Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Język polski dla cudzoziemców / Polish for Foreigners C1

Wymagania wstępne: język polski na poziomie B2 / Prerequisites: Polish at B2 level

Kursy języka polskiego dotyczą ukierunkowania nauki na pisanie prac licencjackich i magisterskich (the courses focus on learning to write bachelor's and master's theses)

Cel kursu:  

Proponowany program nauczania opiera się na założeniu, że osoby rozpoczynające naukę na poziomie C1 opanowały język polski w zakresie wyznaczonym przez programy nauczania na poziomach niższych. Kurs adresowany jest do studentów pragnących udoskonalić znajomość języka polskiego w kontekście pisania swojej pracy licencjackiej i magisterskiej i składa się z dwóch części: pracy na zajęciach i pracy samodzielnej. Podczas zajęć studenci zapoznają się z wybranymi formami gramatycznymi i konstrukcjami składniowymi występującymi we współczesnym języku polskim. Utrwalą i poszerzą znajomość struktur poznanych w dotychczasowej nauce przy równoczesnym wprowadzeniu ich nowych funkcji syntaktycznych takich jak osobliwości w odmianie rzeczowników, rekcja czasownika i przymiotnika, kolokacje gramatyczne i leksykalne, czasowniki prefiksalne, rzeczowniki odprzymiotnikowe – nazwy cech abstrakcyjnych, czasowniki odprzymiotnikowe, czasowniki i rzeczowniki odrzeczownikowe i zdania względne. Studenci rozwiną swoje kompetencje językowe w sprawności rozumienia ze słuchu autentycznych nagrań, również programów telewizyjnych i radiowych w standardowej i niestandardowej odmianie języka. Będą ćwiczyć poprawność gramatyczną i fonologiczną przy produkcji wypowiedzi ustnych, tworząc autoprezentację, opisując swoje zainteresowania badawcze i przeprowadzając wywiady. Studenci będą zaangażowani w globalne rozumienie dłuższych i złożonych tekstów naukowych, literackich i prasowych związanych z ich zainteresowaniami. Będą ćwiczyć przejrzyste uzasadnianie tematu swojej pracy, formułowanie hipotez i wniosków przy przygotowywaniu się do obrony w celu płynnego i spontanicznego uczestniczenia we wszystkich rodzajach sytuacji komunikacyjnych z rodzimymi użytkownikami języka. W pracy samodzielnej będą praktycznie stosować poznane informacji przy redagowaniu dłuższych, prawidłowo zbudowanych tekstów na tematy związane z ich pracą: pisanie interesującego wstępu i zakończenia, eseju, streszczenia, tworzenie ankiety i recenzji, formułowanie pytań badawczych z zachowaniem poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej. Dowiedzą się jak używać skrótów i znaków przestankowych przy redagowaniu bibliografii, jak robić notatki, a także wyszukiwać i przetwarzać informacje ze swojej dziedziny.

Liczba godzin:

30 godzin dydaktycznych (kurs semestralny)

Miejsce kursu:

ZDALNIE

Termin kursu:

 

Rok akademicki 2021/2022

Kurs nie będzie realizowany

 

Rok akademicki 2020/2021

I) SEMESTR ZIMOWY 2020/21 - 1 EDYCJA (ZAKOŃCZONA)

Kod i język

Nazwa kursu i liczba godzin

Numer grupy

Godziny i daty, liczba godzin

Nazwisko prowadzącego

Dzień

zin.kst-5.16 P

Polski C1

1

 

PAŹDZIERNIK

16.10, 23.10, 30.10

LISTOPAD

6.11, 13.11, 20.11, 27.11

GRUDZIEŃ

4.12, 11.12, 18.12

STYCZEŃ

8.01, 15.01, 22.01, 23.01, 29.01

Podgórska-Sasin

 

Piątek

 

17.30  - 19.00

 

 

II) SEMESTR LETNI 2020/21 - 2 EDYCJA

 

Kod i język

Nazwa kursu i liczba godzin

Numer grupy

Daty

Nazwisko prowadzącego

Dzień

zin.kst-5.16.l

Polski C1

1

MARZEC:
 
  26.03 15.45 - 17.45
 
KWIECIEŃ:
 
9.04 - 15.45 - 17.30, 16.04 - 15.30 - 17.15, 23.04 -  15.30 - 17.15,  30.04 -  15.30 - 17.15,
 
MAJ:
 
7.05  15.30 - 17.15,  14.05  15.30 - 17.15, 21.05  15.30 - 17.15, 28.05  15.30 - 17.15,
 
CZERWIEC:
 
4.06  15.30 - 17.15,   11.06  15.45 - 17.15, 18.06  15.30 - 17.00, 19.06 15:30-17:00
 

Podgórska-Sasin

Piątek

 

15.45 - 17.15