Analiza danych w Stata

 

Cel kursu:

Zapoznanie uczestników z możliwościami Stata. Wyposażenie w umiejętności pozwalające na swobodną pracę w Stata z poziomu kodu analitycznego (tzw. „syntaks” lub „do-file”) oraz pozwalające na samodzielne doskonalenie warsztatu pracy ze Stata. Kurs dedykowany jest dla wszystkich, którzy posiadają odpowiednie prerekwizyty. Kurs ma charakter typu hands-on (praktycznego szkolenia) połączonego z elementami konwersatorium  i wykładu. Ćwiczone będą podstawy pracy z Stata, planowanie i porządkowanie procesu pracy  z danymi, obróbka danych/ przygotowywanie danych do analiz, praca z wieloma bazami, transformacja zmiennych, prowadzenie analiz statystycznych, raportowanie wyników w tabelach, wizualizacja danych na wykresach. Oprócz prostych analiz statystycznych (statystyki opisowe, regresja liniowa  i logistyczna), zaprezentowane zostaną przykłady bardziej zaawansowanych analiz, np. skalowanie wyników testów, modelowanie strukturalne, analiza danych z prób złożonych, modelowanie wielopoziomowe (mieszanych efektów), analizy panelowe lub inne na życzenie uczestników.

 

 

Rok akademicki 2022/23 – semestr letni

Termin:

28.03.2023

04.04.2023

18.04.2023

25.04.2023

Godz. 08:30-14:40 (w tym 3 przerwy x 10min)

Miejsce szkolenia: sala 62, ul. Grodzka 52

Liczba godzin: 30 h oraz 15h pracy własnej studenta

 
Rok akademicki 2022/2023

Propozycja zajęć:

  1. piątki: 2, 9, 16 grudnia 2022

  2. soboty: 3, 10, 17 grudnia 2022

Godziny zajęć:

08:30 - 10:00
10:10 - 11:40
11:50 - 13:20
dłuższa przerwa
14:00 - 15:30
15:40 - 17:10

Miejsce szkolenia: Instytut Socjologii, ul. Grodzka 52, sala 62

Forma kursu: stacjonarna

Rok akademicki 2021/2022

Harmonogram na semestr letni 2021/2022 - grupa 1

maj śr 04.05 17:00-19:30 Teams pt 06.05 09:00-17:30 (w tym przerwy) stacjonarnie ul. Grodzka 52, sala 62 śr 11.05 17:00-19:30 Teams pt 13.05 09:00-17:30 (w tym przerwy) stacjonarnie ul. Grodzka 52, sala 62 śr 18.05 17:00-19:30 Teams

forma kursu: hybrydowa

Harmonogram na semestr letni 2021/2022 - grupa 2

czerwiec śr 22.06 17:00-19:30 Teams

pt 24.06 09:00-17:30 (w tym przerwy) stacjonarnie ul. Grodzka 52, sala 62

śr 29.06 17:00-19:30 Teams

lipiec pt 01.07 09:00-17:30 (w tym przerwy) stacjonarnie ul. Grodzka 52, sala 62
śr 06.07 17:00-19:30 Teams

forma kursu: hybrydowa

Rok akademicki 2020/2021
pt 21.05; 12:00-16:30
sb 22.05; 9:00-15:00
pt 28.05; 12:00-18:00
sb 29.05; 9:00-15:00