Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Realizacja projektu

Celem Zadania 8 jest zwiększenie informatyzacji uczelni poprzez rozwój informatycznych narzędzi zarządzania i tworzenie otwartych zasobów informatycznych. W ramach Zadania 8 zrealizowano następujące wsparcie:

Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią (SAP)

 • 18 dysków SAS 
 • Urządzenie Firewall 
 • Kubernetes i Docker – szkolenie
 • Pakiet SMP NIP Checker – oprogramowanie  
 • Pakiet Easy Input – oprogramowanie 
 • Oprogramowanie CLONER – replikator do anominizacji danych 
 • Usługa rozwojowa : portal – aplikacja wnioski płacowe, wniosek premiowy
 • Usługa rozwojowa : portal – aplikacja wnioski urlopowe
 • Usługa rozwojowa : portal – aplikacja limity nieobecności
 • Usługa rozwojowa : portal – aplikacja travel
 • Usługa rozwojowa : portal – portal – centralna lista robocza
 • Usługa rozwojowa : liczba N

Wsparcie zrealizowane dla Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (USOS)

 • Sprzęt komputerowy – komputer stacjonarny, monitory LCD, monitor dotykowy
 • Kubernetes i Docker – szkolenie

Wsparcie zrealizowane dla Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich

 • Interaktywny system ankietyzacji i ewaluacji – piloty do głosowania 
 • Licencja MAXQDA 
 • Oprogramowanie sondażowe CATI 
 • Oprogramowanie PS QUAESTIO

Wsparcie zrealizowane dla Wydziału Prawa i Administracji  

 • Sprzęt nagrywający
 • Wyposażenie stacji montażowej

Wsparcie zrealizowane dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 

 • Wirtualny desktop – infrastruktura

Wsparcie zrealizowane dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 • Usługa potrzebna do realizacji wykładów offline – usługa operatora montażysty

Celem Zadania 1 jest realizacja programów kształcenia w językach obcych skierowanych do studentek i studentów z Polski oraz cudzoziemców.

W ramach Zadania 1 podejmowane są następujące działania:

 1. utworzenie nowych specjalności prowadzonych w języku obcym na studiach II stopnia w obszarze nauk społeczno-humanistycznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ pn.:
 • Leadership in public administration,
 • Master in global business development,
 1. utworzenie nowej ścieżki kształcenia w języku obcym na studiach II stopnia w obszarze nauk przyrodniczo-ścisłych na:
 • Wydziale Chemii UJ pn. Chemistry of sustainable proces,
 • Wydziale Fizyki i Astronomii Stosowanej UJ pn. Fizyka Teoretyczna,
 1. utworzenie nowych kierunków studiów II stopnia w obszarze nauk społeczno-humanistycznych w języku obcym na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej pn. Social media and citizen journalism studies,
   
 2. utworzenie nowych kierunków studiów II stopnia w obszarze nauk przyrodniczo-ścisłych w języku obcym na Wydziale Geografii i Geologii UJ pn. Geographic information science and technology.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron