Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro ZintegrUJ odpowiada za realizację projektów:

- Key to the future - Kompleksowy program rozwoju kształcenia na potrzeby branż kluczowych UJ
- Teaching Engagement Development (TED): Nauczyciele akademiccy i doktoranci wobec wyzwań przyszłości

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapisy

Opis procedury zgłoszenia kursu, który powinien być prowadzony w języku obcym (angielskim)

  1. Przesłanie do Biura Projektu ZintegrUJ propozycji zajęć zgodnie z załącznikami. (Załącznik 1 formularz zgłoszeniowy, Załącznik nr 2 - sylabus do zajęć oraz CV Wykonawcy) przez pracownika UJ. Propozycja zajęć powinna zostać zgłoszona jak najwcześniej min. 2-3 miesiące przez planowanymi zajęciami
  2. Zbieranie i rozpatrywanie przesłanych propozycji zajęć przez Biuro ZintegrUJ. W ocenie zgłoszenia znaczącą rolę będzie odgrywać uzasadnienie celowości kursu oraz uzasadnienie dot. Wykonawcy
  3. Po analizie przesłanego zgłoszenia Biuro ZintegrUJ do 7 dni udzieli informacji zwrotnej czy zgłoszenie zostało przyjęte
  4. Następnie Biuro Projektu składa wniosek do DZP UJ
  5. Podpisanie umowy z Wykonawcą
  6. Rezerwacja terminu zajęć, lotu poprzez Biuro ZintegrUJ
  7. Przylot wyłonionego Wykonawcy z zagranicy w celu przeprowadzenia zajęć / lub realizacja zajęć w trybie zdalnym
  8. Dostarczenie do Biura ZintegrUJ dokumentów, będących podstawą do odebrania zlecenia i wypłaty wynagrodzenia (m.in. listy obecności, materiały z zajęć i inne ew. materiały ustalone w umowie)

Nasz program zapewnia:  

  • pokrycie kosztów transportu m.in. kosztów lotu samolotem (dzień przed rozpoczęciem zajęć oraz dzień po ich zakończeniu)
  • wynagrodzenie za przeprowadzone zajęć oraz opracowane materiałów dydaktycznych do zajęć (zgłaszane zajęcia muszą mieć wymiar min. 15 godzin dydaktycznych na przeprowadzenie zajęć i więcej, jeżeli są to zajęcia stacjonarne), a główną grupą docelową zajęć są studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron