Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne obsługa interesantów Biura Projekt ZintegrUJ preferowana jest w formie zdalnej za pośrednictwem kontaktu mailowego lub telefonicznego oraz poczty tradycyjnej (do odwołania).

 

Obecności na kursie

 

1/ Każdy Student zapisując się na kurs w USOS zobowiązuję się do uzupełnienia w oryginale dokumentacji projektowej oraz do uczestnictwa w min. 80% całych zajęć.

 

2/ Zaliczenie w USOS, zaświadczenie oraz certyfikat otrzymuję Student, który spełnił wymogi i posiada min. 80% obecności na całych zajęciach.

 

3/ Student może mieć 20% nieusprawiedliwionej obecności na zajęciach.

 

4/ Student może usprawiedliwić nieobecność zaświadczeniem lekarskim, okazując je niezwłocznie prowadzącej kurs/szkolenie oraz pracownikowi Biura Projektu ZintegrUJ wysyłając w formie e-mail do:

a). Kursy językowe - sylwia.skorkiewicz@uj.edu.pl'

b). Kursy dla Studentów - joanna1.adamczyk@uj.edu.pl lub angelika.batko@uj.edu.pl.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj