Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie na warsztaty „Czytanie i szybkie czytanie: od teorii do praktyki”

Zaproszenie na warsztaty „Czytanie i szybkie czytanie: od teorii do praktyki”

Zajęcia warsztatowe „Czytanie i szybkie czytanie: od teorii do praktyki”, realizowane w ramach projektu ZintegrUJ, pozwolą odkryć fascynujące aspekty samego czytania, a następnie przekuć teorię w praktykę. Punktem wyjścia stanie się diagnoza technik czytania, a punktem dojścia – wypracowanie nowych kompetencji w tym zakresie. Czytanie jako złożona aktywność poznawcza stanie się najpierw przedmiotem refleksji z punktu widzenia psychologii oraz badań technik czytania. W dalszej części zajęć specjalnie dobrane ćwiczenia umiejętności poznawczych pozwolą usprawnić takie umiejętności, jak spostrzeganie, uwaga, pamięć, antycypacja czy myślenie. Z kolei poznanie technik szybkiego czytania i wyćwiczenie ich (za pomocą odpowiednio przygotowanych materiałów szkoleniowych, wymagających samodzielnego drukowania i przynoszenia ich na warsztaty) pozwoli zwiększyć tempo i efektywność czytania.

Czytanie wydaje się czynnością naturalną i niewymagającą szczególnego wysiłku intelektualnego. Ale czy na pewno? Ta pozornie łatwa, dawno opanowana umiejętność jest w rzeczywistości złożoną aktywnością poznawczą, wymagającą koordynacji wielu elementów, od oka i jego ruchów począwszy, poprzez spostrzeganie, antycypację i różnicowanie, na myśleniu, wnioskowaniu i pamięci skończywszy. Warto ją ćwiczyć nie tylko na etapie edukacji wczesnoszkolnej, lecz także w dorosłości, gdy trzeba czytać więcej, szybciej i efektywniej niż kiedyś.

Zajęcia warsztatowe „Czytanie i szybkie czytanie: od teorii do praktyki”, realizowane w ramach projektu ZintegrUJ, pozwolą odkryć fascynujące aspekty samego czytania, a następnie przekuć teorię w praktykę. Punktem wyjścia stanie się diagnoza technik czytania, a punktem dojścia – wypracowanie nowych kompetencji w tym zakresie. Czytanie jako złożona aktywność poznawcza stanie się najpierw przedmiotem refleksji z punktu widzenia psychologii oraz badań technik czytania. W dalszej części zajęć specjalnie dobrane ćwiczenia umiejętności poznawczych pozwolą usprawnić takie umiejętności, jak spostrzeganie, uwaga, pamięć, antycypacja czy myślenie. Z kolei poznanie technik szybkiego czytania i wyćwiczenie ich (za pomocą odpowiednio przygotowanych materiałów szkoleniowych, wymagających samodzielnego drukowania i przynoszenia ich na warsztaty) pozwoli zwiększyć tempo i efektywność czytania.

Na warsztaty zapraszam przede wszystkim tych, którzy nie wierzą, że polonistyczne listy lektur da się zrealizować oraz tych, którzy chcieliby czytać efektywniej i zapamiętywać więcej.

Zajęcia warsztatowe „Czytanie i szybkie czytanie: od teorii do praktyki”

Gdzie? Wydział Polonistyki, Gołębia 20, sala 18.

Kiedy? W semestrze zimowym: czwartki 18.30-20.30 (32 godziny zajęć, jeden semestr)

Kto prowadzi? dr hab. Anita Całek (Wydział Polonistyki UJ, Katedra Komparatystyki Literackiej), literaturoznawczyni, komparatystka i psycholog, trener technik szybkiego czytania Jak się zapisać? USOS: Czytanie i szybkie czytanie: od teorii do praktyki - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (uj.edu.pl)

Kurs jest realizowany w ramach Projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego POWER.03.05.00-00-Z309/17-00, który to jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program „ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego jest realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci - pełny opis oferty

 

 

Celem Zadania 2 jest rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów w ramach trzech obszarów:

  1. Obszarze nauk społeczno-humanistycznych;
  2. Obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  3. Obszarze nauk przyrodniczo-ścisłych.

Dla każdego z obszarów przygotowane zostaną i przeprowadzone specjalnie dedykowane kursy oraz szkolenia.

więcej o

Celem Zadania 4 jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji) osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla rozwoju Polski.

W zadaniu przewiduje się programy wsparcia w powyższym zakresie w następujących obszarach:

  1. nauk społeczno-humanistycznych,
  2. nauk przyrodniczo-ścisłych,
  3. nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  4. wsparcia kompetencji językowych studentek i studentów UJ.

 

Programy prowadzone będą w atrakcyjnych formach: projektów realizowanych w zespołach, wizyt studyjnych u pracodawców współpracujących z UJ, kursów i szkoleń, w tym certyfikowanych.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron