Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MS Teams jako narzędzie komunikacji i nauczania zdalnego w dydaktyce – poziom podstawowy

5 godzin dydaktycznych

[CEL]
Celem szkolenia jest umożliwienie realizacji modelu zdalnego nauczania w szczególnych warunkach ogólnoświatowej pandemii. Celem pośrednim jest przekazanie wiedzy wykorzystania nowoczesnych narzędzi IT.

[KRÓTKI OPIS]

Szkolenie skupia się na wykorzystaniu MS Teams jako narzędzie do realizacji zdalnej dydaktyki. Omówione zostaną podstawowe funkcjonalności platformy:

  • Tworzenie zespołu
  • Komunikacja zdalna
  • Spotkania on-line

[EFEKT]

Nabycie kompetencji w realizacji synchronicznej i asynchronicznej dydaktyki zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams i wprowadzenie do narzędzi w chmurze Office 365. W szczególności uzyskanie umiejętności planowania i prowadzenia spotkań on-line w podstawowym zakresie, tworzenia zespołów na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz uzyskanie podstawowej wiedzy w zarządzaniu materiałami dydaktycznymi przy użyciu MS Teams.

[PROGRAM SZKOELNIA]

Informacje wstępne (istotne z punktu widzenia szkolenia online)

Pasek spotkania - ukrywanie/wyświetlanie

Przełączanie między ekranem spotkania online a innymi funkcjonalnościami Teams

Miniatura okna

ALT-TAB

Tryb pełnoekranowy (Esc)

Dołączanie do spotkania

 

Czym jest chmura O365

Krótki przegląd najistotniejszych usług O365

 

Czym są Teams

Komunikacja i praca w zespole

Rodzaje aplikacji

Struktura ekranu

Ustawienia Teams

 

Funkcjonalności

Powiadomienia o aktywnościach

Aktywności

Powiadomienia na pasku

Banner

 

Czat

Czat 1:1

Czat w grupie

Statusy dostępności i jej monitorowanie

Czat audio/video

Książka adresowa

Struktura organizacyjna

 

Wyszukiwanie

 

Zespół

Tworzenie

Typy zespołów i różnice

Struktura i uprawnienia

Właściciele i członkowie

Kanał standardowy i prywatny

Członkostwo:

Dodawanie osób spoza organizacji

Ograniczenia gościa

Dodawanie przez kod i link

Współdzielenie informacji

Wpisy

Wzmiankowanie

Quiz

Pliki

Materiały z zajęć

Koedycja

Onenote (Notes zajęć)

Zadania i ocenianie

Zlecanie zadań

Ocenianie zadań

Wykorzystanie OneNote do realizacji zadań

Usuwanie zespołu i archiwizacja

 

Spotkania online

Planowanie spotkań w kalendarzu dla dowolnych uczestników

Zapraszanie osób spoza UJ

Asystent planowania

Planowanie spotkań w kalendarzu dla zespołu

Rodzaje spotkań online w zespole: Ad-hoc / Planowane

Planowane spotkanie członków zespołu

Przed:

Harmonogramowanie i powiadamianie, modyfikacja wpisu

Ograniczenie aktywności podczas spotkań

Role w spotkaniu

Przygotowanie materiałów: pliki, notatki, whiteboard

W trakcie:

Prezentowanie

Nagrywanie

Audio systemowe

Czat

Notatki

Po:

Notatki

Nagranie

 

Sposoby dołączania do spotkania (kalendarz/link)