Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Cel kursu: Przygotowanie kierującego pojazdem uprzywilejowanym do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze. Nabycie uprawnień jakie muszaą posiadać kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, w tym zespołów ratownictwa medycznego. 

 

Rok akademicki 2022/23

 

Grupa 1:

 

Dzień 1 – 12.02.2023 r. 7:00 - wyjazd z Krakowa do Jaworzna 8:00-17:00 (12h dydaktycznych) - zajęcia teoretyczne
sala wykładowa CARGO Jaworzno, ul. Darwina 17

Dzień 2 – 13.02.2023 r. 8:00 - wyjazd z Krakowa do Jaworzna 9:00-15:00 (8h dydaktycznych) - zajęcia praktyczne ODTJ CARGO Jaworzno, ul. Darwina 17

15:00 - 17:30 (2,5h dydaktycznych) - badania psychologiczne
sala nr 8, CARGO Jaworzno, ul. Darwina 17                 
17:30 - 20:00 (2,5h dydaktycznych) - badania lekarskie
budynek firmy CARGO nad Stacją Kontroli Pojazdów, Jaworzno, ul. Darwina

7:00 - wyjazd z Krakowa do Jaworzna 8:00-10:15 (3h dydaktyczne) - zajęcia praktyczne DTJ CARGO Jaworzno, ul. Darwina 17 (transport z Krakowa do Cargo w Jaworznie i z powrotem zapewnia Cargo)

 

Grupa 2:


Dzień 1 – 14.02.2023 r.

9:00 - wyjazd z Krakowa do Jaworzna 10:00-19:00 (12h dydaktycznych) - zajęcia teoretyczne
sala wykładowa CARGO Jaworzno, ul. Darwina 17

Dzień 2 – 15.02.2023 r. 7:00 - wyjazd z Krakowa do Jaworzna 8:00-14:00 (8h dydaktycznych) - zajęcia praktyczne ODTJ CARGO Jaworzno, ul. Darwina 17

Badania lekarskie i psychologiczne:

14:00 - 16:30 (2,5h dydaktycznych) - badania psychologiczne
sala nr 8, CARGO Jaworzno, ul. Darwina 17                 
16:30 - 19:00 (2,5h dydaktycznych) - badania lekarskie
budynek firmy CARGO nad Stacją Kontroli Pojazdów, Jaworzno, ul. Darwina

Dzień 3 – 16.02.2023 r. 7:00 - wyjazd z Krakowa do Jaworzna 8:00-10:15 (3h dydaktyczne) - zajęcia praktyczne DTJ CARGO Jaworzno, ul. Darwina 17 (transport z Krakowa do Cargo w Jaworznie i z powrotem zapewnia Cargo)

 

Rok akademicki 2021/2022

Grupa 1: 01-03.07.2022 r.

Grupa 2: 16-18.06.2022 r.

Grupa 3: 23.06.2022 r., 24.06.2022 r. i 28.06.2022 r.

Wyjazd z Krakowa: z parkingu przy Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33 w Krakowie

Plan kursu dla grupy 1:

Dzień 1:
7:00 - wyjazd z Krakowa do Jaworzna
8:00-17:00 - zajęcia teoretyczne, sala wykładowa CARGO Jaworzno, ul. Darwina 17
17:00-20:45 (5h dydaktycznych) badania lekarskie i psychologiczne (transport z Krakowa do Cargo w Jaworznie i z powrotem zapewnia Cargo)
Dzień 2:
8:00 - wyjazd z Krakowa do Jaworzna
9:00-15:00 - zajęcia praktyczne
ODTJ CARGO Jaworzno, ul. Darwina 17 (transport z Krakowa do Cargo w Jaworznie i z powrotem zapewnia Cargo)
Dzień 3:
8:00 - wyjazd z Krakowa do Jaworzna
9:00-12:00 - zajęcia praktyczne
DTJ CARGO Jaworzno, ul. Darwina 17 (transport z Krakowa do Cargo w Jaworznie i z powrotem zapewnia Cargo)

 

Plan kursu dla grupy 2: 

Dzień 1:

8:00 - wyjazd z Krakowa do Jaworzna
9:00-18:00 - zajęcia teoretyczne
sala wykładowa CARGO Jaworzno, ul. Darwina 17 (transport z Krakowa do Cargo w Jaworznie i z powrotem zapewnia Cargo)
Dzień 2:
8:00 - wyjazd z Krakowa do Jaworzna
9:00-15:00 - zajęcia praktyczne, ODTJ CARGO Jaworzno, ul. Darwina 17
15:00-18:45 (5h dydaktycznych) badania lekarskie i psychologiczne (transport z Krakowa do Cargo w Jaworznie i z powrotem zapewnia Cargo)
Dzień 3:
8:00 - wyjazd z Krakowa do Jaworzna,
9:00-12:00 - zajęcia praktyczne
DTJ CARGO Jaworzno, ul. Darwina 17 (transport z Krakowa do Cargo w Jaworznie i z powrotem zapewnia Cargo)

 

Plan kursu dla grupy 3:

Dzień 1:

7:00 - wyjazd z Krakowa do Jaworzna
8:00-17:00 - zajęcia teoretyczne
sala wykładowa CARGO Jaworzno, ul. Darwina 17 (transport z Krakowa do Cargo w Jaworznie i z powrotem zapewnia Cargo)
Dzień 2:
8:00 - wyjazd z Krakowa do Jaworzna
9:00-15:00 - zajęcia praktyczne, ODTJ CARGO Jaworzno, ul. Darwina 17
15:00-18:45 (5h dydaktycznych) badania lekarskie i psychologiczne (transport z Krakowa do Cargo w Jaworznie i z powrotem zapewnia Cargo)
Dzień 3:
8:00 - wyjazd z Krakowa do Jaworzna,
9:00-12:00 - zajęcia praktyczne
DTJ CARGO Jaworzno, ul. Darwina 17 (transport z Krakowa do Cargo w Jaworznie i z powrotem zapewnia Cargo)

 

Rok akademicki 2020/2021

20.01.2021r.  8:00-17:00 (12h dydaktycznych)  zajęcia teoretyczne - sala wykładowa CARGO Jaworzno, ul. Darwina 17, 17:00 - 20:45 (5h dydaktycznych) badania lekarskie i psychologiczne (transport z Krakowa do Cargo w Jaworznie i z powrotem zapewnia Cargo)

23.01.2021r.  8:00-14:00 (8h dydaktycznych) zajęcia praktyczne - ODTJ CARGO Jaworzno, ul. Darwina 17 (transport z Krakowa do Cargo w Jaworznie i z powrotem zapewnia Cargo)

24.01.2021r. 14:00-17:00 (4h dydaktycznych) zajęcia praktyczne - ODTJ CARGO Jaworzno, ul. Darwina 17 (transport z Krakowa do Cargo w Jaworznie i z powrotem zapewnia Cargo)