Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyczne aspekty diagnostyki obrazowej w oparciu o programy i konsole symulacyjne

Nazwa szkolenia:

„Praktyczne aspekty diagnostyki obrazowej w oparciu o programy i konsole symulacyjne”

 

Rodzaj szkolenia:

wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne

 

1. część teoretyczna – 20 godzin dydaktycznych

wprowadzenie teoretyczne, które powinno zawierać podstawowe zastosowania metody, konstrukcję systemów diagnostycznych, praktyczne wskazówki związane z użytkowaniem aparatów diagnostycznych, wyposażeniem sterowni i pomieszczenia technicznego, urządzeniami peryferyjnymi, omówienie cech charakterystycznych metod wynikające
ze specyfiki obrazowania, zasady pozycjonowania pacjentów i przygotowania do badania, zasady wykonywania badań z użyciem środka kontrastującego, wykorzystanie stacji
do postprocessingu na różnych na etapach planowania, wykonania i oceny rezultatów badania, omówienia zasad bezpieczeństwa użytkowania aparatów diagnostycznych, umiejętność rozpoznawania typów awarii aparatury diagnostycznej.

 

Tematyka:

1.  Ochrona radiologiczna, organizacja pracowni, współpraca personelu.

2.  Tomograf Komputerowy – historia, budowa, zasady działania, podstawy fizyczne, rodzaje, obrazowanie, ułożenie pacjenta, protokoły.

3. Rezonans Magnetyczny - historia, budowa, zasady działania, podstawy fizyczne, rodzaje, rodzaje, obrazowanie, ułożenie pacjenta, protokoły

4. Angiograf - historia, budowa, zasady działania, podstawy fizyczne.

5. Urządzenia towarzyszące: stacja do postprocessingu, wstrzykiwacz automatyczny

6. Podstawy fizyczne: krótka historia obrazowania rezonansem magnetycznym, wprowadzenie do konstrukcji aparatów diagnostycznych, fizyczne podstawy obrazowania MR – akwizycja warstw, podział sekwencji obrazowani MR, pojęcie relaksacji
w obrazowaniu MR, opcje i parametry obrazowania, awarie i artefakty, standardy nazewnictwa parametrów MR według producentów.

 

2. cześć praktyczna – 40 godzin dydaktycznych
(część praktyczna obejmuje 37h dydaktycznych wskazanych poniżej oraz 3 godziny
do danego zagadnienia zgodnie z oczekiwaniami grupy
)

 

Wykonywanie badań diagnostycznych bez obecności pacjentów (na symulatorach)
oraz analizy badań na stacjach diagnostycznych (symulatorach), możliwości zdalnego uczestnictwa w badaniach diagnostycznych w pracowniach tzn.  studenci "oglądają" prawdziwe badanie diagnostyczne nie będąc fizycznie w pracowni diagnostycznej, w której wykonywane jest badanie 
lub wykonując symulacje badania diagnostycznego na urządzeniu
z wykorzystaniem odpowiedniego fantomówNastępnie analizują poszczególne kroki badania.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z urządzeniami radiologicznymi – min. 1 godzina

Rezonans magnetyczny – min. 9 godzin dydaktycznych

1. Przygotowanie: rozpoznanie ze skierowania, ułożenie pacjenta z uwzględnieniem modyfikacji przy pacjencie niewspółpracującym, wybór protokołu badania, planowanie badania, wybór odpowiedniej aplikacji na stacji operatora lub na stacji postprocesingowej do oceny morfologicznej i technicznej wykonanego badania. 

2. Ośrodkowy układ nerwowy: 

3.Układ mięśniowo-szkieletowy

4. Jama brzuszna i miednica

5. Gruczoły Piersiowe

 

Tomograf komputerowy - min. 9 godzin dydaktycznych

1. Organizacja pracowni tomografii komputerowej. 

2. Zasady wykonywania i interpretacji badań w tomografii komputerowej.

3.  Najczęściej wykorzystywane aplikacje do oceny i przetwarzania obrazów. 

4.  Metody wirtualnej endoskopii. 

5.  Metody oceny funkcjonalnej w badaniach poszczególnych narządów (w tym funkcji serca, badań perfuzyjnych). 

6. Wpływ artefaktów na interpretację badań TK. 

7.  Metody dokumentowania i interpretacji badań: - badania TK głowy, szyi, klatki piersiowej i serca, jamy brzusznej, miednicy, kończyn, kręgosłupa, serca

8. Diagnostyka obrazowa TK głowy, TK kręgosłupa, TK klatki piersiowej, TK jamy brzusznej, TK miednicy, TK szyi. 13. TK kończyn, TK angiograficzne, TK serca,
TK wielofazowe.

 

Angiograf - min. 9 godzin dydaktycznych

1. Zapoznanie z praktycznym wykorzystaniem zasad ochrony radiologicznej stosowanych
w poszczególnych procedurach zabiegowych wykonywanych w pracowni Radiologii Zabiegowej.

2. Demonstracja z użyciem promieniowania jonizującego zależności doboru warunków ekspozycji w rozróżnieniu na zastosowane programy diagnostyczne. 

3. Nauka obsługi angiografu oraz wsparcia programowego służącego do zapisu, obróbki
oraz archiwizacji obrazów diagnostycznych.

4.  Praktyczne zapoznanie się z poszczególnymi etapami zabiegów wykonywanych

w Pracowni Radiologii Zabiegowej 

5. Praktyczne ćwiczenia asystowania w procesie diagnostyczno-leczniczym przy zabiegach wewnątrznaczyniowych.

 

Urządzenia Towarzyszące - min. 9 godzin dydaktycznych

1. Ustawienia protokołu badania, a poziom dawki napromieniowania pacjenta w kontekście stosowania środków kontrastowych.

2. Kontrast, możliwości dla użytkownika, metody podawania kontrastu: kaniula dożylna, port centralny, wysokość przepływu.

3. Stacje opisowe i postprocesingowe – wykorzystanie w praktyce.

Język szkolenia:

polski

 

 

Cel kursu: 

Moduł umożliwi pogłębienie wiedzy technicznej dotyczącej poszczególnych metod obrazowania oraz przede wszystkim - praktyczne ćwiczenia z zakresu wykonywania i planowania poszczególnych procedur diagnostycznych bez udziału pacjenta, co w warunkach standardowych nie jest możliwe. 

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich studentów Collegium Medicum.

 

Termin kursu: 

 

Rok akademicki: 2021/22

Harmonogram zostanie podany niebawem. W przypadku, gdy kurs będzie pokrywał się z Pani/a zajęciami obowiązkowymi, możliwa jest rezygnacja z kursu max. na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć

ROK AKADEMICKI 2020/21

Odbędzie się między 12.07.2021 r. do 21.07.2021. zgodnie z załącznikiem.

Pliki do pobrania
pdf
SYLABUS Praktyczne aspekty diagnostyki obrazowej w oparciu o programy i konsole symulacyjne
xlsx
Harmonogram kursu