Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kurs języka niemieckiego B2 przygotowujący do egzaminu zewnętrznego

kod kursu: zin.kst-5.11

 

Wymagania wstępne: Poziom znajomości języka niemieckiego - minimum B1

 

Cel kursu: Kurs zakłada osiągnięcie kompetencji językowych na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i przystąpienie uczestnika do egzaminu zewnętrzenego (Goethe-Zertifikat B2, TELC Deutsch B2, Das Österreichische Sprachdiplom (ÖSD) B2).

 

Jako efekt zajęć uczestnik zdobędzie umiejętności w zakresie wszystkich przewidzianych w ramach w/w egzaminów zewnętrznych umiejętności (rozumienie i analiza tekstów pisanych oraz wypowiedzi ustnych, poprawne i adekwatne do sytuacji stosowanie środków gramatycznych i syntaktycznych, pisanie tekstów formalnych i nieformalnych) w następujących zakresach tematycznych:

- studia

- praca

- problemy społeczne

- psychologia (charakterologia/uczucia)

- kultura

- środowisko naturalne

- aktualne wydarzenia

 

Zajęcia przewidują kształtowanie następujących umiejętności:

- wyrażanie własnej opinii,

- polemika-argumentowanie,

- aplikowanie (ustne i pisemne),

- składanie reklamacji i skarg.

- branie udziału w dyskusji,

- wygłaszanie prezentacji na dany temat,

- opis wykresów i diagramów.

 

Liczba godzin:

60 godzin dydaktycznych (kurs semestralny)

 

Miejsce kursu: 

ZDALNIE

 

Termin kursu: 

 

Rok akademicki 2021/2022

HARMONOGRAM

Terminy zajęć: w soboty od godz. 10.00-13.15 po 4 godziny lekcyjne.

PAŹDZIERNIK:

30.10.2021 godz. 10:00-13.15

LISTOPAD:

6.11, 13.11, 20.11, 27.11- godz. 10:00-13.15

GRUDZIEŃ:

4.12, 11.12, 18.12- godz. 10:00-13.15

STYCZEŃ:

8.01.2022, 15.01, 22.01, 29.01.2022. - godz. 10:00-13.15

LUTY:

5.02, 12.02,19.02 godz. 10:00-13.15

(W sumie 60 godz. zajęć w semestrze zimowym)

 

Rok akademicki 2020/2021

 

 

Kod i język

Nazwa kursu i liczba godzin

Numer grupy

Godziny i daty, liczba godzin

Nazwisko prowadzącego

Dzień

zin.kst-5.11 N

Niemiecki B2  

1

 

PAŹDZIERNIK

10.10, 17.10, 24.10, 31.10

LISTOPAD

7.11, 14.11, 21.11, 28.11

GRUDZIEŃ

5.12, 12.12, 19.12

STYCZEŃ

9.01, 16.01, 23.01, 30.01

 

Szpuler-Dirak

sobota

 

10.00 - 13.15