Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

ZADANIE 2

Celem Zadania 2 jest rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ, tak aby dostosować ją do potrzeb społeczno-gospodarczych i wyposażyć studentów w praktyczne umiejętności.Założenie zrealizowane zostanie poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów w ramach trzech obszarów:

  1. Obszarze nauk społeczno-humanistycznych;
  2. Obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  3. Obszarze nauk przyrodniczo-ścisłych.

Dla każdego z obszarów przygotowane zostaną i przeprowadzone specjalnie dedykowane kursy oraz szkolenia.

nazwa

termin, miejsce

dot.

Język polski dla cudzoziemców A2 / Polish for Foreigners A2

harmonogram

więcej informacji ->

Język polski dla cudzoziemców B1 / Polish for Foreigners B1

harmonogram

więcej informacji ->

Język polski dla cudzoziemców B2 / Polish for Foreigners B2

harmonogram

więcej informacji ->

Język polski dla cudzoziemców / Polish for Foreigners C1

harmonogram

więcej informacji->

Ludzie, którzy zmieniają świat. Praktyka innowacji społecznych

harmonogram

więcej infromacji ->

Postępowanie z osobami agresywnymi w ochronie zdrowia

harmonogram

więcej informacji->

Dietetyka dla medyka

harmonogram

więcej informacji->

Dietetyka dla medyka w pracy pielęgniarki i położnej

harmonogram

więcej informacji ->

Dietetyka dla medyka w pracy fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Dietetyka sportowa. Skuteczny trener personalny

harmonogram

harmonogram

więcej informacji ->

Zadania psychologa-praktyka

harmonogram

więcej informacji-

Komunikacja medyczna i o zdrowiu

harmonogram

więcej infromacji ->

Systematyczny przegląd literatury i tworzenie bibliografii

harmonogram

więcej informacji->

Praktykowanie pomocy psychologicznej i psychoedukacji

harmonogram

więcej informacji->

Specjalistyczne tłumaczenie tekstów naukowych i popularno-naukowych

harmonogram

więcej informacji->

Kurs z zakresu prawa podatkowego dla prawników

harmonogram

więcej informacji->

Język R wsparciem warsztatu badacza

harmonogram

więcej informacji->

Analiza danych w Stata

 

więcej infromacji ->

E-przedsiębiorczość

harmonogram

więcej informacji->

Dziennikarstwo i profilaktyka traumy

harmonogram

więcej informacji->

Kształcenie biznesowo - językowe

harmonogram

więcej informacji->

Audiodeskrypcja i tworzenie napisów dla osób niesłyszących

harmonogram

więcej informacji->

Przekład audiowizualny: tworzenie napisów filmowych, wersji lektorskich i dubbingu

harmonogram

więcej informacji->

Storytelling, emocje i marketing w nowych mediach

harmonogram

więcej informacji->

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych w systemie oświatowym – wiedza i działania dla przyszłych nauczycieli

harmonogram

więcej informacji->

Projektowanie gier: zasady i scenariusze

harmonogram

więcej informacji->

Warsztat głosu i mowy

harmonogram

więcej informacji->

Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna

harmonogram

więcej informacji->

Warsztaty redakcji i publikacji tekstu

harmonogram

więcej informacji->

Podstawy logopedii i lingwistyki klinicznej

harmonogram

więcej informacji->

Zarządzanie projektami w instytucjach kultury

harmonogram

więcej informacji->

Promocja i marketing na rynku książki

harmonogram

więcej informacji->

Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji

harmonogram

więcej informacji->

Praktyczne aspekty diagnostyki obrazowej w oparciu o programy i konsole symulacyjne

harmonogram

więcej informacji->

Współpraca i komunikacja w zespołach opieki zrowotnej

harmonogram

więcej informacji->

Zaawansowane programowanie funkcyjne

harmonogram

więcej informacji->

Turystyka wiedza a praktyka

harmonogram

więcej informacji->

Dziedzictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: przeszłość i teraźniejszość

harmonogram

więcej informacji->

Fotowoltaika III generacji - teoria i praktyka

harmonogram

więcej informacji->

Pracownia Badań Materiałów III

harmonogram

więcej informacji->

Techniki badania i funkcjonowania mózgu

harmonogram

więcej informacji->

Badania kliniczne zastosowanie w praktyce

harmonogram

więcej informacji

Korespondencja biznesowa w języku angielskim

harmonogram

więcej informacji

E-entrepreneurship

harmonogram

więcej informacji->

 

