Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kurs języka włoskiego poziom A1 z elementami języka biznesowego

Kurs języka włoskiego poziom A1 z elementami języka biznesowego

Kod kursu: zin.kst-5.22

Wymagania wstępne: Poziom znajomości języka włoskiego: Od podstaw

CELE KURSU                                                                                                                                                                                                                              Celem kursu jest  kształcenie umiejętności językowych pozwalających na skuteczną komunikację w języku włoskim, tak w zakresie wiedzy ogólnej, jak w kontekście biznesowym. 

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

  • Poszukiwanie pracy, odpowiadanie na oferty pracy,
  • Redagowanie Curriculum Vitae,
  • Udział w rozmowie kwalifikacyjnej,
  • Autoprezentacja ukierunkowana na kwalifikacje i kompetencje zawodowe,
  • Specyfika językowa biznesu we Włoszech.


ZAŁOŻONE EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Po zakończonym kursie jego uczestnik posiada praktyczną umiejętność posługiwania się językiem włoskim oraz posiada znajomość języka specjalistycznego w stopniu pozwalającym na komunikowanie się  w typowych sytuacjach związanych z rynkiem pracy, z udziałem w rozmowach kwalifikacyjnych, z prowadzeniem korespondencji biznesowej. Posiada umiejętność komunikowania się w międzynarodowym środowisku pracy, z uwzględnieniem specyfiki realiów włoskich w zakresie funkcjonowania biznesu. 

METODY NAUCZANIA:  
Nauczanie oparte jest na metodzie komunikatywnej. Szczególny nacisk położony jest na kształcenie umiejętności wypowiedzi ustnych i pisemnych, ukierunkowanych na język biznesowy.


Liczba godzin:  90 godzin dydaktycznych (kurs roczny)

Sposób realizacji kursu w roku 2020/21 i 2022/23: Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych

Prowadzący: Bogumiła Bielańska

Rok akademicki 2021/2022

Zajęcia będą odbywać się z formule zdalnej w:

soboty

Termin rozpoczęcia zajęć to 6.11.2021

 

LISTOPAD

6.11 – 9.30-11.00, 11.15-12.45, 20.11 – 9.30-11.00, 11.15-12.45, 27.11 –9.30-11.00, 11.15-12.45

 

GRUDZIEŃ:

4.12 - 9.30-11.00, 11.15-12.45, 11.12 - 9.30-11.00, 11.15-12.45, 18.12 - 9.30-11.00, 11.15-12.45

 

STYCZEŃ

8.01 – 9.30-11.00, 11.15-12.45, 15.01 – 9.30-11.00, 11.15-12.45, 22.01 – 9.30-11.00, 11.15-12.45

 

LUTY

26.02 – 9.30-11.00, 11.15-12.45

 

MARZEC

5.03 – 9.30-11.00, 11.15-12.45, 12.03 – 9.30-11.00, 11.15-12.45, 19.03 – 9.30-11.00, 11.15-12.45

26.03 – 9.30-11.00, 11.15-12.45

 

KWIECIEŃ 2.04 – 9.30-11.00, 11.15-12.45, 9.04 – 9.30-11.00, 11.15-12.45, 23.04 –9.30-11.00, 11.15-12.45 30.04 – 9.30-11.00, 11.15-12.45

MAJ 7.05 – 9.30-11.00, 11.15-12.45, 14.05 – 9.30-11.00, 11.15-12.45, 21.05 – 9.30-11.00, 11.15-12.45 28.05 – 9.30-11.00, 11.15- 12.45

CZERWIEC 4.06 – 9.30- 11.00

Rok akademicki 2022/2023

 Zajęcia odbywać się będą w soboty w godz.  9.30 – 12.30   na platformie MS Teams i będą rozplanowane w ciągu 1 i 2 semestru bieżącego roku akademickiego.

 

 

Zajęcia odbywają się w godz. 9.30-12.30.

Listopad: 5.XI.2022; 19.XI.2022; 26.XI.2022

Grudzień: 3.XII.2022; 10.XII.2022; 17.XII.2022

Styczeń: 7.I.2023; 14.I.2023; 21.I.2023; 28.I.2023

Marzec: 4.III.2023; 11.III.2023; 18.III.2023; 25.III.2023

Kwiecień: 1.IV.2023; 15.IV.2023; 22.IV.2023; 29.IV.2023

Maj: 6.V.2023, 13.V.2023; 20.V.2023; 27.V.2023

Czerwiec: 3.VI.2023 (godz. 9.30-11.00)

Sylabus kursu więcej o

Biuro Projektu ZintegrUJ wskazuje, że preferowaną platforma do prowadzenia zajęć w ramach oferowanych form wsparcia są:

BigBlueButton oraz MS Teams.

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: przeglądarka internetowa, mikrofon, słuchawki.

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: 1.2Mbps

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: system operacyjny Windows/Mac/Linux/iOS/Android