – samodzielna rejestracja w systemie USOSweb (do 10.01.2021)

 • Semestr zimowy, kod rejestracji: ZINTEG-21/22_kst-1/2
 • Semestr letni, kod rejestracji: ZINTEG-21/22_kst-2/L (rejestracja dostępna od 23.12.2021, godz. 10:00)

Dla osób, które nie posiadają żetonu  - ręczny zapis poprzez ankietę (z wybranymi osobami skontaktujemy się mailowo):

 

Przypominamy, że w rekrutacji mogą wziąć udział Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (studia licencjackie, studia magisterskie, studia jednolite magisterskie) - będący na 2-ch ostatnich latach studiów (4 ostatnie semestry), którzy posiadają żeton ZINTEG-21/22.

Dostępne żetony można sprawdzić tutaj: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/zetony/index#/cart.

 
 

Z poważaniem

Zespół projektu

Biuro Projektu ZintegrUJ

 

Zobacz video galerię

Zarządzenie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci - pełny opis oferty

 

 

Celem Zadania 2 jest rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów w ramach trzech obszarów:

 1. Obszarze nauk społeczno-humanistycznych;
 2. Obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 3. Obszarze nauk przyrodniczo-ścisłych.

Dla każdego z obszarów przygotowane zostaną i przeprowadzone specjalnie dedykowane kursy oraz szkolenia.

więcej o

Celem Zadania 4 jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji) osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla rozwoju Polski.

W zadaniu przewiduje się programy wsparcia w powyższym zakresie w następujących obszarach:

 1. nauk społeczno-humanistycznych,
 2. nauk przyrodniczo-ścisłych,
 3. nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 4. wsparcia kompetencji językowych studentek i studentów UJ.

 

Programy prowadzone będą w atrakcyjnych formach: projektów realizowanych w zespołach, wizyt studyjnych u pracodawców współpracujących z UJ, kursów i szkoleń, w tym certyfikowanych.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron