Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Po rejestracji na kurs w systemie USOS są Państwo zobligowani do wypełnienia części pierwszej dokumentacji w formie elektronicznej.

Gdzie znaleźć dokumentację elektroniczną?

  • www.usosweb.uj.edu.pl
  • zakładka Dla wszystkich"
  • należy kliknąć Wnioski i automatycznie pojawi się lista wniosków
  • proszę poszukać Wniosek o udział w Projekcie ZintegrUJ - Zadania 2 lub 4
  • po prawej stronie ikonka Zacznij wypełniać"

Drugą część dokumentacji należy wypełnić dokładnie w dniu kiedy uczestniczyli Państwo w zajęciach po raz pierwszy poprzez kliknięcie przycisku "potwierdzam udział". Nie może to być wcześniej, nie może to być później.

UWAGA: jeżeli zaistnieje taka sytuacja dokumentację należy wypełnić papierowo z datą pierwszych zajęć dla Państwa i przysłać na adres:

Dział Organizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego (z dopiskiem Biuro Projektu ZintegrUJ)
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

UWAGA: informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego dokumentem wymaganym do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest m.in oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których student brał udział, w szczególności o dostarczeniu dokumentów i złożeniu oświadczeń wymaganych ww. regulaminami, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej UJ  w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia.

WZORY DOKUMENTÓW:

ZADANIE 2

część I

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 2

Załącznik nr 1a do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 2

część II

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 2

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 2

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 2

Regulamin rekrutacji i udziału w Zadaniu 2 (obowiązujący od dnia 01.08.2021) link
Regulamin rekrutacji i udziału w Zadaniu 2 (obowiązujący od dnia 01.08.2021) wersja angielska (link)

Regulamin rekrutacji i udziału w Zadaniu 2 (obowiązujący do dnia 31.07.2021)

 

ZADANIE 4 (obowiązujące od 20.09.2021) (link)wersja polska
wersja angielska ENG version (link)

 część I

Regulamin Rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 (obowiązujący od dnia 20.09.2021)

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr  1a do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 

 część II

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 

 

Nieaktualne wersje

ZADANIE 4 (zawierana w wersji pisemnej)

część I

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr  1a do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 

część II

Regulamin Rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 (obowiązywał od dnia 01.08.2021 do dnia 20.09.2021)

Regulamin Rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 (obowiązujący do dnia 31.07.2021)

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Umowa o udział w Zadaniu 4 (obowiązująca od dnia 01.08.2021)

Umowa o udział w Zadaniu 4 (obowiązująca do dnia 31.07.2021)

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr 1 do Umowy o udział w Zadaniu 4

Załącznik nr 2 do Umowy o udział w Zadaniu 4

Załącznik nr 3 do Umowy o udział w Zadaniu 4

Załącznik nr 4 do Umowy o udział w Zadaniu 4

Załącznik nr 5 do Umowy o udział w Zadaniu 4

Załącznik nr 5 do Regulaminu o udział w Zadaniu 4 - oświadczenie

 

ZADANIE 4 (zawierana na odległość)

 część I

Regulamin Rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 przy umowie zawieranej na odległość (obowiązujący od dnia 01.08.2021 do odwołania)

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr  1a do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 

 część II

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w udziału w Zadaniu 4 

Umowa o udział w Zadaniu 4 zawierana na odległość (obowiązująca od dnia 01.08.2021)

Załącznik nr 1 do Umowy o udział w Zadaniu 4

Załącznik nr 2 do Umowy o udział w Zadaniu 4

Załącznik nr 3 do Umowy o udział w Zadaniu 4

Załącznik nr 4 do Umowy o udział w Zadaniu 4

Załącznik nr 5 do Umowy o udział w Zadaniu 4

Załącznik nr 6 do Umowy o udział w Zadaniu 4

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron