Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

LAST MINUTE dla studentów CMUJ

LAST MINUTE dla studentów CMUJ

LAST MINUTE dla studentów CMUJ

LAST MINUTE dla studentów CMUJ
😎Zostały ostatnie wolne miejsca na następujące kursy:
1. POSTĘPOWANIE Z OSOBAMI AGRESYWNYMI W OCHRONIE ZDROWIA!
🗣Chcesz poszerzyć wiedzę z zakresu postępowania z pacjentem agresywnym oraz technik i strategii radzenia sobie z tym zjawiskiem? Zdobyć certyfikat o ukończeniu kursu?
🗣Jeżeli tak to zapraszamy!
⏰Czas trwania jednego szkolenia ty tylko 8 godzin zegarowych, a forma realizacji kursu - hybrydowa! (4h zdalnie, 4 h stacjonarnie).
⏰Termin i miejsce kursu: 18.09.21 sobota godz. 9.00-13.15 (zajęcia stacjonarne, Kraków, ul. Czyżówka 14, lok 0.9) oraz 25.09.21 sobota godz. 9.00-13.15 (zajęcia on-line ZOOM Meeting)
2. Inspektor Ochrony Radiologicznej typu R - szkolenie certyfikowane
☢️Chcesz nabyć przygotowanie do uzyskania uprawnień IOR typu R tj. nadzorowanie działalności w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej, a także radioterapii schorzeń nienowotworowych?
☢️Ciekawi Cię działanie promieniowania na organizm człowieka?
☢️A może pragniesz poznać podstawowe pojęcia fizyki jądrowej?
☢️Jeśli odpowiedziałeś twierdząc to, ten kurs jest dla Ciebie!
☢️Termin i miejsce kursu:
25.08 i 27.08 w godz. 08:00 – 16:15
26.08, godz. 08:00 – 15:30
☢️Forma realizacji kursu: Stacjonarnie
Rekrutacja na wyżej wymienione kursy odbywa się poprzez system USOSweb - Rejestracja żetonowa - do 15.08.2021 23:59.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci - pełny opis oferty

 

 

Celem Zadania 2 jest rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów w ramach trzech obszarów:

  1. Obszarze nauk społeczno-humanistycznych;
  2. Obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  3. Obszarze nauk przyrodniczo-ścisłych.

Dla każdego z obszarów przygotowane zostaną i przeprowadzone specjalnie dedykowane kursy oraz szkolenia.

więcej o

Celem Zadania 4 jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji) osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla rozwoju Polski.

W zadaniu przewiduje się programy wsparcia w powyższym zakresie w następujących obszarach:

  1. nauk społeczno-humanistycznych,
  2. nauk przyrodniczo-ścisłych,
  3. nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  4. wsparcia kompetencji językowych studentek i studentów UJ.

 

Programy prowadzone będą w atrakcyjnych formach: projektów realizowanych w zespołach, wizyt studyjnych u pracodawców współpracujących z UJ, kursów i szkoleń, w tym certyfikowanych.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron