Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt do koordynatorów szkoleń:

Dyżury i terminy przyjęć dla studentów:

 1. Kursy dla studentów UJ i CMUJ z wyłączeniem kursów językowych

Angelika Batko e-mail: angelika.batko@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 43, 795 545 741
Dyżury: https://usr.uj.edu.pl/rezerwacja/e8f7d87c-3176-43e8-8551-9a7af7f91219

Katarzyna Matura e-mail: katarzyna.matura@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 10, 883 841 215
Dyżury: https://usr.uj.edu.pl/rezerwacja/38f72830-ed5c-4e06-9399-449d63d3b006

 1. Kursy językowe oraz wykłady z ekspertami z zagranicy

Paweł Kernik e-mail: pawel.kernik@uj.edu.pl
tel. 532 400 548, 12 663 39 38
Dyżury: https://usr.uj.edu.pl/rezerwacja/b0aedf38-e757-4d0a-b83f-a665c02c2af9

 

Osoby zapisane na kurs ZintegrUJ, przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, zobowiązane są do dostarczenia Oświadczenia dot. wypełnienia wszystkich obowiązków względem Projektu ZintegrUJ do Dziekanatu/Sekretariatu. 

Z uwagi na trwające rekrutacje, dokument podpisywany jest na krótko (ok. 2 tygodnie) przed obroną. W celu pozyskania podpisu na Oświadczeniu należy:

 1. Umówić się do właściwej osoby poprzez USR (linki do dyżurów powyżej):

- kursy pozajęzykowe: Angelika Batko, Katarzyna Matura

- kursy językowe: Paweł Kernik

W razie braku dostępnych terminów, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

 1. Wydrukować Oświadczenie:

PL:  plik do pobrania dostępny w wersji polskiej pod tym linkiem (kliknij tutaj) 
ENG: plik do pobrania dostępny w wersji angielskiej pod tym linkiem (kliknij tutaj)  

 1. Uzupełnić dokument swoimi danymi – należy wpisać bieżący rok akademicki.
 2. Przyjść na dyżur do siedziby Biura Projektu ZintegrUJ (ul. Straszewskiego 25/2 w Krakowie) z uzupełnionym dokumentem.
 3. Dostarczyć do Dziekanatu/Sekretariatu dokument podpisany przez pracownika Biura Projektu ZintegrUJ. Pracownicy Biura Projektu ZintegrUJ nie uczestniczą w przekazywaniu Oświadczenia.

Dodatkowe informacje:

 1. Oświadczenie dot. wypełnienia obowiązków względem Projektu ZintegrUJ dot. wszystkich osób, które są zapisane w systemie USOS na kursy ZintegrUJ (niezależnie od wyniku kursu i osiągniętej frekwencji; dotyczy także osób, które nigdy nie pojawiły się na zajęciach).  
 2. Oświadczenie nie jest podpisywane osobom, które nie są zapisane na kursy ZintegrUJ w systemie USOS.
 3. W przypadku uczestnictwa w kursie językowym i pozajęzykowym należy umówić się na jedną wizytę. Od Pracownika zajmującego się drugim rodzajem szkoleń należy przed wizytą pozyskać potwierdzenie mailowe o wypełnieniu wszystkich obowiązków.
 4. Jeśli nie mogą Państwo przyjść osobiście, mogą Państwo upoważnić wybraną osobę. Upoważnienie może być w formie e-mailowej – wysłane z adresu w domenie uj.edu.pl (bez załączników, treść upoważnienia w wiadomości) lub w formie tradycyjnej – z własnoręcznym podpisem (oryginał przyniesiony na dyżur przez osobę upoważnioną).
 5. Prosimy nie umawiać się na dyżur w celu odebrania podpisu na Oświadczeniu bez wyznaczonego terminu egzaminu dyplomowego.
 6. Prosimy nie przychodzić po odbiór Oświadczenia poza umówioną wizytą. Przyjście poza oficjalnymi terminami dyżurów lub bez ustaleń, będzie skutkować brakiem przyjęcia Studenta.
 7. W razie braku dostępnych terminów lub jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że w związku z końcem trwania projektu ZintegrUJ zakończyliśmy dystrybucję zaświadczeń i certyfikatów z kursów ZintegrUJ.

W celu odbioru certyfikatu/zaświadczenia prosimy o umówienie się na dyżur poprzez USR (linki do zapisów powyżej):

- kursy pozajęzykowe – Angelika Batko, Katarzyna Matura
- kursy językowe – Paweł Kernik
 
Dodatkowe informacje:
1. Certyfikaty/zaświadczenia są przygotowywane wyłącznie dla osób, które uzyskały zaliczenie z kursu. 
2. W przypadku bieżących kursów, po zakończeniu kursu informujemy mailowo, że certyfikaty/zaświadczenia są gotowe do odbioru. 
3. Jeśli nie mogą Państwo odebrać certyfikatu/zaświadczenia osobiście, mogą Państwo upoważnić wybraną osobę. Upoważnienie może być w formie e-mailowej – wysłane do Pracownika ZintegrUJ z adresu w domenie uj.edu.pl (bez załączników, treść upoważnienia w wiadomości) lub w formie tradycyjnej – z własnoręcznym podpisem (oryginał przyniesiony na dyżur przez osobę upoważnioną).
4. Prosimy nie przychodzić po odbiór certyfikatu/zaświadczenia poza umówionym dyżurem.
5. W razie braku dostępnych terminów lub jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.