Nie taki wilk straszny, jak go malują. Warsztat doskonalenia umiejętności menedżerskich.

Cel modułu: Moduł ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze nauk humanistyczno – społecznych. Celem modułu jest nabycie i wzmocnienie umiejętności niezbędnych do budowania roli efektywnego lidera w zmieniającej się rzeczywistości. Uczestnicy poznają umiejętności, które powinien posiadać efektywny menedżer, sposoby budowania autorytetu menedżera oraz finansowe i pozafinansowe narzędzia motywowania.

Zakres modułu: Uczestnicy nabędą wiedzę o: umiejętnościach, jakie powinien posiadać idealny kierownik, budowaniu autorytetu managera, sposobach, jak mówić, by „słuchali” oraz jak słuchać efektywnie, motywowaniu metodami finansowymi i pozafinansowymi, metodach skutecznego zarządzania zespołem zdalnym.

Liczba h: 16 h, w tym 8 h kontaktowych i 8 h pracy własnej,

Liczba edycji: 1 edycja,

Liczba osób w grupie 15 os.,

Liczba punktów ECTS: 1 pkt

 

Rok akademicki 2022/2023

Harmonogram

06.05.2023 r.

13.05.2023 r.

Godz. 9:00 - 12:00

Miejsce szkolenia: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. prof. St. Łojasiewicza 4 w Krakowie, sala 3.201