Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nazwa szkolenia: Serwisy Web 2.0 w pracy dydaktycznej

Termin: 16-17-18.02.2021

Prowadząca: dr Aleksandra Powierska

Czy Facebook to dobre miejsce do nauki? Jak wykorzystać bloga w pracy projektowej? Jak sprawić, by zajęcia w MS Teams były angażujące nawet przy wyłączonych kamerach? Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z różnymi metodami aktywizacji studentów podczas pracy online.

Dzień I:

9:00 – 10:30 – Media społecznościowe jako narzędzie pracy nauczyciela akademickiego:

· serwisy społecznościowe popularne wśród studentów (przegląd narzędzi ze względu na walory edukacyjne)

· moduły edukacji społecznościowej w grupach na Facebooku

· działalność popularyzująca naukę

10:30 – 10:45 – przerwa

10:45 – 12:15 – Media społecznościowe jako narzędzie pracy projektowej studentów

· rodzaje i charakter studenckich projektów prowadzonych w mediach społecznościowych

· koordynacja projektów

· ewaluacja i ocena projektów

12:15 – 12:30 – przerwa

12:30 – 13:15 – Ćwiczenia praktyczne oraz dyskusja/czas na pytania

Dzień II:

9:00 – 10:30 – Blogi dydaktyczne

· blog jako narzędzie pracy studenta vs blog jako narzędzie pracy nauczyciela akademickiego

· wykorzystanie bloga podczas zajęć online

10:30 – 10:45 – przerwa

10:45 – 12:15 – Webinary

· zasady prowadzenia wykładów online

· techniki prowadzenia konwersatoriów online

12:15 – 12:30 – przerwa

12:30 – 13:15 – Ćwiczenia praktyczne oraz dyskusja/czas na pytania

Dzień III:

9:00 – 10:30 – Sposoby angażowania studentów podczas spotkań w MS Teams

· wykorzystanie Collaboration Space i White Board

· wykorzystanie MS Forms

· praca w grupach podczas spotkania

10:30 – 10:45 – przerwa

10:45 – 12:15 – Inne aplikacje przydatne w pracy nauczyciela akademickiego – przegląd narzędzi

(np. SlideShare, Kubbu, Storybird, etc.)

12:15 – 12:30 – przerwa

12:30 – 13:15 – ćwiczenia praktyczne oraz dyskusja/czas na pytania