Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

V Program wsparcia kompetencji językowych oferujemy:

V Program wsparcia kompetencji językowych oferujemy:

Drodzy Studenci, Drogie Studentki, czy wiecie, że w ramach V Program wsparcia kompetencji językowych oferujemy: 2️⃣0️⃣- RÓŻNYCH KURSÓW JĘZYKOWYCH 2️⃣7️⃣ - GRUPY JĘZYKOWE 💬Więcej o kursach: http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/4 💬Informacje rekrutacyjne: http://www.zintegruj.uj.edu.pl/kroki-po-rejestracji 💬Rekrutacja: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/zetony/index#/

Drodzy Studenci, Drogie Studentki,
czy wiecie, że w ramach V Program wsparcia kompetencji językowych oferujemy:
2️⃣0️⃣- RÓŻNYCH KURSÓW JĘZYKOWYCH
2️⃣7️⃣ - GRUPY JĘZYKOWE
🇬🇧 JĘZYK ANGIELSKI 🇬🇧
🔴Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego (TOLES) potwierdzającego kompetencje językowe w dziedzinie terminologii prawniczej - Foundation
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B2
🔹1 grupa
🔹80 godzin dydaktycznych
🔹kurs roczny
🔹zakończony certyfikowanym egzaminem na poziomie Foundation
🔴Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego (TOLES) potwierdzającego kompetencje językowe w dziedzinie terminologii prawniczej - Higher
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B2+
🔹4 grupy
🔹120 godzin dydaktycznych
🔹kurs roczny
🔹zakończony certyfikowanym egzaminem na poziomie Higher
🔴Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu BEC Vantage, który daje potwierdzenie kompetencji na poziomie B2, umożliwiającej podjęcie pracy w większości korporacji
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B2
🔹3 grupy
🔹60 godzin dydaktycznych
🔹kurs semestralny - semestr zimowy 2021/22
🔹zakończony certyfikowanym egzaminem
🔴Kurs przygotowujący do egzaminu C1 Business Higher, pomagającego uzyskać praktyczne umiejętności językowe potrzebne do pracy na wyższym szczeblu w międzynarodowym biznesie
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B2+/C1
🔹1 grupa
🔹90 godzin dydaktycznych
🔹kurs roczny
🔹zakończony certyfikowanym egzaminem
🔴Writing in the Sciences C1
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B2+/C1
🔹1 grupa
🔹60 godzin dydaktycznych
🔹kurs semestralny - semestr letni 2021/22
🔹zakończony zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ
🔴Kurs języka angielskiego przygotowujący do testu zewnętrznego IELTS Academic (International English Language Testing System)
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B2+/C1
🔹1 grupa
🔹120 godzin dydaktycznych
🔹kurs roczny
🔹zakończony certyfikowanym egzaminem
🇫🇷 JĘZYK FRANCUSKI 🇫🇷
🔴Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego TCF-RI poziom A1 (język francuski relacji międzynarodowych i dyplomacji)
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. A1
🔹2 grupy
🔹120 godzin dydaktycznych
🔹kurs roczny
🔹zakończony certyfikowanym egzaminem na poziomie A1 Delf Pro
🔴Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego DFP A2 (język francuski w biznesie/komunikacji zawodowej)
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. A1
🔹2 grupy
🔹90 godzin dydaktycznych
🔹kurs roczny
🔹zakończony certyfikowanym egzaminem na poziomie A2
🇪🇸 JĘZYK HISZPAŃSKI 🇪🇸
🔴Kurs języka hiszpańskiego przygotowującego do egzaminu zewnętrznego - hiszpański w turystyce B2
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B1
🔹1 grupa
🔹120 godzin dydaktycznych
🔹kurs roczny
🔹zakończony certyfikowanym egzaminem - Examen Certificado Superior de Espanol del Turismo (B2)
🔴Kurs biznesowego języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu Examen Certificado Básico de Español de los Negocios (B2)
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B1
🔹1 grupa
🔹90 godzin dydaktycznych
🔹kurs roczny
🔹zakończony certyfikowanym egzaminem - Examen Certificado Básico de Español de los Negocios (B2)
