Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne obsługa interesantów Biura Projekt ZintegrUJ preferowana jest w formie zdalnej za pośrednictwem kontaktu mailowego lub telefonicznego oraz poczty tradycyjnej (do odwołania).

 

Problem w rejestracji na kurs w USOS

 

1/ W rekrutacji mogą wziąć udział Studenci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (studia licencjackie, studia magisterskie, studia jednolite magisterskie) - będący na 2-ch ostatnich latach studiów (4 ostatnie semestry).

 

2/ Należy upewnić się, że poprzedni rok akademicki został zgłoszony do rozliczenia w systemie USOS. Zaliczenie wszystkich przedmiotów, nie oznacza, że etap został zaliczony przez Państwa sekreteriat/dziekanat. Należy się o to upomnieć, jeżeli zależy Państwu na zaliczeniu przed nowym rokiem akademickim.

 

3/ Należy upewnić się, że jest się w grupie dedykowanej - http://www.zintegruj.uj.edu.pl/kto-moze-zapisac-sie-na-kurs-

 

4/ Należy upewnić się, że żeton przyznany w ramach Projektu ZintegrUJ nie został już wykorzystany. Każdy Student otrzymuje tylko 1 żeton na całe studia. 

 

5/ * Podczas rekrutacji w USOS nie zapisujemy "ręcznie" Studentów na kursy.

 

6/ Należy upewnić się czy dany kurs ma jeszcze wolne miejsca

a/ jeżeli nie uzbiera się pełna grupa na kurs, w pierwszej kolejności rekrutacja na dany kurs jest przedłużana

 

Rekrutacja:

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/zetony/index#/

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron