Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA USOSWEB

DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA USOSWEB

Po rejestracji na kurs w systemie USOS są Państwo zobligowani do wypełnienia części pierwszej dokumentacji w formie elektronicznej.

Gdzie znaleźć dokumentację elektroniczną?

  • www.usosweb.uj.edu.pl
  • zakładka Dla wszystkich"
  • należy kliknąć Wnioski i automatycznie pojawi się lista wniosków
  • proszę poszukać Wniosek o udział w Projekcie ZintegrUJ - Zadania 2 lub 4
  • po prawej stronie ikonka Zacznij wypełniać"

Drugą część dokumentacji należy wypełnić dokładnie w dniu kiedy uczestniczyli Państwo w zajęciach po raz pierwszy poprzez kliknięcie przycisku "potwierdzam udział". Nie może to być wcześniej, nie może to być później.

UWAGA: jeżeli zaistnieje taka sytuacja dokumentację należy wypełnić papierowo z datą pierwszych zajęć dla Państwa i przysłać na adres:

Dział Organizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego (z dopiskiem Biuro Projektu ZintegrUJ)
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

UWAGA: informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego dokumentem wymaganym do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest m.in oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których student brał udział, w szczególności o dostarczeniu dokumentów i złożeniu oświadczeń wymaganych ww. regulaminami, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej UJ  w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne obsługa interesantów Biura Projektu ZintegrUJ będzie odbywać się W FORMIE ZDALNEJ za pośrednictwem kontaktu mailowego lub telefonicznego oraz poczty tradycyjnej (do odwołania).

 

PONIŻSZA INSTRUKCJA DOTYCZY TYLKO I WYŁĄCZNIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU, KTÓRZY BRALI UDZIAŁ W KURSACH I SZKOLENIACH DO DNIA 28 LUTEGO 2021 R. (-SEMESTR ZIMOWY 2020/21)!

 

STUDENCI BIORĄCY UDZIAŁ W REKRUTACJI LETNIEJ 2020/21 WYPEŁNIAJĄ NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY ONLINE ZA POMOCĄ SYSTEMU USOSWEB.

 

Formularze rekrutacyjne i umowy projektowe - prosimy wysyłać tylko pocztą tradycyjną na adres:

Dział Organizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego (z dopiskiem Biuro Projektu ZintegrUJ)

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

 

1/ JAKIE DOKUMENTY WYPEŁNIĆ ZARAZ PO REJESTRACJI W USOS?

 

a/ FORMULARZ REKRUTACYJNY (ok. 6 stron - załącznik 1 i 1a)

 

Zgłaszając się do rejestracji uczestnik/uczestniczka oświadcza, iż zapoznał/a się i akceptuje dokumentację rekrutacyjną dostępną na stronie:

 

(kursy z zadania 2)
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/documents/138678555/0/dokumenty+zadanie+2+%2816+wrze%C5%9Bnia%29/4a202d04-0edf-4ea1-9ba7-399da8835187

(kursy z zadania 4)
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/documents/138678555/0/dokumenty+zadanie+4+%2816+wrze%C5%9Bnia%29/69403572-151c-4f4d-ab39-42a3cdd0c9d5

 

oraz zobowiązuje się do uzupełnienia i złożenia w Biurze Projektu ZintegrUJ do 2 dni od dokonania elektronicznej rejestracji w systemie USOS:

 

a. Formularza rekrutacyjnego – Załącznik nr 1 do regulaminu
b. Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 1a do regulaminu

c. Formularz i załącznik 1a podpisują Państwo z datą przed rozpoczęciem pierwszych zajęć danego kursu - należy go samodzielnie wydrukować, uzupełnić i wysłać pocztą tradycyjną. 

 

b/ UMOWA PROJEKTOWA 

 

(kursy z zadania 2) - (ok. 22 strony - zaczynając od załącznika nr.2 do zadania 2)
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/documents/138678555/0/dokumenty+zadanie+2+%2816+wrze%C5%9Bnia%29/4a202d04-0edf-4ea1-9ba7-399da8835187

(kursy z zadania 4) - (ok. 40 stron - zaczynając od Regulaminu do zadania 4)
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/documents/138678555/0/dokumenty+zadanie+4+%2816+wrze%C5%9Bnia%29/69403572-151c-4f4d-ab39-42a3cdd0c9d5

 

a/ Umowę projektową podpisują Państwo po 1 zajęciach z datą pierwszych zajęć danego kursu - należy ją samodzielnie wydrukować, wypełnić i wysłać pocztą tradycyjną.

 

b/ Wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie umowy do Biura Projektu ZintegrUJ jest warunkiem udziału w kursie.

 

2/ JAK DOSTARCZYĆ FORMULARZ lub UMOWĘ PROJEKTOWĄ?

 

a/ Formularze rekrutacyjne i umowy projektowe - prosimy wysyłać tylko pocztą tradycyjną na adres:

Dział Organizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego (z dopiskiem Biuro Projektu ZintegrUJ)

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

 

b/ 

W sprawach pilnych, wymagających spotkania się z Pracownikiem Biura Projektu ZintegrUJ, prosimy o wcześniejsze umówienie się na dyżur drogą e-mail. Podczas spotkania prosimy o zachowanie wszelkich środków ochrony osobistej.

 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, bezpieczeństwo nasze i Państwa oraz dyżury pracowników biura, prosimy o przestrzeganie przychodzenia tylko w tych danych dniach.

 

Zalecamy wstrzymanie się z przychodzeniem na dyżury przez najbliższe tygodnie.

 

DYŻURY:

Poniedziałek - 9.00 - 14.00 (kursy językowe)

Wtorek - 9.00 - 14.00 (kursy CMUJ i pozostałe kursy)

 

c/ Nie przyjmujemy skanów dokumentów

 

d/ Jeżeli nie uda się Państwu uzupełnić i dostarczyć dokumentów w ciągu 2 dni, prosimy zrobić to w najszybszym możliwym terminie.

 

e/ Sprawdź w jakim zadaniu jest kurs, który wybrałeś i jaką dokumentację powinieneś wypełnić:

http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/2

http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/4

 

f/ nie wypełnienie dokumentacji nie stanowi przesłanki do rezygnacji z kursu lub do zaprzestania bycia uczestnikiem, ponieważ rejestrując się w USOS na dany kurs, automatycznie zaakceptowali Państwo regulamin Projektu ZintegrUJ