Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenie certyfikowane - Kurs z zakresu towaroznawstwa zielarskiego

*kurs przeznaczony dla wszystkich kierunków studiów UJ (dwa ostatnie lata - licencjat, magisterka oraz studia magisterskie jednolite).

Cel kursu: Zdobycie wiedzy z zakresu określonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu poza aptecznego, 

a także wymogów, jakim powinien podlegać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz. U. 2009, nr 21, poz.118). Ukończenie kursu umożliwi studentom zdobycie uprawnień do wydawania produktów leczniczych w sklepach zielarsko-medycznych, wymaganych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz może stanowić wsparcie dla rozwoju dalszej kariery zawodowej, związanej z handlem produktami leczniczymi (lekami). Zgodnie z w/w rozporządzeniem kurs obejmuje wiedzę z zakresu:

a)  farmakologii,

b)  farmakognozji,

c)  anatomii i fizjologii człowieka,

d)  dietetyki i fizjologii żywienia,

e)  towaroznawstwa zielarskiego,

f)  rodzajów, sposobu znakowania opakowań, znaczenia instrukcji używania lub ulotki informacyjnej,

g)  zasad prawidłowego przechowywania i obrotu produktami leczniczymi oraz postępowania 
w przypadku reklamacji i wstrzymania lub wycofania z obrotu,

h)  udzielania pierwszej pomocy.

 

HARMONOGRAM 2021/22

FORMA: ZDALNIE

Piątki - 14.00 - 20.00

Weekend - 9.00 - 15.00

 

STYCZEŃ:

09.01.2022 r. – niedziela

godz. 9:00-15:00

21.01.2022 r. – piątek

godz. 14:00-20:00

22.01.2022 r. – sobota

godz. 9:00-15:00

29.01.2022 r. – sobota

godz. 9:00-15:00

30.01.2022 r. – niedziela

godz. 9:00-15:00

LUTY:

06.02.2022 r. – niedziela

godz. 9:00-15:00

18.02.2022 r. – piątek

godz. 14:00-20:00

19.02.2022 r. – sobota

godz. 9:00-15:00

MARZEC:

05.03.2022 r. – sobota

godz. 9:00-15:00

06.03.2022 r. – niedziela

godz. 9:00-15:00

11.03.2022 r. – piątek

godz. 14:00-20:00

12.03.2022 r. – sobota

godz. 9:00-15:00

13.03.2022 r. – niedziela

godz. 9:00-15:00

27.03.2022 r. – niedziela

godz. 9:00-15:00

6h – zajęcia z pierwszej pomocy (do ustalenia na kursie)

 

 

2020/21:

Godziny kursu

Piątki - 14.00 - 20.00

Weekend - 9.00 - 15.00

Forma kursu:

ZDALNIE

Termin kursu:

 

Termin

Zakres szkolenia i tematyka

Trener

21.11.2020

6h

Wstęp do kursu – 1h

a)Pojęcia produktu leczniczego, suplementu diety, wyrobu medycznego

b) Rola i zastosowanie suplementów diety

c) Suplement diety a lek

Obrót produktami leczniczymi, opakowanie leku - 4 h

a) Zasady prawidłowego przechowywania i obrotu produktami leczniczymi

b) Rozporządzenia Ministra do Spraw Zdrowia dotyczące obrotu pozaaptecznego

c) Wymogi dotyczące otwarcia i prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego

d) Postępowanie w przypadku reklamacji i wstrzymania lub wycofania z obrotu produktu leczniczego

Rodzaje opakowań – 1h

b) Sposoby oznakowania opakowań

c) Znaczenie i elementy ulotki informacyjnej

p. Kinga Sękowska

22.11.2020

6h

Anatomia i fizjologia człowieka – 6 h

Budowa, funkcje, fizjologia poszczególnych układów; choroby narządów

a) Układ narządów ruchu - układ kostny, układ mięśniowy, 

b) Układ krążenia - układ krwionośny,  układ limfatyczny, 

c) Układ oddechowy

d) Układ nerwowy  - mózgowie, układ nerwowy obwodowy

e) Układ pokarmowy - narządy tworzące układ trawienny, wątroba  i trzustka (zarys)

f) Układ moczowo – płciowy - układ narządów żeńskich,  układ narządów męskich, fizjologia zapłodnienia

g) Skóra 

h) Narządy zmysłów – ucho, oko, narząd powonienia, narząd równowagi

i) Układ dokrewny

P. Kinga Sękowska

27.11.2020

6h

 

Farmakognozja – 6h

a)Wprowadzenie do ziołolecznictwa

b)Pojęcie surowca roślinnego

c) Metody wytrawiania surowców roślinnych

d) Zbiór i suszenie surowców zielarskich

e) Pakowanie i składowanie ziół

f) Standaryzacja i mianowanie surowców

g) Postaci leku roślinnego

P. Kinga Sękowska

29.11.2020

6h

Botanika farmaceutyczna6h

Podstawowe zagadnienia z botaniki farmaceutycznej

  1. Cytologia roślin
  2. Budowa i rodzaje liści, kwiatów, korzeni, owoców i nasion – Organografia
  3. Elementy toksykologii roślin leczniczych

P. Kinga Sękowska

04.12.2020

05.12.2020

12 h

1. Fitochemia roślin leczniczych – 6h

2. Fitoterapia chorób infekcyjnych – 6h

p. Anna Bober

11.12.2020

12.12.2020

12 h

 

Towaroznawstwo zielarskie 12h

a)  Rośliny przyprawowe

b) Surowce zielarskie z grupy Folium (liść)

c) Surowce zielarskie z grupy Flos (kwiat)

d) Surowce zielarskie z grupy Herba (ziele)

e) Surowce zielarskie z grupy Radix (korzeń)

f) Surowce zielarskie z grupy Rhizoma (kłącze)

g) Surowce zielarskie z grupy Cortex (kora)

h) Surowce zielarskie z grupy Fructus (owoc)

i) Surowce zielarskie z grupy Semen (nasiona)

p. Kinga Sękowska

18.12.2020

19.12.2020

12 h

1. Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego.

2. Fitoterapia chorób przewodu pokarmowego.

3. Wybrane zagadnienia z dietetyki.

p. Anna Bober

08.01.2021

09.01.2021

12 h

1. Fitoterapia chorób układu krążenia oraz zaburzeń metabolicznych – 6h

2. Zioła w profilaktyce oraz terapii chorób onkologicznych – 6h

p. Anna Bober

15.01.2021

6h

 

Podstawy farmakologii i toksykologii farmaceutycznej i zielarskiej6h

a) Leki stosowane w niewydolności serca, zapaleniach żył, leki przeciwzakrzepowe, terapia nadciśnienia tętniczego

b) Leki przeciwmiażdżycowe (statyny)

c)Leki przeciwastmatyczne

d) Leki przeciwkaszlowe i wykrztuśne

e) Terapia chorób układu trawiennego (leki przeczyszczające, zapierające, stosowane w chorobie wrzodowej żołądka, leki rozkurczające)

f) Leki przeciwzapalne stosowane w urologii.

g) Leczenie chorób prostaty

i) Niesteroidowe leki przeciwzapalne

j) Wykaz leków roślinnych

k) Interakcje leków syntetycznych z żywnością

l) interakcje leków syntetycznych z lekami roślinnymi

p. Kinga Sękowska

16.01.2021

4 h

 

2h

Komunikacja jako podstawa opieki farmaceutycznej oraz element budowania poczucia bezpieczeństwa i satysfakcji pacjenta - 4h

 

Egzamin

P. Kinga Sękowska

 

6h - do ustalenia

Pierwsza pomoc

p. Bożena Pachota

 

Trenerzy:

  • Kinga Sękowska 510228498

k.sekowska.zielarstwo@gmail.com;

  • Anna Bober 500182594

anna.bober81@gmail.com

  • Bożena Pachota