Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Rozwiązywanie konfliktów - Zarządzanie konfliktem

Cel: zdobycie lub wzmocnienie kompetencji w zakresie rozpoznawania symptomów konfliktów, zarządzania konfliktem. Adekwatne do sytuacji zachowanie się w trakcie konfliktu. Poprawna komunikacja w trakcie konfliktu i sytuacji konfliktowych.

Zakres:

 • Istota konfliktu typy konfliktów, uczestnicy konfliktu, społeczne aspekty powstawania konfliktu,
 • Źródła konfliktu,
 • Pierwsze symptomy konfliktu,
 • Fazy przebiegu konfliktu,
 • Style reakcji i rozwiązywania konfliktów,
 • Metody rozwiązywania konfliktów przy udziale osób trzecich,
 • Przeszkody w konstruktywnym działaniu w konflikcie
 • Zarządzanie konfliktem,
 • Kierowanie przez stymulowanie konfliktu,
 • Kierowanie przez rozwiązanie konfliktu,
 • Techniki wspierające konstruktywne podejście do konfliktów,
 • Błędy w komunikacji, jako źródło konfliktów,
 • Zachowania asertywne, agresywne i uległe,
 • Udzielanie informacji zwrotnej,
 • Empatia