Doskonalenie szycia krocza naciętego i pękniętego I stopnia

Cel kursu: Kurs ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, poprzez pogłębienie i aktualizację wiedzy oraz umiejętności zawodowych w zakresie zaopatrzenia ran krocza. Umiejętność rozpoznania pęknięcia krocza różnego stopnia i szycie krocza naciętego lub pękniętego I stopnia oraz zapewnienie profesjonalnej opieki pacjentce z urazami krocza w zakresie kompetencji położnej/położnego.

Zakres kursu: Kurs umożliwi studentom zapoznanie się z: budową i funkcjonowaniem miednicy kostnej i mięśni dna miednicy jako kanału rodnego; zasadami postępowania aseptycznego i antyseptycznego w celu zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Omówione zostaną niezbędne sprzęty i materiał szewny do przeprowadzenia szycia krocza. Student będzie potrafił: przygotować kobietę do zabiegu szycia krocza; rozpoznawać pęknięcie krocza różnego stopnia i szyć krocze nacięte lub pęknięte I stopnia; zakładać i wiązać poszczególne rodzaje szwów; odtworzyć anatomię mięśni dna miednicy. Uczestnicy kursu otrzymają Certyfikat ukończenia kursu ,,Doskonalenie szycia krocza naciętego i pękniętego I stopnia.

Liczba h: 6 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne 2 godzin; zajęcia praktyczne 4 godziny;

Liczba osób w grupie 20 os.

 

Rok akademicki 2022/23 – semestr letni

grupa 1:

25.04.2023

godz. 10:00-15:00

Miejsce szkolenia: sala multimedialna (parter)

ul. Kopernika 23, Klinika Położnictwa

 

grupa 2:

15.06.2023 r.

godz. 10:00-15:00

ul. Kopernika 23, Klinika Położnictwa,

 

 

Rok akademicki 2022/23 – semestr zimowy

29.11.2022, godz. 10:00-15:00

Miejsce szkolenia: sala multimedialna (parter)

ul. Kopernika 23, Klinika Położnictwa,