Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA USOSWEB

DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA USOSWEB

Po rejestracji na kurs w systemie USOS są Państwo zobligowani do wypełnienia części pierwszej dokumentacji w formie elektronicznej.

Gdzie znaleźć dokumentację elektroniczną?

  • www.usosweb.uj.edu.pl
  • zakładka Dla wszystkich"
  • należy kliknąć Wnioski i automatycznie pojawi się lista wniosków
  • proszę poszukać Wniosek o udział w Projekcie ZintegrUJ - Zadania 2 lub 4
  • po prawej stronie ikonka Zacznij wypełniać"

Drugą część dokumentacji należy wypełnić dokładnie w dniu kiedy uczestniczyli Państwo w zajęciach po raz pierwszy poprzez kliknięcie przycisku "potwierdzam udział". Nie może to być wcześniej, nie może to być później.

UWAGA: jeżeli zaistnieje taka sytuacja dokumentację należy wypełnić papierowo z datą pierwszych zajęć dla Państwa i przysłać na adres:

Dział Organizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego (z dopiskiem Biuro Projektu ZintegrUJ)
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

UWAGA: informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego dokumentem wymaganym do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest m.in oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których student brał udział, w szczególności o dostarczeniu dokumentów i złożeniu oświadczeń wymaganych ww. regulaminami, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej UJ  w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia.

 

WZORY DOKUMENTÓW:

Zadanie 2:

Zadanie 4:

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable in this text fieldRephraseRephrase current sentence3Log in to edit with Ginger

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne obsługa interesantów Biura Projektu ZintegrUJ będzie odbywać się W FORMIE ZDALNEJ za pośrednictwem kontaktu mailowego lub telefonicznego oraz poczty tradycyjnej (do odwołania).

 

PONIŻSZA INSTRUKCJA DOTYCZY TYLKO I WYŁĄCZNIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU, KTÓRZY BRALI UDZIAŁ W KURSACH I SZKOLENIACH DO DNIA 28 LUTEGO 2021 R. (-SEMESTR ZIMOWY 2020/21)!

 

STUDENCI BIORĄCY UDZIAŁ W REKRUTACJI LETNIEJ 2020/21 WYPEŁNIAJĄ NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY ONLINE ZA POMOCĄ SYSTEMU USOSWEB.

 

Formularze rekrutacyjne i umowy projektowe - prosimy wysyłać tylko pocztą tradycyjną na adres:

Dział Organizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego (z dopiskiem Biuro Projektu ZintegrUJ)

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

 

1/ JAKIE DOKUMENTY WYPEŁNIĆ ZARAZ PO REJESTRACJI W USOS?

 

a/ FORMULARZ REKRUTACYJNY (ok. 6 stron - załącznik 1 i 1a)

 

Zgłaszając się do rejestracji uczestnik/uczestniczka oświadcza, iż zapoznał/a się i akceptuje dokumentację rekrutacyjną dostępną na stronie:

 

(kursy z zadania 2)
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/documents/138678555/0/dokumenty+zadanie+2+%2816+wrze%C5%9Bnia%29/4a202d04-0edf-4ea1-9ba7-399da8835187

(kursy z zadania 4)
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/documents/138678555/0/dokumenty+zadanie+4+%2816+wrze%C5%9Bnia%29/69403572-151c-4f4d-ab39-42a3cdd0c9d5

 

oraz zobowiązuje się do uzupełnienia i złożenia w Biurze Projektu ZintegrUJ do 2 dni od dokonania elektronicznej rejestracji w systemie USOS:

 

a. Formularza rekrutacyjnego – Załącznik nr 1 do regulaminu
b. Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 1a do regulaminu

c. Formularz i załącznik 1a podpisują Państwo z datą przed rozpoczęciem pierwszych zajęć danego kursu - należy go samodzielnie wydrukować, uzupełnić i wysłać pocztą tradycyjną. 

 

b/ UMOWA PROJEKTOWA 

 

(kursy z zadania 2) - (ok. 22 strony - zaczynając od załącznika nr.2 do zadania 2)
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/documents/138678555/0/dokumenty+zadanie+2+%2816+wrze%C5%9Bnia%29/4a202d04-0edf-4ea1-9ba7-399da8835187

(kursy z zadania 4) - (ok. 40 stron - zaczynając od Regulaminu do zadania 4)
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/documents/138678555/0/dokumenty+zadanie+4+%2816+wrze%C5%9Bnia%29/69403572-151c-4f4d-ab39-42a3cdd0c9d5

 

a/ Umowę projektową podpisują Państwo po 1 zajęciach z datą pierwszych zajęć danego kursu - należy ją samodzielnie wydrukować, wypełnić i wysłać pocztą tradycyjną.

 

b/ Wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie umowy do Biura Projektu ZintegrUJ jest warunkiem udziału w kursie.

 

2/ JAK DOSTARCZYĆ FORMULARZ lub UMOWĘ PROJEKTOWĄ?

 

a/ Formularze rekrutacyjne i umowy projektowe - prosimy wysyłać tylko pocztą tradycyjną na adres:

Dział Organizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego (z dopiskiem Biuro Projektu ZintegrUJ)

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

 

b/ 

W sprawach pilnych, wymagających spotkania się z Pracownikiem Biura Projektu ZintegrUJ, prosimy o wcześniejsze umówienie się na dyżur drogą e-mail. Podczas spotkania prosimy o zachowanie wszelkich środków ochrony osobistej.

 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, bezpieczeństwo nasze i Państwa oraz dyżury pracowników biura, prosimy o przestrzeganie przychodzenia tylko w tych danych dniach.

 

Zalecamy wstrzymanie się z przychodzeniem na dyżury przez najbliższe tygodnie.

 

DYŻURY:

Poniedziałek - 9.00 - 14.00 (kursy językowe)

Wtorek - 9.00 - 14.00 (kursy CMUJ i pozostałe kursy)

 

c/ Nie przyjmujemy skanów dokumentów

 

d/ Jeżeli nie uda się Państwu uzupełnić i dostarczyć dokumentów w ciągu 2 dni, prosimy zrobić to w najszybszym możliwym terminie.

 

e/ Sprawdź w jakim zadaniu jest kurs, który wybrałeś i jaką dokumentację powinieneś wypełnić:

http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/2

http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/4

 

f/ nie wypełnienie dokumentacji nie stanowi przesłanki do rezygnacji z kursu lub do zaprzestania bycia uczestnikiem, ponieważ rejestrując się w USOS na dany kurs, automatycznie zaakceptowali Państwo regulamin Projektu ZintegrUJ
 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron