Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro ZintegrUJ odpowiada za realizację projektów:

- Key to the future - Kompleksowy program rozwoju kształcenia na potrzeby branż kluczowych UJ
- Teaching Engagement Development (TED): Nauczyciele akademiccy i doktoranci wobec wyzwań przyszłości

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadanie 4

Program wsparcia studentek i studentów UJ w zakresie podnoszenia kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych

Celem Zadania 4 jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji) osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla rozwoju Polski. W zadaniu przewiduje się programy wsparcia w powyższym zakresie w następujących obszarach: nauk społeczno-humanistycznych,     nauk przyrodniczo-ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wsparcia kompetencji językowych studentek i studentów UJ. Programy prowadzone będą w atrakcyjnych formach: projektów realizowanych w zespołach, wizyt studyjnych u pracodawców współpracujących z UJ, kursów i szkoleń, w tym certyfikowanych.

NAZWA

TERMIN, MIEJSCE

DOD. INF.

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego (TOLES) potwierdzającego kompetencje językowe w dziedzinie terminologii prawniczej (zin.kst-5.01) na poziomie Foundation

harmonogram

więcej informacji->

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego (TOLES) potwierdzającego kompetencje językowe w dziedzinie terminologii prawniczej (zin.kst-5.01) na poziomie Higher

harmonogram

więcej informacji->

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu BEC Vantage, który daje potwierdzenie kompetencji na poziomie B2, umożliwiającej podjęcie pracy w większości korporacji

harmonogram

więcej informacji->

Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego TCF-RI poziom A1 (język francuski relacji międzynarodowych i dyplomacji)

harmonogram

więcej informacji->

Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego DFP Sécretariat poziom B1 (język francuski sekretariatu zawodowego)

harmonogram

więcej informacji-

Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego DFP A2 (język francuski w biznesie / komunikacji zawodowej)

harmonogram

więcej informacji->

Kurs języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego - hiszpański w turystyce B2

harmonogram

więcej informacji->

Kurs biznesowego języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu Examen Certificado Básico de Español de los Negocios (B2)

harmonogram

więcej informacji->

Kurs biznesowego języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu Examen Certificado Superior de Español de los Negocios (C1)

harmonogram

więcej informacji->

Kurs języka niemieckiego poziom B2

harmonogram

więcej informacji->

Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych harmonogram więcej informacji ->

Szkolenie certyfikowane ALS Zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych

harmonogram

więcej informacji->

Szkolenie certyfikowane EPLS

harmonogram

więcej informacji->

Szkolenie certyfikowane ITLS

harmonogram

więcej informacji->

Inspektor Ochrony Radiologicznej, typu R -szkolenie certyfikowane

harmonogram

więcej informacji->

Diagnostyka obrazowa- szkolenie certyfikowane

harmonogram

więcej informacji->

Kurs specjalistyczny dla Pielęgniarek -Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych - szkolenie certyfikowane

harmonogram

więcej informacji->

Leczenie ran przewlekłych Pielęgniarstwo – szkolenie certyfikowane

harmonogram

więcej informacji->

Leczenie ran przewlekłych Położnictwo – szkolenie certyfikowane

harmonogram

więcej informacji->

Kurs specjalistyczny dla Pielęgniarek i Położnych - RKO - szkolenie certyfikowane

harmonogram

więcej informacji->

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy - szkolenie certyfikowane

harmonogram

więcej informacji->A

Fascial Distortion Model - poziom podstawowy (MODUŁ I, II i III) - szkolenie certyfikowane

harmonogram

więcej informacji->

Terapia mięśniowo-powięzionych punktów spustowych - szkolenie certyfikowane

harmonogram

więcej informacji->

Academic Writing - kurs języka angielskiego na poziomie B2/C1

harmonogram

 