Czytanie i szybkie czytanie: od teorii do praktyki

harmonogram

więcej informacji

Efektywny student - efektywny nauczyciel: mnemotechniki, kreatywność, aktywne notowanie

harmonogram

więcej informacji

 

Regulamin uczestnictwa (do dnia 31.07.2021)

REGULAMIN rekrutacji i udziału w Zadaniu 2 pn. „Rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów, w celu dostosowania oferty do potrzeb społeczno-gospodarczych lub wyposażenia studentów w praktyczne umiejętności” (obowiązujący od dnia 01.08.2021 r.)

1.  Czy za udział w zajęciach przyznawane są punkty ECTS?
Informacja o punktach ECTS znajduje się w systemie USOS przy konkretnych zajęciach / kursach. Zajęcia realizowane w ramach zadania 2 mają przypisane punkty ECTS, natomiast kursy realizowane w ramach zadania 4 nie mają przypisanych punktów. 
 
Wykaz zajęć/ kursów z podziałem na zadania dostępny jest na stronie www projektu : http://www.zintegruj.uj.edu.pl/
 
2.  Czy kurs trzeba podpiąć w systemie USOS pod program studiów?
Nie ma takiego obowiązku. Decyzja należy do studenta. Jeśli uczestnik kursu chce żeby kurs był widoczny w suplemencie do dyplomu, należy go samodzielnie podpiąć. 
 
3. Czy jeżeli kurs jest podpięty pod program studiów i kończy się zaliczeniem na ocenę to czy wchodzi w skład średniej ocen? 
W przypadku jeżeli kurs kończy się zaliczeniem na ocenę i kurs będzie podpięty pod program studiów, ocena z zaliczenia będzie wchodziła do średniej ocen. W przypadku zakończenia kursu wyłącznie zaliczeniem - nie jest wliczany w średnią ocen.
 
4. Czy punkty ECTS wliczają się w obligatoryjną pulę? 
Nie. Punkty te są pulą dodatkową.
 
5. Najczęściej pojawiające się pytania w czasie i po rekrutacji
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/rekrutacja
 

Najczęściej pojawiające się pytania w czasie i po rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce:
więcej o

więcej o

Badania kliniczne zastosowanie w praktyce

Harmonogram kursu semestr letni 2021/2022

04.05.2022

Podstawowe pojęcia i modele farmakokinetyczne. Metodyka badań farmakokinetycznych w rozwoju leku i badaniach klinicznych. Rodzaje badań klinicznych (faza  I-IV). Najważniejsze regulacje prawne w badaniach klinicznych. Programy do obliczeń farmakokinetycznych - zapoznanie.

11.05.2022     

Czynniki wpływające na wchłanianie leku. Podanie pozanaczyniowe. Farmakokinetyka jednorazowego podania doustnego. Obliczanie parametrów farmakokinetycznych po podaniu pozanaczyniowym leku na podstawie modelu jedno- oraz dwukompartmentowego z zastosowaniem programu komputerowego.

18.05.2022     

Dostępność biologiczna leku. Ocena biorównoważności leków. Farmakokinetyka jednorazowego podania dożylnego. Zastosowanie programu komputerowego do obliczania parametrów farmakokinetycznych na podstawie modelu jedno- i dwukompartmentowego.

25.05.2022     

Wlew dożylny. Obliczanie stężeń leku w stanie stacjonarnym przy użyciu programu komputerowego z założeniem modelu jedno- lub dwukompartmentowego.

