Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram pracy biura w dniach 19.12.2023-06.01.2023

Harmonogram pracy biura w dniach 19.12.2023-06.01.2023

📍 Uwaga❗️ 🗣W terminach od 19 grudnia 2022 do 6 stycznia 2023 Biuro Projektu ZintegrUJ będzie pracować w trybie zdalnym. Utworzono jednak dyżury dla studentów. -> W rozwinięciu wiadomości - szczegóły.

Szanowni Państwo,

W dniach od 19 grudnia 2022 do 6 stycznia 2023 Biuro Projektu ZintegrUJ będzie pracowało w trybie zdalnym.

W zakresie kontaktu z pracownikami biura, prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub poprzez platformę MS Teams. Numery telefonów i adresy mailowe do pracowników Biura Projektu ZintegrUJ znajdują się w zakładce "kontakt". Utworzono jednak dyżury dla zainteresowanych.

 

W zakresie kontaktu do poszczególnych pracowników biura, dane kontaktowe:

Biuro Projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kierownik Biura Projektu ZintegrUJ
Anna Kostrubała-Brak – Główny Specjalista 
e-mail: anna.kostrubala@uj.edu.pl
tel. 692 086 087, 12 663 39 58, 795 545 717

Program wsparcia dla studentów i studentek UJ (Zadanie 2 i 4 - KURSY dla Studentów)
Zadanie 2: Wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętego planem studiów
Zadanie 4: Podnoszenie kompetencji studentów UJ w zakresie zawodowym i informatycznym

Angelika Batko – Młodszy specjalista
e-mail: angelika.batko@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 43, 795 545 741
Dyżury: https://usr.uj.edu.pl/rezerwacja/e8f7d87c-3176-43e8-8551-9a7af7f91219

Katarzyna Matura – Samodzielny referent administracyjny
e-mail: katarzyna.matura@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 10, 883 841 215
Dyżury: https://usr.uj.edu.pl/rezerwacja/38f72830-ed5c-4e06-9399-449d63d3b006

Program wsparcia dla studentów i studentek UJ
Zadanie 3: Włączenie wykładowców z zagranicy w realizację zajęć dydaktycznych na UJ
Zadanie 4: Podnoszenie kompetencji studentów UJ w zakresie językowym

Paweł Kernik
tel. 532 400 548, 12 663 39 38
e-mail: pawel.kernik@uj.edu.pl
Dyżury: 

Zadanie 5: Jagielloński Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w j. angielskim
Obsługa administracyjna doktorantów
Agata Majewska -
e-mail: phdp@uj.edu.plagata.majewska@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 48, 795 545 719

Program wsparcia dla kadr zarządzających i administracyjnych UJ (Zadanie 6 i 7)
Zadanie 6: Rozwój kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ
Zadanie 7: Rozwój kadr zarządzających i administracyjnych UJ

Magdalena Baranowska – Specjalista 
e-mail: magdalena.baranowska@uj.edu.pl
tel. 519 307 844, 12 663 39 62

Sekretariat i Kadry projektu
Koordynator programu wsparcia informatycznych narzędzi zarządzania i edukacji w UJ

Joanna Adamczyk - Specjalista
e-mail: joanna1.adamczyk@uj.edu.pl
tel.12 663 39 35, 532 401 262

Finanse biura projektu
Agnieszka Nowak – Specjalista
e-mail: agnieszka.a.nowak@uj.eddu.pl
tel. 12 663 39 54, 519 078 320
Koordynatorka obsługi rozliczeniowej i merytorycznej Projektu
Joanna Kozioł - Specjalista 
e-mail: joanna1.koziol@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 56,  880 521 332

Ewaluacja projektu (PRE i POST testy)
Filip Oszczyk -  ewaluator
e-mail: filip.oszczyk@uj.edu.pl
tel. 12 663 39 45, 795 545 744

Widok zawartości stron Widok zawartości stron