Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Język arabski w biznesie

Język arabski w biznesie

kod kursu: zin.kst-5.26

Cel szkolenia:

W międzynarodowych kontaktach gospodarczych, bez względu na to czy dotyczą one instytucji państwowych, wielkich koncernów czy sektora w pełni prywatnego, w tym także małych i średnich przedsiębiorstw, język jako podstawowe narzędzie komunikacji stanowi kluczowy element warunkujący porozumienie oraz ekonomiczny sukces. Znajomość języka w powiązaniu z kompetencjami kulturowymi, świadomością uwarunkowań społecznych, politycznych oraz historycznych to kluczowy warunek dobrych i owocnych relacji z biznesowym partnerem. Świat arabski, ze swoim ogromnym potencjałem i niemalejącą przez kolejne dekady otwartością na współpracę zagraniczną, od lat skupia uwagę polskich przedsiębiorców. Dobre tradycje współpracy gospodarczej naszego kraju z bliskowschodnimi partnerami to także zasługa polskich tłumaczy, którzy wykazując się wysoką kompetencją i odpowiedzialnością współtworzyli sukcesy ekonomiczne kooperacji z takimi krajami jak Libia, Irak czy Egipt.

Proponowany kurs stara się odpowiedzieć na zapotrzebowania współczesnych realiów pracy tłumacza języka arabskiego w przestrzeni szeroko pojmowanego biznesu i gospodarczych relacji ze światem arabskim. Praktyczne ćwiczenia mają za zadanie nie tylko zaznajomić studenta ze specyficznym słownictwem i zwyczajami językowymi typowymi dla środowiska biznesowego, ale także przyczynić się do wyrobienia w nim swobody formułowania wypowiedzi w specjalistycznej odmianie języka arabskiego.

Celem proponowanego kursu jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowo-komunikacyjnych w zakresie arabskiego języka biznesu w mowie i piśmie, jak również kształtowanie szerokiej świadomości socjokulturowej studentów w obszarze obejmującym zakres specjalizacji kursu.

W trakcie kursu student zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu arabskiego języka biznesu na poziomie średnio zaawansowanym. Przyswoi zasady poprawnego posługiwania się tym językiem poprzez opanowanie wyselekcjonowanego materiału leksykalno-gramatycznego.

Kurs obejmuje podstawowe treści teoretyczne dotyczące teorii przekładu pisemnego i ustnego ze szczególnym uwzględnieniem problemów wynikających ze specyfiki języka biznesu. Strona praktyczna kursu koncentruje się na ćwiczeniach przekładu ustnego (konsekutywnego) oraz pisemnego z i na język arabski.

Tematyka kursu obejmuje:

Część pisemna: korespondencja handlowa (oferty handlowe, zamówienia, reklamacje wezwania do spłaty należności itp.), reklama produktu i prezentacja firmy, dokumenty związane z działalnością firmy (umowy agencyjne, listy intencyjne, upoważnienia, gwarancje bankowe, umowy o pracę itp.).

Część ustna: praktyczne kontakty z arabskim partnerem biznesowym (prezentacja firmy, składanie ofert, kontakty telefoniczne, umawianie spotkań, negocjowanie umów itp.)

 

liczba godzin dydaktycznych kursu: 20/10(praca własna)

liczba punktów ECTS: 2

liczba edycji (semestr letni/semestr zimowy): 1/ semestr zimowy

imię i nazwisko prowadzącego zajęcia: dr Sebastian Gadomski

Forma: zdalnie w czasie rzeczywistym - MS Teams

Wymagana znajomość języka na poziomi B1.

