Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla  gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

         Unia Europejska

Skuteczne delegowanie zadań

Cel: podniesienie umiejętności delegowania uprawnień i zadań
przedstawienie zasad delegowania zadań i uprawnień w zależności od typu osobowości pracownika poznanie metod, technik i procedur delegowania zadań i uprawnień
podniesienie umiejętności sprawdzenia rozmowy z pracownikiem w zakresie przekazywania mu informacji zwrotnej dotyczącej wykonania zadania
Zakres:

 • Analiza czasu
 • Proces wytyczania celów i priorytetów
 • Definiowanie celów warunki poprawnego sformułowania celu
 • Pisemne ustalanie celów
 • Kontrola i weryfikacja celów
 • Wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych
 • Efektywne zarządzanie swoją pracą w planowaniu przebiegu dnia
 • Organizacja pracy poprzez planowanie efektywnych bloków pracy
 • Krzywa sprawności,
 • Plan działania,
 • Tabela spędzonego czasu,
 • Funkcje menedżerskie kluczowe dla delegowania,
 • Korzyści z delegowania
 • Poziomy delegowania,
 • Przyczyny niedelegowania,
 • Problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać,
 • Tworzenie harmonogramu zadań,
 • Delegowanie Dopasowanie zadań do poszczególnych pracowników
 • Zakres powierzonej odpowiedzialności a rodzaj sprawowanej kontroli wykonania
 • Stopnie delegowania uprawnień Strefy delegowania zadań
 • Znaczenie odpowiedniego komunikowania delegowanych zadań i uprawnień
 • Bariery w delegowaniu uprawnień
 • Stereotypy dotyczące delegowania uprawnień i zadań
 • Ocena pracownika po wykonaniu zadania