🔴Kurs biznesowego języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu Examen Certificado Superior de Español de los Negocios (C1)
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B2
🔹1 grupa
🔹90 godzin dydaktycznych
🔹kurs roczny
🔹zakończony certyfikowanym egzaminem - Examen Certificado Superior de Español de los Negocios (C1)
🇵🇱 JĘZYK POLSKI 🇵🇱
🔴Kurs języka polskiego dla cudzoziemców A2
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. A1
🔹1 grupa
🔹30 godzin dydaktycznych
🔹kurs roczny
🔹zakończony zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ
🔴Kurs języka polskiego dla cudzoziemców B2
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. B1
🔹1 grupa
🔹30 godzin dydaktycznych
🔹kurs roczny
🔹zakończony zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ
🇩🇪 JĘZYK NIEMIECKI 🇩🇪
🔴Kurs języka niemieckiego A1 przygotowujący do egzaminu zewnętrznego z elementami A2
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. A1
🔹1 grupa
🔹120 godzin dydaktycznych
🔹kurs roczny
🔹zakończony certyfikowanym egzaminem
🔴Kurs języka niemieckiego B2 przygotowujący do egzaminu zewnętrznego
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN.B1
🔹1 grupa
🔹60 godzin dydaktycznych
🔹kurs semestralny
🔹zakończony certyfikowanym egzaminem - GOETHE-ZERTIFIKAT B2
🇮🇹 JĘZYK WŁOSKI 🇮🇹
🔴 Kurs języka włoskiego poziom A1/A2 z elementami języka biznesowego
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POZIOMIE MIN. A1
🔹1 grupa
🔹90 godzin dydaktycznych
🔹kurs roczny
🔹zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ
🇯🇵 JĘZYK JAPOŃSKI 🇯🇵
🔴 Kurs języka japońskiego na poziomie podstawowym z elementami języka biznesowego
🔹1 grupa
🔹120 godzin dydaktycznych
🔹kurs roczny
🔹zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ
🇷🇺 JĘZYK ROSYJSKI 🇷🇺
🔴 Kurs języka rosyjskiego A1/A2 przygotowujący do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kompetencje językowe w dziedzinie terminologii biznesowo-informatyczno-prawnej
🔹1 grupa
🔹120 godzin dydaktycznych
🔹kurs roczny
🔹zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ
🇻🇳 JĘZYK CHIŃSKI 🇻🇳
🔴 Kurs języka chińskiego na poziomie A1 z elementami języka biznesowego
🔹1 grupa
🔹60 godzin dydaktycznych
🔹kurs semestralny - semestr zimowy 2021/22
🔹zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ
🇵🇹 JĘZYK PORTUGALSKI 🇵🇹
🔴 Kurs języka portugalskiego na poziomie A1 z elementami języka biznesowego
🔹1 grupa
🔹90 godzin dydaktycznych
🔹kurs semestralny - semestr zimowy 2021/22
🔹zaświadczeniem wydanym przez Biuro Projektu ZintegrUJ

 

Kursy są realizowane w ramach Projektu ZintegrUJ; Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego POWER.03.05.00-00-Z309/17-00, który to jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program „ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego jest realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci - pełny opis oferty

 

 

Celem Zadania 2 jest rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów w ramach trzech obszarów:

  1. Obszarze nauk społeczno-humanistycznych;
  2. Obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  3. Obszarze nauk przyrodniczo-ścisłych.

Dla każdego z obszarów przygotowane zostaną i przeprowadzone specjalnie dedykowane kursy oraz szkolenia.

więcej o

Celem Zadania 4 jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji) osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla rozwoju Polski.

W zadaniu przewiduje się programy wsparcia w powyższym zakresie w następujących obszarach:

  1. nauk społeczno-humanistycznych,
  2. nauk przyrodniczo-ścisłych,
  3. nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  4. wsparcia kompetencji językowych studentek i studentów UJ.

 

Programy prowadzone będą w atrakcyjnych formach: projektów realizowanych w zespołach, wizyt studyjnych u pracodawców współpracujących z UJ, kursów i szkoleń, w tym certyfikowanych.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron