Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozwój kompetencji przywódczych

Cel: Założeniem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie przywództwa. W trakcie warsztatu dokonasz diagnozy własnych silnych stron w zakresie przywództwa oraz nakreślisz swój plan rozwoju. W realizacji warsztatów zostaną wykorzystane: gry, studia przypadków, dyskusje i testy psychologiczne. 
 
Kurs dedykowany dla: kierowników jednostek administracyjnych.