01.06.2022

Farmakokinetyka nieliniowa leków i jej konsekwencje terapeutyczne. Niekompartmentowa analiza danych farmakokinetycznych po jednorazowym i wielokrotnym podaniu dożylnym i doustnym z zastosowaniem programu komputerowego.

Godz. 8.00 -10.15

Forma kursu: stacjonarna

Miejsce kursu: Wydział Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, sala komputerowa A1/11

 

Harmonogram 2022/2021: 

Zajęcia odbywać się w poniedziałki (5 spotkań) po 3 godziny dydaktyczne:

grupa I - 10:30-12:45 Rozpoczecie zajęć dnia 26.04.2021r. a koniec najpóźniej 14.06.2021

grupa II - 13:00-15:15 Rozpoczecie zajęć dnia 26.04.2021r. a koniec najpóźniej 14.06.2021

grupa III -  8:00-10:15 Rozpoczecie zajęć dnia 26.04.2021r. a koniec najpóźniej 14.06.2021

grupa IV - Rozpoczecie zajęć prawdopodobnie dnia 31.05.2021 r.a koniec najpóźniej 14.06.2021

KWIECIEŃ:
26.04.2021 - 3 grupy: I,II,III ( 10:30-12:45;13:00-15:15; 8:00-10:15 )

MAJ:
10.05.2021 - 3 grupy:I,II,III ( 10:30-12:45;13:00-15:15; 8:00-10:15 )
17.05.2021 - 3 grupy: I,II,III ( 10:30-12:45;13:00-15:15; 8:00-10:15 )
24.05.2021 - 3 grupy: I,II,III ( 10:30-12:45;13:00-15:15; 8:00-10:15 )
31.05.2021 - 3 grupy:  8:00-10:15 - IV,   10:30-12:45 - IV, 13:00-15:15 - II

CZERWIEC:
07.06.2021- 3 grupy: 8:00-10:15 - III, 10:30-12:45 - I, 13:00-15:15 - IV 
14.06.2021- 2 grupy: 8:00-10:15 -IV,10:30-12:45 - IV 

Miejsce: Wydział Chemii UJ ul. Gronostajowa 2 sala A1-11

Forma: stacjonarnie

Wymiar godziny: 15h dydaktycznych

 

Sylabus:

Learning objectives:

The aim of the course is to familiarize students with the methodology of pharmacokinetic

studies, methods of determining basic pharmacokinetic parameters and computer programs

used for pharmacokinetic calculations.

 

This subject will cover the following topics:

1. Pharmacokinetic calculation programs - introduction to the Phoenix WinNonlin

program. Single intravenous bolus administration. Calculation of pharmacokinetic

parameters based on a one- and two-compartment model. Exercises and examples in

the "IV Bolus Model”.

2. Pharmacokinetics of oral administration. Calculation of the bioavailability of the drug.

Assessment of drug bioequivalence. Exercises and examples in the Model.

3. Intravenous infusion, calculation of clearance and volume of distribution. Multiple

intravenous and oral pharmacokinetics. Computer simulations. Calculation of steady-

state drug concentrations using a one- or two-compartment model. Exercises and

examples in the "IV Infusion Model".

 

4. Non-compartmental analysis of pharmacokinetic data after single and multiple

intravenous and oral administration - calculation of pharmacokinetic parameters.

Exercises and examples in the "NCA".

5. Nonlinear pharmacokinetics. Calculation of pharmacokinetic parameters of nonlinear

pharmacokinetics. Michaelis-Menten kinetics. Exercises and examples.

 

Learning outcomes

After completing the course the student should:

be able to interpret the concentration-time curves that describe the time course of drug

concentration in the body.

be able to use, calculate and define the pharmacokinetic parameters, both regarding

single dose and repeated dose administration.

be able to define the assays to be performed in order to assess the bioavailability and

bioequivalence of drugs.

be able to define, use the parameters (V m and K m ), and calculate appropriate dosage

regimens when nonlinear pharmacokinetics apply

Liczba punktów ECTS: 1