Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne obsługa interesantów Biura Projekt ZintegrUJ preferowana jest w formie zdalnej za pośrednictwem kontaktu mailowego lub telefonicznego oraz poczty tradycyjnej (do odwołania).

 

Kto może zapisać się na kurs?

 

1/ W rekrutacji mogą wziąć udział Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (studia licencjackie, studia magisterskie, studia jednolite magisterskie) - będący na 2-ch ostatnich latach studiów (4 ostatnie semestry).

 

2/ W rekrutacji na kurs w systemie USOSweb mogą wziąć udział Studenci, którzy mają rozliczony poprzedni rok akademicki w systemie USOS. (W USOS należy zgłosić rok do rozliczenia w swoim sekretariacie/dziekanacie - dopiero po tym kroku USOS automatycznie przyzna żeton osobom, które nie korzystały jeszcze z kursow w ramach Projektu ZintegrUJ.)

 

3/ Podczas rekrutacji w USOS nie zapisujemy "ręcznie" Studentów na kursy.

 

4/ Zgodnie z założeniami projektu rekrutacja w USOSweb dla Studentów z niewykorzystanym żetonem, może być przedłuzana do dnia, aż nie wypełnią się grupy.

 

5/ Każdy Student otrzymuje 1 żeton na całe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim i może zapisać się na 1 kurs.

Żeton jest przypisany do Państwa numeru indeksu więc obowiązuje 1 żeton (niezależnie od ilości kierunków na jakich Państwo Studiują, niezależnie od przejścia ze studiów licencjackich na studia magisterskie, USOS nie przyznaje wtedy nowego żetonu).

a/ ŻETONÓW NIE MOŻNA DOKUPIĆ

 

6/ Istnieję możliwość wzięcia udziału w więcej niż w 1 kursie, pod warunkiem, że poprzedni kurs został ukończony z wynikiem min. 80% obecności na zajęciach. Zapisy w tym wypadku odbywają się po zakończonej rekrutacji w USOS. Informacje o wolnych miejscach pojawiają się wtedy na Facebooku, w zależności od tego, kiedy odbywa się dany kurs.

a/ Studenci, którzy zrezygnowali z kursu po jego rozpoczęciu, zaprzestali uczęszczania na kurs, nie ukończyli kursu z wynikiem min. 80% obecności nie mogą otrzymać nowego żetonu, ponieważ złamali regulamin Projektu ZintegrUJ

 

7/ Pierwszeństwo w rejestracji na kursy w USOS oraz podczas zapisów ręcznych mają zawsze Studenci:

a/ którzy nie korzystali jeszcze z kursów w ramach Projektu ZintegrUJ (mają zachowany żeton)

b/ następnie Studenci, którzy wykorzystali 1 żeton - pod warunkiem, że ukończyli poprzedni kurs z wynikiem min. 80% obecności

c/ nie zapisujemy Studentów, którzy wykorzystali 2 i więcej żetonów na kursy w ramach Projektu ZintegrUJ

 

8/ Nie ma możliwości uczestniczenia w formie wolnego słuchacza, ponieważ udział kogokolwiek spoza grupy docelowej jest równoznaczny z niekwalifikowalnością kosztów za daną osobę.

 

9/ Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z wytycznymi uczestnikami kursu nie mogą być studenci z Erasmus, ani z innych wymian międzyuczelnianych.

 

10/ Student zapisany na kurs, który już się rozpoczął powinien:

a/ odrobić nieobecności na poprzednich zajęciach u prowadzącego kurs, zaliczając zadany przez niego materiał

b/ uzupełnić i wysłać do Biura ZintegrUJ umowę projektową 

c/ napisać pre test

 

Rekrutacja:

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/zetony/index#/