Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu BEC Vantage, który daje potwierdzenie kompetencji na poziomie B2, umożliwiającej podjęcie pracy w większości korporacji

Kod kursu: zin.kst-5.02

Wymagania wstępne: Poziom znajomości języka angielskiego poziom B2

 

Cel kursu: 

Celem lektoratu jest przygotowanie do zdawania egzaminu Business English Certificate Vantage (B2) potwierdzającym umiejętności językowe pozwalające na pracę w międzynarodowych korporacjach lub w środowisku angielskojęzycznym.  

WIEDZA

 

Informacje dotyczące egzaminu BEC Vantage:

-format egzaminu i budowa zadań egzaminacyjnych

-strategia rozwiązywania poszczególnych zadań egzaminacyjnych

-strategia planowania zdawania egzaminu jako całości

-kryteria oceny egzaminów jako całości, jak i poszczególnych zadań.

 

UMIEJĘTNOŚCI

Kurs będzie aktywnie trenował następujące umiejętności:

-doboru i zastosowania odpowiednich środków językowych, leksykalnych i gramatycznych, w celu efektywnego zaliczenia egzaminu oraz ułatwiających pracę w środowisku międzynarodowym

-umiejętności efektywnej komunikacji językowej w środowisku biznesowym (szczególnie pisania- koncentracja na formach: email, raport/sprawozdanie, -propozycja i mówienie- koncentracja na autoprezentacji, prezentacji tematu) które są jednocześnie konieczne do zaliczenia egzaminu

- wyszukiwania informacji szczegółowych w tekście pisanym i mówionym,

ogólnego zrozumienia tekstów pisanych i mówionych

-zrozumienia i wyciągnięcia konstruktywnych wniosków z różnic kulturowych w międzynarodowym środowisku biznesowym. 

 

Bezpośrednim celem jest przygotowanie do zdawania egzaminu Business Examination Certificate Vantage, zaś pośrednim- lingwistyczne przygotowanie do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Tematyka zajęć:

1. Prezentacja i ćwiczenie słownictwa fachowego z dziedziny biznesu.

2. Prezentacja i ćwiczenie formatów zadań egzaminacyjnych.

3. Analiza egzaminów próbnych w celu wyeliminowania lub zminimalizowania popełnianych błędów.


Liczba godzin: 

Rok akademicki 2022/2023: 60 godzin dydaktycznych (kurs semestralny)

Sposób realizacji kursu w roku 2022/23: Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych

Prowadzący: Beata Batk gr. 1 i 2

Rok akademicki 2022/2023 - grupa nr 1

PAŹDZIERNIK:

14.10, 21.10, 28.10  – godz. 12.00-15.15

LISTOPAD:

4.11, 18.11, 25.11 - godz. 12.00-15.15

GRUDZIEŃ:

2.12, 09.12, 16.12 – godz. 12.00-15.15

STYCZEŃ:

13.01, 20.01, 27.01 – godz. 12.00-15.15

LUTY:

17.02, 24.02- godz. 12.00-15.15

25.02 - godz. 12.00-14.30

 MARZEC:

  3.03 – godz. 12.00-15.15

Rok akademicki 2022/2023 - grupa nr 2

PAŹDZIERNIK:

14.10, 21.10, 28.10 – godz. 15.45-19.00

LISTOPAD:

4.11, 18.11, 25.11 – godz. 15.45-19.00

GRUDZIEŃ:

2.12, 09.12, 16.12 – godz. 15.45-19.00

STYCZEŃ:

 13.01, 20.01, 27.01 – godz. 15.45-19.00

LUTY:

17.02, 24.02 – godz. 15.45-19.00

25.02 - godz. 15:45-18:15

 MARZEC:

  3.03 – godz. 15.45-19.00

Sylabus do prowadzenia zajęć w roku akademickim 2022/2023

 

Biuro Projektu ZintegrUJ wskazuje, że preferowaną platforma do prowadzenia zajęć w ramach oferowanych form wsparcia są:

BigBlueButton oraz MS Teams.

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: przeglądarka internetowa, mikrofon, słuchawki.

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: 1.2Mbps

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: system operacyjny Windows/Mac/Linux/iOS/Android