Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Metody i narzędzia wdrażania Lean management. Poradnik dla menedżerów i pracowników szkół wyższych.

Metody i narzędzia wdrażania Lean management. Poradnik dla menedżerów i pracowników szkół wyższych.

Z przyjemnością przekazujemy publikację poświęconą doskonaleniu szkół wyższych z wykorzystaniem koncepcji lean management i innych podejść procesowych. Publikacja została sfinansowana w ramach projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego „ZintegrUJ - Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Życzymy dobrej lektury i jednocześnie zapraszamy na szkolenia w ramach programu „LEAN MANAGEMENT I RESTRUKTURYZACJA PROCESOWA w szkole wyższej”. Szczegóły poniżej.

Celem programu LEAN MANAGEMENT I RESTRUKTURYZACJA PROCESOWA w szkole wyższej jest pogłębienie kompetencji menedżerów i pracowników w zakresie zarządzania procesami, środowiskiem pracy i zespołami pracowniczymi, a także przygotowanie ich do projektowania i doskonalenia procesów pod kątem wdrażania różnych rozwiązań organizacyjnych i informatycznych (aplikacji, programów, i innych).

 

Efektem programu jest przygotowanie uczestników do samodzielnej i zespołowej realizacji projektów usprawniających działania, procesy, obieg dokumentów oraz środowisko pracy.  W załączniku znajdą Państwo szczegółowy program szkolenia. Wśród jednostek, które zostały już przeszkolone są:  Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów, Dział Administrowania Nieruchomościami, Wydział Nauk o Zdrowiu i wiele innych. 

Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną konsultantkę, badaczkę, facylitatora, doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu  - Justynę Maciąg. Więcej informacji w załączniku oraz na stronie: https://isp.uj.edu.pl/instytut/pracownicy/justyna-maciagSzkolenia odbywają się w formule on line w formie 4 godzinnych modułów. Harmonogram szkoleń jest ustalany indywidualnie z jednostką. Czas trwania całości szkolenia to około 1,5 – 2 miesięcy. Szkolenie obejmuje łącznie 40 godzin dydaktycznych.

przypadku zebrania 12-15 osób, istnieje możliwość zorganizowania kursu zamkniętego dla jednostki.  Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego!  

 

E-podręcznik: 
https://www.researchgate.net/publication/354814252_Metody_i_narzedzia_wdrazania_Lean_management_Poradnik_dla_menedzerow_i_pracownikow_szkol_wyzszych?fbclid=IwAR3iFUft29uqjYmV_MYrrqrYVP0k7SX4KjcNxBaK9o5yMolX5LxaS8CpwpI ------------------------------------------------ Rekomendacje uczestników szkoleń: „Szkolenia z zakresu Lean Management prowadzone w ramach projektu ZintergrUJ przez Panią dr Justynę Maciąg otwierają przed uczestnikami nowe perspektywy w zarządzaniu organizacją – polecam wszystkim, którym zależy na doskonaleniu metod zarządzania!” ---------- Dr Tomasz Bochenek Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego „Szkolenia te uświadomiły mi, jak ważnym jest podejście procesowe w realizacji zadań, za które jesteśmy odpowiedzialni w jednostkach. Praktyczne wykorzystanie narzędzi Lean Management w Uczelni może odegrać istotną rolę w utrzymaniu przez UJ pozycji lidera w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce.” --------- Michał Bereziński Kierownik Działu Obsługi Studentów Zagranicznych

 

„Uważam, że program powinna ukończyć każda osoba zajmująca się planowaniem, organizowaniem i zarządzaniem w uczelni na różnych poziomach - Pracownia/ Zakład/ Instytut/ Wydział/Uczelnia oraz administracji. Szkolenie daje możliwości uczestnikowi uzyskania nowej wiedzy i nabycia umiejętności pracy w zespole oraz wykorzystania narzędzi do usprawniania systemu zarządzania.”

------------- prof. dr hab. Maria Kózka

Prodziekan ds. dydaktycznych Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM 

 

(…)Wprowadziłam nowe koncepcje i zachęciłam oraz zaangażowałam pracowników do dyskusji i zgłaszania pomysłów, wdrażania usprawnień oraz rozwiązywania problemów, z uwzględnieniem bardzo istotnej problematyki marnotrawstwa. Wprowadziłam liczne narzędzia lean’owskie, które bardzo usprawniły działania, oszczędzając ku ogromnemu zaskoczeniu pracowników ich wysiłek i czas (wielotygodniowe działania zrealizowano np. w przeciągu 30 do 45 minut). Takie działanie poprawiło znacząco funkcjonowanie zespołów oparte na świadomym zarządzaniu, które w perspektywie zapewnia wzrost efektywności oraz długofalowe zmiany w kulturze organizacji, gwarantując ustawiczny jej rozwój.(…) --------------

dr hab. n. med. Joanna Bonior, Prof. UJ

Dyrektor Instytutu Fizjoterapii

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci - pełny opis oferty

 

 

Celem Zadania 2 jest rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów w ramach trzech obszarów:

  1. Obszarze nauk społeczno-humanistycznych;
  2. Obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  3. Obszarze nauk przyrodniczo-ścisłych.

Dla każdego z obszarów przygotowane zostaną i przeprowadzone specjalnie dedykowane kursy oraz szkolenia.

więcej o

Celem Zadania 4 jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji) osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla rozwoju Polski.

W zadaniu przewiduje się programy wsparcia w powyższym zakresie w następujących obszarach:

  1. nauk społeczno-humanistycznych,
  2. nauk przyrodniczo-ścisłych,
  3. nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  4. wsparcia kompetencji językowych studentek i studentów UJ.

 

Programy prowadzone będą w atrakcyjnych formach: projektów realizowanych w zespołach, wizyt studyjnych u pracodawców współpracujących z UJ, kursów i szkoleń, w tym certyfikowanych.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron