Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

🗣Język R wsparciem warsztatu badacza

🗣Język R wsparciem warsztatu badacza

📌[ZAPISY] rekrutacja.zintegruj.studenci@uj.edu.pl (imię i nazwisko, nazwa kursu, numer albumu)

🗣Język R wsparciem warsztatu badacza
📌[CEL KURSU]
Zapoznanie uczestników z możliwościami R. Wyposażenie w umiejętności pozwalające na samodzielną pracę w R i samodzielne doskonalenie warsztatu pracy z R. Kurs dedykowany jest dla wszystkich, którzy posiadają odpowiednie prerekwizyty. Kurs ma charakter typu hands-on (praktycznego szkolenia) połączonego z elementami konwersatorium i wykładu. Podczas kursu korzystać będziemy z graficznego interfejsu R-Studio. Omawiane będą podstawy pracy z R w zakresie obróbki danych ilościowych, transformacji danych, prostych analiz statystycznych, wizualizacji danych. Oprócz R jako narzędzia analizy danych, ćwiczone będą zastosowania R jako wsparcia organizacji, porządkowania, dokumentacji i archiwizacji projektów analitycznych oraz zautomatyzowanej i powtarzalnej publikacji raportów w formatach PDF/LaTeX, HTML.
📌[TERMIN KURSU]
03-05.09.2021 r. w godz. 08:30-16:00 (30 godzin lekcyjnych)
📌[MIEJSCE KURSU]
Centrum Szkoleniowe Comarch, ul. Życzkowskiego 33, 31-864 Kraków
📌[ZAPISY]
rekrutacja.zintegruj.studenci@uj.edu.pl
(imię i nazwisko, nazwa kursu, numer albumu)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci - pełny opis oferty

 

 

Celem Zadania 2 jest rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów w ramach trzech obszarów:

  1. Obszarze nauk społeczno-humanistycznych;
  2. Obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  3. Obszarze nauk przyrodniczo-ścisłych.

Dla każdego z obszarów przygotowane zostaną i przeprowadzone specjalnie dedykowane kursy oraz szkolenia.

więcej o

Celem Zadania 4 jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji) osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla rozwoju Polski.

W zadaniu przewiduje się programy wsparcia w powyższym zakresie w następujących obszarach:

  1. nauk społeczno-humanistycznych,
  2. nauk przyrodniczo-ścisłych,
  3. nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  4. wsparcia kompetencji językowych studentek i studentów UJ.

 

Programy prowadzone będą w atrakcyjnych formach: projektów realizowanych w zespołach, wizyt studyjnych u pracodawców współpracujących z UJ, kursów i szkoleń, w tym certyfikowanych.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron