Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: przeszłość i teraźniejszość

Grupa docelowa: studenci studiów I i II stopnia

studnetów 1. roku I stopnia zapraszamy do zapisu poprzez maila rekrutacja.zintegruj.studenci@uj.edu.pl podając swój nr indeksu oraz kod przedmiotu w systemie USOS 

 

Limit miejsc: 20 osób

Rok akademicki: 2021/22

termin 1: Tydzień Jakości Kształcenia 25 marca 2022 w godz. 11:30 do 16:30, miejsce rozpoczęcia kursu: Muzeum Collegium Maius Sala pod Belkami

termin 2:  20 maja 2022 w godz. 11:30 do 16:30, miejsce rozpoczęcia kursu: Muzeum Collegium Maius Sala pod Belkami

Rok akademicki: 2020/21

17 września w godz. 11:30 do 16:30

*należy wziąć udział we wszystkich częściach
*kurs trwa od 11:30 - 16:30

Warsztat I

prof. dr hab. Krzysztof Stopka

Początki Uniwersytetu Krakowskiego. Uniwersytet w przestrzeni miejskiej. Zwyczaje akademików krakowskich

Wykład będzie dotyczył początków Uniwersytetu Krakowskiego w odniesieniu do narodzin instytucji Uniwersytetu w Europie Średniowiecznej. W dalszej części słuchacze zostaną zapoznani z rolą Uniwersytetu w przestrzeni miejskiej. Kolejnym elementem wykładu będzie przybliżenie audytorium średniowiecznego sposobu nauczania i dalej drogi kariery akademickiej. Podsumowaniem tej części zajęć będzie ukazanie kontrastu pomiędzy średniowiecznym sposobem nauczania a tym znanym współcześnie.

Ostatnim elementem zajęć będzie spacer edukacyjny umożliwiający audytorium poznanie ekspozycji Muzeum Collegium Maius.

11:30-13:00
Miejsce: Muzeum Collegium Maius Sala pod Belkami
Forma: Wykład mistrzowski połączony z elementami warsztatów i spaceru edukacyjnego po ekspozycji Muzeum Collegium Maius
 

Warsztat II

dr Wiktor Szymborski, Uniwersytet w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej do XIX w.

Zajęcia będą miały charakter warsztatów terenowych w formie spaceru edukacyjnego. Uczestnicy zostaną zapoznani ze zjawiskami dotyczącymi obyczajowości studenckiej, warunkami życia studenta w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej.  W dalszej części sporu prowadzący ukaże audytorium miejsca i przybliży życiorysy postaci ważnych dla uniwersytetu w epoce nowożytnej. Po omówieniu kwestii związanych z tzw. reformą kołłątajowską I i II, scharakteryzowane zostaną dzieje XIX krakowskiej medycyny w odniesieniu do problemów repolonizacji uczelni w XIX w. W ramach tej części spaceru uczestnicy odwiedzą m. in: Ulicę Kopernika i zewnątrz zobaczą: Theatrum Anatomicum, zespół klinik uniwersyteckich, Kościół i Szpital Św. Mikołaja, Dom Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Kościół oo. Jezuitów, Szpital Św. Łazarza, Szpital św. Ludwika, jak również zapoznają się z  tajemnicami „szarego domu” przy ul. Strzeleckiej. Zajęcia zostaną zakończone w okolicach Ogrodu Botanicznego UJ.

13:15-14:45
Miejsce: Początek na dziedzińcu Collegium Maius
Forma: Warsztaty terenowe w formie spaceru edukacyjnego
 

Warsztat III

mgr Marek Wasilewicz, Uniwersytet w okresie II wojny światowej i współcześnie

Zajęcia będą miały charakter warsztatów terenowych w formie spaceru edukacyjnego. Uczestnicy zostaną zapoznani z dziejami Uniwersytetu w okresie II wojny światowej oraz elementami najnowszych dziejów Uniwersytetu. Warsztat III składa się z 4 części: 

Uniwersytet pod okupacją, Miejsca pamięci związane z martyrologią Uniwersytecką, W walce o wolność, Uniwersytet współczesny

W pierwszej i drugiej części warsztatów zostaną ukazane kwestie dotyczące dziejów Uniwersytetu podczas okupacji. Skupimy się na postaci rektorów Tadeusza Lehra-Spławińskiego i Władysława Szafera. Następnie odwiedzimy miejsca związane z martyrologią uniwersytecką (m.in.: Sonderacktion Krakau – sala 56 Collegium Novum UJ). Dalej zostaną omówione kwestie związane z organizacją tajnego nauczania na Uniwersytecie z perspektywy studentów (Karol Wojtyła, Tadeusz Pankiewicz) tego trudnego czasu. Przedstawione zostaną sylwetki naukowców kontynuujących badania mimo okupacji (Władysław Semkowicz, Roman Dybowski). Trzecim elementem warsztatów będzie omówienie kwestii związanych z funkcjonowaniem Uniwersytetu w okresie PRL (zmiana organizacji uczelni, społeczność akademicka okresu PRL, stan wojenny a Uniwersytet). Ostatnim elementem warsztatów będzie, krótkie podsumowanie dziejów Uniwersytetu oraz przybliżenie audytorium najnowszych osiągnięć społeczności tworzącej Uniwersytet Jagielloński.

15:00-16:30
Miejsce: początek: okolice ogrodu botanicznego UJ koniec: centrum
Forma: Warsztaty terenowe w formie spaceru edukacyjnego