Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kurs języka portugalskiego na poziomie A1 z elementami języka biznesowego

Kurs języka portugalskiego na poziomie A1 z elementami języka biznesowego

Kod kursu: zin.kst-5.17

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych dot. poziomu znajomości języka portugalskiego. Kurs będzie realziowany od podstaw

Cel kursu:

Celem kursu języka portugalskiego, skierowanego do wszystkich zainteresowanych studentów UJ niekorzystających z istniejącej oferty lektoratowej IFR, jest rozwinięcie podstawowych kompetencji językowych w ujęciu komunikacyjnym. Zakres kursu obejmuje naukę wymowy i zasad pisowni, podstawowych struktur leksykalno-gramatycznych, jak również zapoznanie z wieloma kontekstami komunikacyjnymi (w mowie i w piśmie).

Osoby kończące kurs będą potrafiły:

- zainicjować i poprowadzić rozmowę na podstawowe tematy dotyczące codzienności;

- poprosić o i udzielić informacji w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych (w restauracji, sklepie, na dworcu, itp.);

- sformułować krótki tekst informujący (np. e-mail).

Kurs obejmuje również przygotowanie kulturowe skupione wokół istniejących między kulturą polską a portugalską różnic wpływających na efektywność komunikacji.

Metody pracy: ćwiczenia praktyczne (kompetencje bierne - słuchanie i czytanie, kompetencje czynne - mówienie i pisanie), symulacje scenariuszy w środowisku pracy.

Ocena aktywności jest jest ciągła, warunkiem zaliczenia kursu jest pozytywna (powyżej 60%) ocena z testu końcowego i/lub testów cząstkowych.


Liczba godzin:  90 godzin dydaktycznych (kurs roczny)
Sposób realizacji kursu w roku 2020/21: Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych

Prowadzący: dr Anna Wolny

Rok akademicki 2021/2022

LISTOPAD (12 h):

5.11 9.45 - 13.00 (4 h); 19.11 9.45 - 13.00 (4 h); 26.11 9.45 - 13.00 (4 h)

GRUDZIEŃ (12 h):

3.12 9.45 - 13.00 (4 h); 10.12 9.45 - 13.00 (4 h); 17.12 9.45 - 13.00 (4 h)

STYCZEŃ (16 h):

7.01 9.45 - 13.00 (4 h); 14.01 9.45 - 13.00 (4 h); 21.01 9.45 - 13.00 (4 h); 28.01 9.45 - 13.00 (4 h)

LUTY (16)

4.02 9.45 - 13.00 (4 h); 11.02 9.45 - 13.00 (4 h); 18.02 9.45 - 13.00 (4 h); 25.02 9.45 - 13.00 (4 h)

MARZEC (16)

4.03 9.45 - 13.00 (4 h); 11.03 9.45 - 13.00 (4 h); 18.03 9.45 - 13.00 (4 h); 25.03 9.45 - 13.00 (4 h)

KWIECIEŃ (16)

1.04 9.45 - 13.00 (4 h); 8.04 9.45 - 13.00 (4 h); 22.04 9.45 - 13.00 (4 h); 29.04 9.45 - 13.00 (4 h)

MAJ (2)

6.05 9.45 - 13.00 (4 h), 13.05 9.45 - 11.30 (2 h)

Sylabus kursu więcej o

Biuro Projektu ZintegrUJ wskazuje, że preferowaną platforma do prowadzenia zajęć w ramach oferowanych form wsparcia są:

BigBlueButton oraz MS Teams.

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: przeglądarka internetowa, mikrofon, słuchawki.

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: 1.2Mbps

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: system operacyjny Windows/Mac/Linux/iOS/Android