 

Rok akademicki 2021/2022

 Październik:

26.10 godzina 18.30 - 20.00

Listopad:

09.11 godzina 18.30 - 20.00

16.11 godzina 18.30 - 20.00

23.11 godzina 18.30 - 20.00

30.11 godzina 18.30 - 20.00

Grudzień:

07.12 godzina 18.30 - 20.00

14.12 godzina 18.30 - 20.00

Styczeń:

11.01.2022 godzina 18.30 - 20.00

18.01.2022 godzina 18.30 - 20.00

25.01.2022 godzina 18.30 - 20.00

Luty:

01.02.2022 godzina 18.30 - 20.00

Rok akademicki 2022/2023

Październik 19.10. 2022 godzina 18:30 – 20:00 26.10.2022 godzina 18:30 – 20:00

Listopad 09.11.2022 godzina 18:30 – 20:00 16.11.2022 godzina 18:30 – 20:00 23.11.2022 godzina 18:30 – 20:00

Listopad

30.11.2022 godzina 18:30 – 20:00

Grudzień

07.12.2022 godzina 18:30 – 20:00

14.12.2022 godzina 18:30 – 20:00

Styczeń

04.01.2023 godzina 18:30 – 20:00

11.01.2023 godzina 18:30 – 20:00

18.01.2023 godzina 18:30 – 20:00

25.01.2023 godzina 18:30 – 20:00

Luty

01.02.2023 godzina 18:30 – 20:00

08.02.2023 godzina 18:30 – 20:00

22.02.2023 godzina 18:30 – 20:00

Cel szkolenia:

W międzynarodowych kontaktach gospodarczych, bez względu na to czy dotyczą one instytucji państwowych, wielkich koncernów czy sektora w pełni prywatnego, w tym także małych i średnich przedsiębiorstw, język jako podstawowe narzędzie komunikacji stanowi kluczowy element warunkujący porozumienie oraz ekonomiczny sukces. Znajomość języka w powiązaniu z kompetencjami kulturowymi, świadomością uwarunkowań społecznych, politycznych oraz historycznych to kluczowy warunek dobrych i owocnych relacji z biznesowym partnerem. Świat arabski, ze swoim ogromnym potencjałem i niemalejącą przez kolejne dekady otwartością na współpracę zagraniczną, od lat skupia uwagę polskich przedsiębiorców. Dobre tradycje współpracy gospodarczej naszego kraju z bliskowschodnimi partnerami to także zasługa polskich tłumaczy, którzy wykazując się wysoką kompetencją i odpowiedzialnością współtworzyli sukcesy ekonomiczne kooperacji z takimi krajami jak Libia, Irak czy Egipt.

Proponowany kurs stara się odpowiedzieć na zapotrzebowania współczesnych realiów pracy tłumacza języka arabskiego w przestrzeni szeroko pojmowanego biznesu i gospodarczych relacji ze światem arabskim. Praktyczne ćwiczenia mają za zadanie nie tylko zaznajomić studenta ze specyficznym słownictwem i zwyczajami językowymi typowymi dla środowiska biznesowego, ale także przyczynić się do wyrobienia w nim swobody formułowania wypowiedzi w specjalistycznej odmianie języka arabskiego.

Celem proponowanego kursu jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowo-komunikacyjnych w zakresie arabskiego języka biznesu w mowie i piśmie, jak również kształtowanie szerokiej świadomości socjokulturowej studentów w obszarze obejmującym zakres specjalizacji kursu.

W trakcie kursu student zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu arabskiego języka biznesu na poziomie średnio zaawansowanym. Przyswoi zasady poprawnego posługiwania się tym językiem poprzez opanowanie wyselekcjonowanego materiału leksykalno-gramatycznego.

Kurs obejmuje podstawowe treści teoretyczne dotyczące teorii przekładu pisemnego i ustnego ze szczególnym uwzględnieniem problemów wynikających ze specyfiki języka biznesu. Strona praktyczna kursu koncentruje się na ćwiczeniach przekładu ustnego (konsekutywnego) oraz pisemnego z i na język arabski.

Tematyka kursu obejmuje:

Część pisemna: korespondencja handlowa, prezentacja firmy oraz produktu, reklama, podstawowe akty prawne (umowy agencyjne, zamówienia, zlecania, upoważnienia itp.), podstawowe dokumenty celne (dokumentacja przewozowa, omówienie incoterms), podstawowe dokumenty bankowe (gwarancje bankowe, akredytywy itp.).

Część ustna: praktyczne kontakty z arabskim partnerem biznesowym (prezentacja firmy, składanie ofert, kontakty telefoniczne, umawianie spotkań, negocjowanie umów itp.)

 

SYLABUS

więcej o