Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykłady

 • Jednostka zgłaszająca zapotrzebowanie: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • Wykładowca: Istvan Tarryósy
 • Liczba godzin dydaktycznych: 30
 • Termin: 05.03.2021-16.04.2021
 • Forma: Online

 • Jednostka zgłaszająca zapotrzebowanie: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • Wykładowca z zagranicy: Istvan Tarryósy
 • Liczba godzin dydaktycznych: 30
 • Termin: 23.04.2021-11.06.2021
 • Forma: Online

 • Jednostka zgłaszająca zapotrzebowanie: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • Wykładowca z zagranicy: Sławomir Raszewski
 • Liczba godzin dydaktycznych: 30
 • Termin: 06.05-19.05.2021
 • Forma: Online 

 • Jednostka zgłaszająca zapotrzebowanie: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 
 • Wykładowca z zagranicy: Sławomir Raszewski
 • Liczba godzin dydaktycznych: 30
 • Termin: 06.05-19.05.2021
 • Forma: Online 

 • Jednostka zgłaszająca zapotrzebowanie: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • Wykładowca z zagranicy: Haris Dajc
 • Liczba godzin dydaktycznych: 15
 • Termin: 09.03.2021-11.05.2021
 • Forma: Online

 • Jednostka zgłaszająca zapotrzebowanie: Wydział Prawa i Administracji
 • Wykładowca z zagranicy: Irena Calboli
 • Liczba godzin dydaktycznych: 10
 • Termin: 26.04.2021-27.04.2021 
 • Forma: Online 

 • Jednostka zgłaszająca zapotrzebowanie: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej  
 • Prowadzący: Thibor Barath
 • Liczba godzin dydaktycznych: 15
 • Termin: 02.06-11.06.2021
 • Forma: Online

 • Jednostka zgłaszająca zapotrzebowanie: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Prowadzący: Thomas Marcussen
 • Liczba godzin dydaktycznych: 10
 • Termin: 15.04.2021-23.04.2021
 • Forma: Online 

 • Jednostka zgłaszająca zapotrzebowanie: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Prowadzący: Miranda Vitor Fernades Oliveira
 • Liczba godzin dydaktycznych: 30
 • Termin: 17.05.2021-28.05.2021
 • Forma: Online 

 • Jednostka zgłaszająca zapotrzebowanie: Wydział Prawa i Administracji  
 • Prowadzący: Mika Hayashi
 • Liczba godzin dydaktycznych: 10
 • Termin: 24.05.2021-28.05.2021
 • Forma: Online 

 • Jednostka zgłaszająca zapotrzebowanie: Wydział Prawa i Administracji
 • Prowadzący: Werner Scholz
 • Liczba godzin dydaktycznych: 10
 • Termin: 07.06.2021-11.06.2021, godz. 16.00-17.30
 • Forma: Online 

 • Jednostka zgłaszająca zapotrzebowanie: Wydział Prawa i Administracji
 • Prowadzacy: Miharu Hirano
 • Liczba godzin dydaktycznych: 10
 • Termin: 07.06.2021-01.06.2021, godz. 11.30-13.00
 • Forma: Online

 • Jednostka zgłaszająca zapotrzebowanie: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Prowadzący: Milan Pol
 • Liczba godzin dydaktycznych: 15
 • Termin: 19-27.05.2021
 • Forma: Online

 • Jednostka zgłaszająca zapotrzebowanie: Instytut Muzykologii, Wydział Historyczny
 • Tematyka: Zaproponowany kurs stanowi istotne uzupełninie do kursu Teoria i krytyka źródeł, obowiązkowego dla każdego studenta muzykologii SUM. Kurs ten pozwoli naszym studentom zdobyć solidne podstawy w zakresie filologii muzycznej, umożliwiając im samodzielne zredagowanie wydania krytycznego tekstu muzycznego w oparciu o różne źródła (rękopisy i druki). Będzie okazją do poznania dokonań krytyki źródłowej odmiennej od krakowskiej, w znaczącym stopniu wzbogaci też znajomość anglojęzycznej terminologii muzykologicznej. Przewidziane treści nauczania w zgłaszanym kursie nie są częścią żadnego przedmiotu z programu studiów, stąd celowa jest jego realizacja, która ma istotne znaczenie dla poszerzenia zakresu wiedzy i podniesienia umiejętności studentów w przedstawionej tematyce.
 • Prowadzący: Profesor Luca Lévi Sala jest dobrze rozpoznawalnym w świecie specjalistą w zakresie filologii muzycznej i źródłoznawstwa, co potwierdza jego dorobek naukowy przedstawiony w załączonym CV. Wykształcony we Włoszech i Francji w najlepszych ośrodkach specjalizujących się w filologii muzycznej, pracował na Uniwersytetach w Yale, New York i Montreal. Obecnie zajmuje stanowisko Adjunct Assistant Professor w Department of Music and Theater w Manhattan College, New York. Biegle włada językiem angielskim, francuskim i włoskim, zna też język polski. Jest członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, redakcji czasopism i serii wydawniczych. Często występuje w roli prelegenta na międzynarodowych konferencjach muzykologicznych lub visiting professor na różnych uniwersytetach. Poza filologią muzyczną, źródłoznawstwem i krytyką tekstu muzycznego Profesor Sala jest też ekspertem w zakresie muzyki europejskiego modernizmu i włoskiego faszyzmu.
 • Liczba godzin dydaktycznych: 30
 • Termin: 19.03.2021-11.06.2021
 • Forma: Online

 • Jednostka zgłaszająca zapotrzebowanie: Wydział Chemii
 • Prowadzący: Anna Sandak
 • Termin: Rok akademicki 2021/2022 
 • Liczba godzin dydaktycznych: 20 
 • Forma: Online

Widok zawartości stron Widok zawartości stron