Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kurs języka japońskiego na poziomie podstawowym z elementami języka biznesowego

Kurs języka japońskiego na poziomie podstawowym z elementami języka biznesowego

Kod kursu: zin.kst-5.23

Wymagania wstępne: Poziom znajomości języka japońskiego nie jest wymagany.

Kurs języka japońskiego z elementami języka biznesowego adresowany jest do wszystkich Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy planują pracę w firmach japońskich i międzynarodowych korporacjach współpracujących z japońskimi partnerami jak również dla osób chcacych znaleźć zatrudnienie lub odbyć praktyki zawodowe w Japonii.   

Celem kursu  jest  nauka języka japońskiego oraz poznanie podstaw języka i etykiety biznesowej. 


Program  kursu gwarantuje:
- bierne i czynne opanowanie sylabariuszy hiragana, katakana oraz około 30 znaków kanji
- nabycie kompetencji językowych umożliwiających swobodne porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego na poziomie podstawowym z uwzglednieniem odpowiedniego poziomu grzeczności
- poznanie podstawowych zasad japońskiej etykiety biznesowej i wybranych zwrotów grzecznościowych
- nabycie umiejętności redagowania prostych i krótkich maili oraz wiadomości okolicznościowych
Metody  pracy: ćwiczenia praktyczne (słownictwo, słuchanie, lektura), symulacja (role play) w parach i grupach, wykorzystanie materiałów multimedialnych.
Metody ewaluacji: testy cząstkowe oraz test końcowy
Forma  i warunki  zaliczenia: warunkiem zaliczenia jest frekwencja na zajęciach (maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności na semestr) oraz pozytywna ocena z testów cząstkowych i testu końcowego.


Liczba godzin:  120 godzin dydaktycznych (kurs roczny)

Sposób realizacji kursu w roku 2020/21: Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych

Prowadzący: mgr Anna Trzaska

Rok akademicki 2021/2022

LISTOPAD:

03.11 - 18:00-20:00, 10.11 - 18:00-20:00, 17.11- 18:00-20:00, 19.11 - 18:00-20:00, 24.11 - 18:00-20:00,

26.11 - 18:00-20:00

GRUDZIEŃ

01.12 - 18:00-20:00, 03.12 - 18:00-20:00, 08.12 - 18:00-20:00,  10.12 - 18:00-20:00,

15.12 - 18:00-20:00,  17.12 - 18:00-20:00

STYCZEŃ

05.01 - 18:00-20:00, 07.01 - 18:00-20:00, 12.01 - 18:00-20:00,  19.01 - 18:00-20:00,

21.01 - 18:00-20:00, 26.01 - 18:00-20:00, 28.01 - 18:00-20:00

LUTY

16.02 - 18:00-20:00; 18.02 - 18:00-20:00; 25.02 - 18:00-20:00

MARZEC

02.03 - 18:00-20:00, 04.03 - 18:00-20:00, 9.03 - 18:00-20:00, 11.03 - 18:00-20:00, 16.03 - 18:00-20:00,

KWIECIEŃ

06.04 - 18:00-20:00, 08.04 - 18:00-20:00, 13.04 - 18:00-20:00, 20.04 - 18:00-20:00, 22.04 - 18:00-20:00, 27.04 - 18:00-20:00, 29.04 - 18:00-20:00

MAJ

04.05 - 18:00-20:00, 06.05 - 18:00-20:00, 11.05 - 18:00-20:00, 18.05 - 18:00-20:00, 20.05 - 18:00-20:00 25.05 - 18:00-20:00, 27.05 - 18:00-20:00

CZERWIEC

01.06 - 18:00-20:00, 07.06 - 18:00-20:00, 08.06 - 18:00-20:00, 10.06 - 18:00-20:00, 15.06 - 18:00-20:00

SYLABUS więcej o

Biuro Projektu ZintegrUJ wskazuje, że preferowaną platforma do prowadzenia zajęć w ramach oferowanych form wsparcia są:

BigBlueButton oraz MS Teams.

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: przeglądarka internetowa, mikrofon, słuchawki.

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: 1.2Mbps

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: system operacyjny Windows/Mac/Linux/iOS/Android