Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działalność akredytowanych laboratoriów badawczych

Cel kursu: Kurs ma dostarczyć studentom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie:

– znajomości rozporządzeń REACH i CLP,

– prawidłowego zarządzania chemikaliami w akredytowanym laboratorium chemicznym, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami,

– gospodarki odpadami, w tym prowadzenia badań odpadów oraz ich klasyfikacji.

 

Miejsce kursu: ZDALNIE - Google Classroom 

 

Termin kursu: zgodnie z harmonogramem poniżej.

Termin zajęć można ewentualnie negocjować z firmą.

Pliki do pobrania
pdf
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/documents/138678555/0/Plan+zaj%C4%99%C4%87/a16b28e1-8e6b-4dc5-b8eb-3472f0c48ea1
pdf
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/documents/138678555/0/Sylabus+-+Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87+akredytowanych+laboratori%C3%B3w+badawczych/aea0e066-47f2-45bd-b976-e6cdd95ad86e