Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZADANIE 2

część I

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 2

Załącznik nr 1a do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 2

część II

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 2

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 2

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 2

Regulamin rekrutacji i udziału w Zadaniu 2 (obowiązujący od dnia 01.08.2021)
 

Regulamin rekrutacji i udziału w Zadaniu 2 (obowiązujący do dnia 31.07.2021)

 

ZADANIE 4 (obowiązujące od 20.09.2021) link

 część I

Regulamin Rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 (obowiązujący od dnia 20.09.2021)

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr  1a do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 

 część II

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 

 

Nieaktualne wersje

ZADANIE 4 (zawierana w wersji pisemnej)

część I

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr  1a do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 

część II

Regulamin Rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 (obowiązywał od dnia 01.08.2021 do dnia 20.09.2021)

Regulamin Rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 (obowiązujący do dnia 31.07.2021)

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Umowa o udział w Zadaniu 4 (obowiązująca od dnia 01.08.2021)

Umowa o udział w Zadaniu 4 (obowiązująca do dnia 31.07.2021)

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr 1 do Umowy o udział w Zadaniu 4

Załącznik nr 2 do Umowy o udział w Zadaniu 4

Załącznik nr 3 do Umowy o udział w Zadaniu 4

Załącznik nr 4 do Umowy o udział w Zadaniu 4

Załącznik nr 5 do Umowy o udział w Zadaniu 4

Załącznik nr 5 do Regulaminu o udział w Zadaniu 4 - oświadczenie

 

ZADANIE 4 (zawierana na odległość)

 część I

Regulamin Rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 przy umowie zawieranej na odległość (obowiązujący od dnia 01.08.2021 do odwołania)

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr  1a do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 

 część II

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w udziału w Zadaniu 4 

Umowa o udział w Zadaniu 4 zawierana na odległość (obowiązująca od dnia 01.08.2021)

Załącznik nr 1 do Umowy o udział w Zadaniu 4

Załącznik nr 2 do Umowy o udział w Zadaniu 4

Załącznik nr 3 do Umowy o udział w Zadaniu 4

Załącznik nr 4 do Umowy o udział w Zadaniu 4

Załącznik nr 5 do Umowy o udział w Zadaniu 4

Załącznik nr 6 do Umowy o udział w Zadaniu 4

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron