Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Autoprezentacja, Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne

Cel: nabycie umiejętności asertywnego komunikowania się wewnątrz organizacji zarówno na poziomie przekazywania komunikatów świadomych, jak i zachowań nieświadomych.


Zakres:

 • Poczucie kontroli (test i ćwiczenie) ,
 • Pojęcie asertywności,
 • Sztuka kierowania komunikatów w relacji służbowej do klientów,
 • Badanie własnego poziomu samooceny i pewności siebie,
 • Zarządzanie myślami ,
 • Projektowanie zawartości prezentacji w kontekście pożądanego efektu,
 • Kryteria efektywności prezentacji i wystąpienia,
 • Budowanie struktury prezentacji: 5 modeli i struktura rekina
 • Proporcje zawartości elementów struktury,
 • Wzorce budowania i funkcje wstępu, rozwinięcia i zakończenia,
 • Manieryzmy i błędy językowe,
 • Dostosowanie języka i formy przekazu do audytorium,
 • Kolejność i struktura elementów wypowiedzi - zasada 3P,
 • Mowa niewerbalna profesjonalnego prezentera,
 • Posługiwanie się ukrytymi poziomami komunikacji,
 • Neurolingwistyka komunikacji,
 • Techniki obniżania stresu przed prezentacją i kontroli emocji w trakcie wystąpienia.