Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plan realizacji

 • Dyscyplina naukowa: filozofia, historia, językoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce
 • Kierunek: studenci i doktoranci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim z obszaru nauk humanistycznych
 • Łączna liczba wykładowców zagranicznych: 10 (w tym 6 UE, 4 spoza UE)
 • Łączna liczba godzin dydaktycznych: 184
 • Czas realizacji: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

 • Dyscyplina naukowa: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna
 • Kierunek: studenci i doktoranci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych
 • Łączna liczba wykładowców zagranicznych: 6 (w tym 5 UE, 1 spoza UE)
 • Łączna liczba godzin dydaktycznych: 80
 • Czas realizacji: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

 • Dyscyplina naukowa: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu
 • Kierunek: studenci i doktoranci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • Łączna liczba wykładowców zagranicznych: 6 (w tym 4 UE, 2 spoza UE)
 • Łączna liczba godzin dydaktycznych: 120
 • Czas realizacji: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

 • Dyscyplina naukowa: nauki leśne, technologia żywności i żywienia
 • Kierunek: studenci i doktoranci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim z obszaru nauk rolniczych.
 • Łączna liczba wykładowców zagranicznych: 3 (w tym 2 UE, 1 spoza UE)
 • Łączna liczba godzin dydaktycznych: 70
 • Czas realizacji: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

 • Dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia.
 • Kierunek: studenci i doktoranci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim z obszaru nauk społecznych
 • Łączna liczba wykładowców zagranicznych: 30 (w tym 23 UE, 7 spoza UE)
 • Łączna liczba godzin dydaktycznych: 632
 • Czas realizacji: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

 • Dyscyplina naukowa: matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku.
 • Kierunek: studenci i doktoranci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim z obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych.
 • Łączna liczba wykładowców zagranicznych: 15 (w tym 8 UE, 7 spoza UE)
 • Łączna liczba godzin dydaktycznych: 279
 • Czas realizacji: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Widok zawartości stron Widok zawartości stron