Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kurs języka chińskiego na poziomie A1 z elementami języka biznesowego

Kurs języka chińskiego na poziomie A1 z elementami języka biznesowego

Kod kursu: zin.kst-5.18

Wymagania wstępne: Poziom znajomości języka chińskiego

Cel kursu:

Kurs obejmuje podstawy praktycznego języka chińskiego z elementami języka biznesowego i chińskiej etykiety, równocześnie przygotowując do państwowego egzaminu HSK1.

Zakres tematyczny kursu:
podstawy budowy języka chińskiego, budowa zdań
zwroty grzecznościowe
sposoby nawiązania rozmowy - przedstawianie się
podstawowe słownictwo dotyczące rodziny, jedzenia, zakupów i podróżowania
określanie czasu: godzin i dat
Dodatkowo w trakcie zajęć studenci poznają zasadniczy kontekst kulturowy języka, związany ze współczesnymi Chinami, zwłaszcza zasady savoir-vivre i podstawy negocjowania ze stroną chińską. 

Metody pracy: ćwiczenia praktyczne (słownictwo, tłumaczenia, interakcje), symulacja na bazie różnorodnych materiałów


Metody ewaluacji: kolokwia pisemne i ustne


Forma i warunki zaliczenia: warunkiem zaliczenia jest aktywna obecność za zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych oraz pozytywna ocena z testu końcowego.

Liczba godzin:  60 godzin dydaktycznych (kurs semestralny)

Sposób realizacji kursu w roku 2020/21: Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych

Prowadzący: dr Joanna Wardęga

Rok akademicki 2021/2022

PAŹDZIERNIK:

29.10 - godz. 13:00-14:30, 14:45-16:15

LISTOPAD:

5.11, 12.11, 19.11, 26.11 - godz. 13:00-14:30, 14:45-16:15

GRUDZIEŃ:

3.12, 10.12, 17.12 - godz. 13:00-14:30, 14:45-16:15

STYCZEŃ:

7.01, 14.01, 21.01, 28.01 - godz. 13:00-14:30, 14:45-16:15

LUTY:

25.02, godz. 13:00-14:30, 14:45-16:15

MARZEC:

4.03, 11.03, 18.03, 25.03 - godz. 13:00-14:30, 14:45-16:15

KWIECIEŃ:

01.04 - godz. 13:00-14:30, 14:45-16:15

Sylabus kursu więcej o

Biuro Projektu ZintegrUJ wskazuje, że preferowaną platforma do prowadzenia zajęć w ramach oferowanych form wsparcia są:

BigBlueButton oraz MS Teams.

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: przeglądarka internetowa, mikrofon, słuchawki.

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: 1.2Mbps

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: system operacyjny Windows/Mac/Linux/iOS/Android