Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na kursy dla studentów CM UJ

Rekrutacja na kursy dla studentów CM UJ

Drogie Studentki, Drodzy Studenci, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rejestracji na kurs dla studentów ostatnich 4 semestrów studiów na UJ CM, które są organizowane w ramach Projektu ZintegrUJ - Kompleksowego Programu Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”.

 1.    Dietetyka sportowa. Skuteczny trener personalny  

   Cel kursu: uzupełnienie wiedzy dotyczącej prawidłowego żywienia w połączeniu z odpowiednim poziomem aktywności ruchowej. W ramach kursu zostaną przedstawione aktualne zalecenia/strategie, które mają zastosowanie w redukcji masy ciała oraz wybrane wytyczne kierowane do osób aktywnych sportowo.

   Punkty ECTS: 1

   Liczba godzin: 25 h

   Grupa docelowa: studenci/ki 4 ostatnie semestry CM UJ

   Forma zajęć: ZDALNIE

  •             Rejestracja żetonowa trwa do 25.04.2021 r.: https://tiny.pl/rshgb

  •             Kurs planowany jest maj – czerwiec 2021 r. W przypadku, gdy kurs będzie pokrywał się z zajęciami obowiązkowymi, możliwa jest rezygnacja z kursu max. na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

   

  2.    Praktyczne aspekty diagnostyki obrazowej w oparciu o programy i konsole symulacyjne

  Tematyka kursu:

  1.  Ochrona radiologiczna, organizacja pracowni, współpraca personelu.

  2.  Tomograf Komputerowy – historia, budowa, zasady działania, podstawy fizyczne, rodzaje, obrazowanie, ułożenie pacjenta, protokoły.

  3. Rezonans Magnetyczny - historia, budowa, zasady działania, podstawy fizyczne, rodzaje, rodzaje, obrazowanie, ułożenie pacjenta, protokoły

  4. Angiograf - historia, budowa, zasady działania, podstawy fizyczne.

  5. Urządzenia towarzyszące: stacja do postprocessingu, wstrzykiwacz automatyczny

  6. Podstawy fizyczne: krótka historia obrazowania rezonansem magnetycznym, wprowadzenie do konstrukcji aparatów diagnostycznych, fizyczne podstawy obrazowania MR – akwizycja warstw, podział sekwencji obrazowani MR, pojęcie relaksacji

  w obrazowaniu MR, opcje i parametry obrazowania, awarie i artefakty, standardy nazewnictwa parametrów MR według producentów.

   

   Rejestracja żetonowa przez USOSweb już trwa do 25.04.2021 23:59!

  Więcej informacji o kursie: Praktyczne aspekty diagnostyki obrazowej w oparciu o programy i konsole symulacyjne - ZintegrUJ - Uniwersytet Jagielloński

   

   Cel kursu: Moduł umożliwia pogłębienie wiedzy technicznej dotyczącej poszczególnych metod obrazowania oraz przede wszystkim - praktyczne ćwiczenia z zakresu wykonywania i planowania poszczególnych procedur diagnostycznych bez udziału pacjenta, co w warunkach standardowych nie jest możliwe.

   Termin: Kurs planowany jest na 21.06.2021 r. do 30.07.2021 w formie stacjonarnej. W przypadku, gdy kurs będzie pokrywał się z zajęciami obowiązkowymi, możliwa jest rezygnacja z kursu max. na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

  Forma zajęć: STACJONARNIE

   

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci - pełny opis oferty

 

 

Celem Zadania 2 jest rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów w ramach trzech obszarów:

 1. Obszarze nauk społeczno-humanistycznych;
 2. Obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 3. Obszarze nauk przyrodniczo-ścisłych.

Dla każdego z obszarów przygotowane zostaną i przeprowadzone specjalnie dedykowane kursy oraz szkolenia.

więcej o

Celem Zadania 4 jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji) osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla rozwoju Polski.

W zadaniu przewiduje się programy wsparcia w powyższym zakresie w następujących obszarach:

 1. nauk społeczno-humanistycznych,
 2. nauk przyrodniczo-ścisłych,
 3. nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 4. wsparcia kompetencji językowych studentek i studentów UJ.

 

Programy prowadzone będą w atrakcyjnych formach: projektów realizowanych w zespołach, wizyt studyjnych u pracodawców współpracujących z UJ, kursów i szkoleń, w tym certyfikowanych.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron