Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

ZADANIE 2

Celem Zadania 2 jest rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ, tak aby dostosować ją do potrzeb społeczno-gospodarczych i wyposażyć studentów w praktyczne umiejętności.Założenie zrealizowane zostanie poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów w ramach trzech obszarów:

  1. Obszarze nauk społeczno-humanistycznych;
  2. Obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  3. Obszarze nauk przyrodniczo-ścisłych.

Dla każdego z obszarów przygotowane zostaną i przeprowadzone specjalnie dedykowane kursy oraz szkolenia.

nazwa

termin, miejsce

dot.

Język polski dla cudzoziemców A2 / Polish for Foreigners A2

harmonogram

więcej informacji ->

Język polski dla cudzoziemców B1 / Polish for Foreigners B1

harmonogram

więcej informacji ->

Język polski dla cudzoziemców B2 / Polish for Foreigners B2

harmonogram

więcej informacji ->

Język polski dla cudzoziemców / Polish for Foreigners C1

harmonogram

więcej informacji->

Ludzie, którzy zmieniają świat. Praktyka innowacji społecznych

harmonogram

więcej infromacji ->

Postępowanie z osobami agresywnymi w ochronie zdrowia

harmonogram

więcej informacji->

Dietetyka dla medyka

harmonogram

więcej informacji->

Dietetyka dla medyka w pracy pielęgniarki i położnej

harmonogram

więcej informacji ->

Dietetyka dla medyka w pracy fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Dietetyka sportowa. Skuteczny trener personalny

harmonogram

harmonogram

więcej informacji ->

Zadania psychologa-praktyka

harmonogram

więcej informacji-

Komunikacja medyczna i o zdrowiu

harmonogram

więcej infromacji ->

Systematyczny przegląd literatury i tworzenie bibliografii

harmonogram

więcej informacji->

Praktykowanie pomocy psychologicznej i psychoedukacji

harmonogram

więcej informacji->

Specjalistyczne tłumaczenie tekstów naukowych i popularno-naukowych

harmonogram

więcej informacji->

Kurs z zakresu prawa podatkowego dla prawników

harmonogram

więcej informacji->

Język R wsparciem warsztatu badacza

harmonogram

więcej informacji->

Analiza danych w Stata

 

więcej infromacji ->

E-przedsiębiorczość

harmonogram

więcej informacji->

Dziennikarstwo i profilaktyka traumy

harmonogram

więcej informacji->

Kształcenie biznesowo - językowe

harmonogram

więcej informacji->

Audiodeskrypcja i tworzenie napisów dla osób niesłyszących

harmonogram

więcej informacji->

Przekład audiowizualny: tworzenie napisów filmowych, wersji lektorskich i dubbingu

harmonogram

więcej informacji->

Storytelling, emocje i marketing w nowych mediach

harmonogram

więcej informacji->

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych w systemie oświatowym – wiedza i działania dla przyszłych nauczycieli

harmonogram

więcej informacji->

Projektowanie gier: zasady i scenariusze

harmonogram

więcej informacji->

Warsztat głosu i mowy

harmonogram

więcej informacji->

Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna

harmonogram

więcej informacji->

Warsztaty redakcji i publikacji tekstu

harmonogram

więcej informacji->

Podstawy logopedii i lingwistyki klinicznej

harmonogram

więcej informacji->

Zarządzanie projektami w instytucjach kultury

harmonogram

więcej informacji->

Promocja i marketing na rynku książki

harmonogram

więcej informacji->

Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji

harmonogram

więcej informacji->

Praktyczne aspekty diagnostyki obrazowej w oparciu o programy i konsole symulacyjne

harmonogram

więcej informacji->

Współpraca i komunikacja w zespołach opieki zrowotnej

harmonogram

więcej informacji->

Zaawansowane programowanie funkcyjne

harmonogram

więcej informacji->

Turystyka wiedza a praktyka

harmonogram

więcej informacji->

Dziedzictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: przeszłość i teraźniejszość

harmonogram

więcej informacji->

Fotowoltaika III generacji - teoria i praktyka

harmonogram

więcej informacji->

Pracownia Badań Materiałów III

harmonogram

więcej informacji->

Techniki badania i funkcjonowania mózgu

harmonogram

więcej informacji->

Badania kliniczne zastosowanie w praktyce

harmonogram

więcej informacji

Korespondencja biznesowa w języku angielskim

harmonogram

więcej informacji

E-entrepreneurship

harmonogram

więcej informacji->

 

Czytanie i szybkie czytanie: od teorii do praktyki

harmonogram

więcej informacji

Efektywny student - efektywny nauczyciel: mnemotechniki, kreatywność, aktywne notowanie

harmonogram

więcej informacji

 

Regulamin uczestnictwa (do dnia 31.07.2021)

REGULAMIN rekrutacji i udziału w Zadaniu 2 pn. „Rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów, w celu dostosowania oferty do potrzeb społeczno-gospodarczych lub wyposażenia studentów w praktyczne umiejętności” (obowiązujący od dnia 01.08.2021 r.)

Regulamin uczestnictwa (na rok akademicki 2022/2023)

1.  Czy za udział w zajęciach przyznawane są punkty ECTS?
Informacja o punktach ECTS znajduje się w systemie USOS przy konkretnych zajęciach / kursach. Zajęcia realizowane w ramach zadania 2 mają przypisane punkty ECTS, natomiast kursy realizowane w ramach zadania 4 nie mają przypisanych punktów. 
 
Wykaz zajęć/ kursów z podziałem na zadania dostępny jest na stronie www projektu : http://www.zintegruj.uj.edu.pl/
 
2.  Czy kurs trzeba podpiąć w systemie USOS pod program studiów?
Nie ma takiego obowiązku. Decyzja należy do studenta. Jeśli uczestnik kursu chce żeby kurs był widoczny w suplemencie do dyplomu, należy go samodzielnie podpiąć. 
 
3. Czy jeżeli kurs jest podpięty pod program studiów i kończy się zaliczeniem na ocenę to czy wchodzi w skład średniej ocen? 
W przypadku jeżeli kurs kończy się zaliczeniem na ocenę i kurs będzie podpięty pod program studiów, ocena z zaliczenia będzie wchodziła do średniej ocen. W przypadku zakończenia kursu wyłącznie zaliczeniem - nie jest wliczany w średnią ocen.
 
4. Czy punkty ECTS wliczają się w obligatoryjną pulę? 
Nie. Punkty te są pulą dodatkową.
 
5. Najczęściej pojawiające się pytania w czasie i po rekrutacji
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/rekrutacja
 

Najczęściej pojawiające się pytania w czasie i po rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce:
więcej o

więcej o

Dietetyka sportowa. Skuteczny trener personalny

Cel kursu: uzupełnienie wiedzy dotyczącej prawidłowego żywienia w połączeniu z odpowiednim poziomem aktywności ruchowej. W ramach kursu zostaną przedstawione aktualne zalecenia/strategie, które mają zastosowanie w redukcji masy ciała oraz wybrane wytyczne kierowane do osób aktywnych sportowo.

- pkt ECTS: 1

- liczba godzin: 25 h

godziny kontaktowe: 12 h

praca własna: 13 h

- liczba grup: 1

- liczba osób w grupie: 20 osób

- koordynator: Joanna Bonior - prowadzący: Beata Piórecka (beata.piorecka@uj.edu.pl), (osoba z zewnątrz: mgr Karol Makiel – trener personalny)

- grupa docelowa: 4 ostatnie semestry CM UJ,  WChem UJ i WBBiB UJ

- typ zajęć: wykłady, seminaria

- sylabus formy wsparcia do pobrania w w linku 

 

ROK AKADEMICKI 2021/2022 - 2 EDYCJA

 

6 grudnia 2021, godz. 16:00 – 17:30 - Wprowadzenie do prawidłowego żywienia dla osób aktywnych ruchowo/sportowo (wykład 2h)

Dr Beata Piórecka

15 grudnia 2021, godz. 16:00 – 17:30  - Wartość energetyczna diety i proporcje składników odżywczych w zależności od celu treningów i stanu zdrowia osób aktywnych ruchowo/sportowców (seminarium 2h)

Dr Agnieszka Ostachowska-Gąsior

5 stycznia 2022godz. 16:00 – 17:30 - Planowanie żywienia osób aktywnych fizycznie o indywidulnych potrzebach w zależności od okresu treningowego np. przygotowania do zawodów sportowych (seminarium 2h)

Dr Agnieszka Ostachowska-Gąsior

12 stycznia 2022, godz. 15:00 – 16:30    - Budowa diety i planów treningowych, z uwzględnieniem różnych celów, przebytych kontuzji, wad postawy oraz chorób (seminarium 2h)

Mgr Karol Makiel

19 stycznia 2022, godz. 15:00 – 16:30  - Rola i wzór trenera personalnego. Planowanie procesu redukcji masy ciała oraz kształtowanie sylwetki a rola diety (seminarium 2h)

Mgr Karol Makiel

26 stycznia 2022, godz. 16:00 – 17:30  - Zalecane suplementy diety dla sportowców i osób aktywnych ruchowo (wykład 2h)

Dr Beata Piórecka

 

ROK AKADEMICKI 2020/2021 - 1 EDYCJA

- harmonogram zajęć z 2020/21