Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kto może zapisać się na kurs?

1/ W rekrutacji mogą wziąć udział Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (studia licencjackie, studia magisterskie, studia jednolite magisterskie) - będący na 2-ch ostatnich latach studiów (4 ostatnie semestry).

2/ W rekrutacji na kurs w systemie USOSweb mogą wziąć udział Studenci, którzy mają rozliczony poprzedni rok akademicki w systemie USOS. (W USOS należy zgłosić rok do rozliczenia w swoim sekretariacie/dziekanacie - dopiero po tym kroku USOS automatycznie przyzna żeton osobom, które nie korzystały jeszcze z kursów w ramach Projektu ZintegrUJ.)

3/ Podczas rekrutacji w USOS nie zapisujemy "ręcznie" Studentów na kursy.

4/ Zgodnie z założeniami projektu rekrutacja w USOSweb dla Studentów z niewykorzystanym żetonem, może być przedłuzana do dnia, aż nie wypełnią się grupy.

5/ Każdy Student otrzymuje 1 żeton na całe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim i może zapisać się na 1 kurs.

Żeton jest przypisany do Państwa numeru indeksu więc obowiązuje 1 żeton (niezależnie od ilości kierunków na jakich Państwo Studiują, niezależnie od przejścia ze studiów licencjackich na studia magisterskie, USOS nie przyznaje wtedy nowego żetonu). 
a/ ŻETONÓW NIE MOŻNA DOKUPIĆ

6/ Istnieję możliwość wzięcia udziału w więcej niż w 1 kursie, pod warunkiem, że poprzedni kurs został ukończony z wynikiem min. 80% obecności na zajęciach. Zapisy w tym wypadku odbywają się po zakończonej rekrutacji w USOS. Informacje o wolnych miejscach pojawiają się wtedy na Facebooku, w zależności od tego, kiedy odbywa się dany kurs.
a/ Studenci, którzy zrezygnowali z kursu po jego rozpoczęciu, zaprzestali uczęszczania na kurs, nie ukończyli kursu z wynikiem min. 80% obecności nie mogą otrzymać nowego żetonu, ponieważ złamali regulamin Projektu ZintegrUJ

7/ Pierwszeństwo w rejestracji na kursy w USOS oraz podczas zapisów ręcznych mają zawsze Studenci:
a/ którzy nie korzystali jeszcze z kursów w ramach Projektu ZintegrUJ (mają zachowany żeton);
b/ następnie Studenci, którzy wykorzystali 1 żeton - pod warunkiem, że ukończyli poprzedni kurs z wynikiem min. 80% obecności;
c/ nie zapisujemy Studentów, którzy wykorzystali 2 i więcej żetonów na kursy w ramach Projektu ZintegrUJ

8/ Zgłaszając się do rejestracji przez USOSweb lub e-mail/media społecznościowe (rejestrację ręczną) Student/Studentka (uczestnik/uczestniczka) oświadcza, iż zapoznał/a się i akceptuje dokumentację rekrutacyjną dostępną na stronie:
  • (kursy z zadania 2)
  • (kursy z zadania 4)
oraz zobowiązuje się do wypełnienia dokumentacji w wersji elektronicznej lub papierowej po zapisaniu na kurs.
a. Formularza rekrutacyjnego – Załącznik nr 1 do regulaminu
b. Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 1a do regulaminu
Dokumentacja online jest dostępna pod tym linkiem: lista wniosków - wnioski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (uj.edu.pl)
ZADANIE 2: Wniosek o udział w Projekcie ZintegrUJ - Zadania 2;
ZADANIE 4: Wniosek o udział w Projekcie ZintegrUJ - Zadania 4.
9/ Studenci/Studentki z listy rezerwowej są systematycznie wpisywani/e zgodnie z kolejnością zgłoszeń na kursy i szkolenia, w miarę dostępnych miejsc.

10/ Nie ma możliwości uczestniczenia w formie wolnego słuchacza, ponieważ udział kogokolwiek spoza grupy docelowej jest równoznaczny z nie kwalifikowalnością kosztów za daną osobę.
11/ Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z wytycznymi uczestnikami kursu nie mogą być studenci z Erasmus, ani z innych wymian międzyuczelnianych.
12/ Student/Studentka, który/a został/a zapisany/a na kurs, który już się rozpoczął powinien/nna:
a/ odrobić nieobecności na poprzednich zajęciach u prowadzącego kurs, zaliczając zadany przez niego materiał;
b/ uzupełnić i wysłać do Biura ZintegrUJ umowę projektową ;
c/ napisać pre test.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron