Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

III nabór na bezpłatne kursy językowe dla studentów i studentek UJ
news studenci

III nabór na bezpłatne kursy językowe dla studentów i studentek UJ

26.09.2018

więcej informacji: http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/4

Rejestracja poprzez platformę USOSweb -> www.usosweb.uj.edu.pl

więcej o III nabór na bezpłatne kursy językowe dla studentów i studentek UJ
Umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej UJ
news

Umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej UJ

24.05.2018
Celem Zadania 1 jest realizacja programów kształcenia w językach obcych skierowanych do studentek i studentów z Polski oraz cudzoziemców.
więcej o Umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej UJ
Włączenie wykładowców z zagranicy
news wykładowcy

Włączenie wykładowców z zagranicy

24.05.2018
posiadających osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej w realizację zajęć dydaktycznych na UJ na studiach wyższych.
więcej o Włączenie wykładowców z zagranicy
Program wsparcia studentek i studentów UJ
news

Program wsparcia studentek i studentów UJ

24.05.2018
Celem Zadania 4 jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji) osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla rozwoju Polski.
więcej o Program wsparcia studentek i studentów UJ
news doktoranci

Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme / Jagielloński Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w języku angielskim

24.05.2018
Celem Zadania 5 jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich oraz rozwój młodej kadry naukowej poprzez opracowanie i realizację Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme / Jagielloński Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w języku angielskim. W powyższym programie o zasięgu międzynarodowym, włączającym formy edukacji podnoszące kompetencje badawcze i dydaktyczne, będzie mogło wziąć udział 150 doktorantów.
więcej o Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme / Jagielloński Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w języku angielskim
Programy rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ
news wykładowcy

Programy rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ

24.05.2018
Celem Zadania 6 jest podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich UJ w zakresie umiejętności dydaktycznych, informatycznych, prezentacyjnych prowadzenia dydaktyki w języku obcym oraz zarządzania informacją poprzez udział w wyspecjalizowanych szkoleniach oraz stażach dydaktycznych.
więcej o Programy rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ
news

Programy rozwoju kadr zarządzających i administracyjnych uczelni

24.05.2018
Celem Zadania 7 jest podniesienie kompetencji zarządczych kadry UJ poprzez realizację następujących programów wsparcia:
więcej o Programy rozwoju kadr zarządzających i administracyjnych uczelni
news

Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania i edukacji w UJ

24.05.2018
Celem Zadania 8 jest zwiększenie informatyzacji uczelni poprzez rozwój informatycznych narzędzi zarządzania i tworzenie otwartych zasobów informatycznych. Powyższe zostanie osiągnięte w wyniki realizacji następujących przedsięwzięć:
więcej o Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania i edukacji w UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj