Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kurs języka angielskiego przygotowujący do testu zewnętrznego IELTS Academic (International English Language Testing System)

Kurs języka angielskiego przygotowujący do testu zewnętrznego IELTS Academic (International English Language Testing System)

Kod kursu: zin.kst-5.21

Wymagania wstępne: Poziom znajomości języka angielskiebo B2+/C1

Kurs języka angielskiego przygotowujący do testu zewnętrznego IELTS Academic (International English Language Testing System) organizowanego przez British Council. Test IELTS potwierdza kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego, jest uznawany w większości krajów na świecie, gdzie stanowi wymóg dla kandydatów na studia oraz ubiegających się o pracę.  IELTS jest jednym z najważniejszych międzynarodowych kwalifikacji umożliwiających podjęcie działalności akademickiej i zawodowej. 1. Opis kursu
Kurs adresowany jest do studentów wszystkich kierunków, których znajomość języka angielskiego jest na poziomie B2+/C1.
 
2. Cele kursu
Doskonalenie umiejętności czytania, pisania, słuchania i wypowiedzi ustnej w celu przygotowania do testu IELTS
https://www.ielts.org/for-test-takers/test-format
 
Po ukończeniu kursu studenci będą potrafili:
zrozumieć rozmowę w kontekście akademickim oraz codziennym
zrozumieć wypowiedź monologową w kontekście akademickim np. wykład 
zastosować różne techniki czytania ze zrozumieniem (zrozumienie głównej myśli, wyszukiwanie informacji szczegółowej), dostosowane do typu zadania
odróżnić opinie i argumenty od faktów w tekstach argumentacyjnych
zrozumieć informacje podane w formie graficznej (tabela, wykresy, diagram) i podsumować je w tekście o charakterze akademickim
napisać tekst argumentacyjny o charakterze akademickim
zastosować odpowiedni styl w tekstach pisanych
wypowiadać się na tematy ogólne
wyrażać przypuszczenia i opinie oraz analizować podany temat
 
Metody pracy na kursie :
Metody podające: opis, objaśnienie
Metody analityczne: analiza tekstu czytanego i słuchanego w celu znalezienia informacji i zrozumienia związków między informacjami, w tym informacjami podanymi w formie wizualnej, ćwiczenia z zakresu krytycznego myślenia
Metody praktyczne i aktywizujące: ćwiczenia językowe w zakresie leksyki i gramatyki (np. mapa pojęciowa, rozmowa, opis, dyskusja),  ćwiczenia w zakresie umiejętności produkcyjnych (mówienie i pisanie)


Liczba godzin:  120 godzin dydaktycznych (kurs roczny)

Sposób realizacji kursu w roku 2020/21: Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych

Prowadzący: Dominika Stopa

Rok akademicki 2021/2022


PAŹDZIERNIK:

29.10.2021 - 14:00-17:05

LISTOPAD:

05.11.2021 - 14:00-17:05
12.11.2021 - 14:00-17:05
19.11.2021 - 14:00-17:05
26.11.2021 - 14:00-17:05

GRUDZIEŃ:

03.12.2021 - 14:00-17:05
10.12.2021 - 14:00-17:05
17.12.2021 - 14:00-17:05

STYCZEŃ:

14.01.2022 - 14:00-17:05
21.01.2022 - 14:00-17:05
28.01.2022 - 14:00-17:05

LUTY:

10.02.2022 - 14:45-18:00
19.02.2022 - 9:00-12:00
25.02.2022 - 17:30-20:00

MARZEC:

04.03.2022 - 14:00-17:00
11.03.2022 - 14:00-17:00
18.03.2022 - 14:00-17:00
25.03.2022 - 14:45-17:45

KWIECIEŃ:

01.04.2022 - 14:00-17:00
08.04.2022 - 13:45-17:15
22.04.2022 - 14:00-16:15

MAJ:

02.05.2022 - 15:55-19:25
06.05.2022 - 14:00-17:00
11.05.2022 - 18:15-19:45
13.05.2022 - 14:00-17:00
18.05.2022 - 18:15-19:45
21.05.2022 - 9:00-12:00

CZERWIEC:

03.06.2022 - 14:00-17:00
10.06.2022 - 14:00-17:00
11.06.2022 - 8:50-12:05
24.06.2022 - 16:00-19:00

więcej o

Biuro Projektu ZintegrUJ wskazuje, że preferowaną platforma do prowadzenia zajęć w ramach oferowanych form wsparcia są:

BigBlueButton oraz MS Teams.

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: przeglądarka internetowa, mikrofon, słuchawki.

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: 1.2Mbps

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: system operacyjny Windows/Mac/Linux/iOS/Android