Kurs z zakresu towaroznawstwa zielarskiego - szkolenie certyfikowane

harmonogram

więcej infomracji->

Sekretarka/rejestratorka medyczna - szkolenie certyfikowane

harmonogram

więcej infomracji->

Kurs Adobe InDesign (skład publikacji)

harmonogram

więcej informacji->

Adobe Photoshop i Lightroom w fotografii dokumentacyjnej

harmonogram

więcej informacji->

Adobe Illustrator (projektowanie graficzne)

harmonogram

więcej informacji->

Certyfikowany kurs zarządzania projektami PRINCE2 Foundation

harmonogram

więcej informacji->

Obsługa edytora nutowego Finale – warsztat

harmonogram

więcej informacji->

Zarządzanie projektami muzycznymi

harmonogram

więcej informacji->

Dokumentacja fotograficzna dziedzictwa kulturowego – podejście praktyczne

harmonogram

więcej informacji->

Techniki fizyko-chemiczne w analizie zabytku

harmonogram

więcej informacji->

Nowe technologie w kulturze - jak je projektować, by miały sens - warsztat

harmonogram

więcej informacji->

Event management w instytucji kultury

harmonogram

więcej informacji->

Zarządzanie projektami w Kulturze

harmonogram

więcej informacji->

Digitalizacja i udostępnianie archiwów publicznych

harmonogram

więcej informacji->

Systemy informacji Geograficznej – podejście praktyczne

harmonogram

więcej informacji->

Działalność akredytowanych laboratoriów badawczych + egzamin

termin kursu zostanie podany

więcej informacji->

Certyfikowany kurs Lab Chem. + egzamin

termin kursu zostanie podany

więcej informacji->

Kurs CISCO CCNA-Introducing to Networks + Routing and Switching Essentials + egzamin

harmonogram

więcej informacji->

Szkolenie teoretyczne i praktyczne z obsługi drona UAVO VLOS do 5 kg

harmonogram

więcej informacji->

Kurs agile scrum foundation

harmonogram

więcej informacji->

Wprowadzenie do elektronicznych systemów medycznych

harmonogram

więcej informacji->

 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY DOBREJ PRAKTYKI PRODUKCJI KOSMETYKÓW WG ISO 22716 I IFS HPC 

 

harmonogram

więcej informacji->

AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 14001

harmonogram

więcej informacji->

AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIUM BADAWCZYM / WZORCUJĄCYM wg             ISO 17025

harmonogram

więcej informacji->

AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO

harmonogram

więcej informacji->

Systemy wyszukiwania informacji prawnej - szkolenie praktyczne, szkolenie certyfikowane 

harmonogram

więcej informacji->

Wprowadzenie do elektronicznych systemów medycznych

harmonogram

więcej informacji->

Wersja polska

Dokumenty obowiązujące od 01.09.2022

Dokumenty obowiązujące przed 01.09.2022

Wersja angielska 

1.  Czy za udział w zajęciach przyznawane są punkty ECTS?
Informacja o punktach ECTS znajduje się w systemie USOS przy konkretnych zajęciach / kursach. Zajęcia realizowane w ramach zadania 2 mają przypisane punkty ECTS, natomiast kursy realizowane w ramach zadania 4 nie mają przypisanych punktów. 
 
Wykaz zajęć/ kursów z podziałem na zadania dostępny jest na stronie www projektu : http://www.zintegruj.uj.edu.pl/ oraz na Facebooku.
 
2.  Czy kurs trzeba podpiąć w systemie USOS pod program studiów?
Nie ma takiego obowiązku. Decyzja należy do studenta. Jeśli uczestnik kursu chce żeby kurs był widoczny w suplemencie do dyplomu, należy go samodzielnie podpiąć. 
 
3. Czy jeżeli kurs jest podpięty pod program studiów i kończy się zaliczeniem na ocenę to czy wchodzi w skład średniej ocen? 
W przypadku jeżeli kurs kończy się zaliczeniem na ocenę i kurs będzie podpięty pod program studiów, ocena z zaliczenia będzie wchodziła do średniej ocen. W przypadku zakończenia kursu wyłącznie zaliczeniem - nie jest wliczany w średnią ocen.
 
4. Czy punkty ECTS wliczają się w obligatoryjną pulę? 
Nie. Punkty te są pulą dodatkową.
 
5. Najczęściej pojawiające się pytania w czasie i po rekrutacji
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/rekrutacja

Najczęściej pojawiające się pytania związane z rekrutacją

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron