Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kurs z zakresu prawa podatkowego dla prawników (kurs z zakresu rachunkowości)

 

Cel kursu:

Wydział Prawa i Administracji UJ oferuje studentom jedynie kilka przedmiotów z dziedziny prawa podatkowego. Niestety zakres ten jest niewystarczający dla studentów zainteresowanych prawem podatkowym, którzy starają się uzupełnić wiedzę poza uczelnią. Oferowany kurs dla prawników  miałby obejmować: poznanie pojęć rachunkowo-księgowych, zaznajomienie się z elementami sprawozdania finansowego, zdobycie umiejętności czytania ze zrozumieniem bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowych do sprawozdania, zdobycie wiedzy  o dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych (wg amortyzacji podatkowej i bilansowej), poznanie zasad prowadzenia księgowości i jej rodzajów (książka przychodów i rozchodów, ryczałt), zdobycie praktycznej umiejętności z zakresu odpowiedniego zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów bądź kosztów niepodatkowych oraz poznanie podstawowych aspektów związanych  z analizą wskaźnikową przedsiębiorstwa.

 

 

 

 

Termin kursu 2021/2022:

godznia: 15:30 : 17:00

2022-01-19 

 

 

2021-10-27 

 

2021-11-03 

 

2021-11-10 

 

2021-11-17 

 

2021-12-22 

 

2022-01-05 

 

2022-01-12 

26.01.2022 w godz. 15:30 : 17:00

 

 

Termin kursu 2020/2021:

 

13.10.2020

20.10.2020

27.10.2020

3.11.2020

10.11.2020

17.11.2020

1.12.2020

8.12.2020

Miejsce kursu:

 

Spotkania po 1 h 30 min prowadzone przez MS Teams. 

 

Forma zajęć: 

 

ZDALNIE