Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro ZintegrUJ odpowiada za realizację projektów:

- Key to the future - Kompleksowy program rozwoju kształcenia na potrzeby branż kluczowych UJ
- Teaching Engagement Development (TED): Nauczyciele akademiccy i doktoranci wobec wyzwań przyszłości

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzamin BEC Vantage

Egzamin BEC Vantage

Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że egzamin w ramach kursu: Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu BEC Vantage, który daje potwierdzenie kompetencji na poziomie B2, umożliwiającej podjęcie pracy w większości korporacji odbędzie się w formie stacjonarnej • Część ustna: 21-22 maj br. • Część pisemna: w dniu 29 maja 2021 r. na terenie Krakowa.

Szanowni Państwo,

 

pragnę poinformować, że egzamin w ramach kursu: Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu BEC Vantage, który daje potwierdzenie kompetencji na poziomie B2, umożliwiającej podjęcie pracy w większości korporacji odbędzie się w formie stacjonarnej

  • Część ustna: 21-22 maj br.
  • Część pisemna: w dniu 29 maja 2021 r.

na terenie Krakowa.

 

 

Materiały rejestracyjne dla kandydatów: https://tiny.pl/r2r3r

 

Celem dopełnienia formalności należy przesłać następujące załączniki (dostępne na skrzynkach e-mail Uczestników formy wsparcia):

  1. Regulamin egzaminacyjny;
  2. Formularz rejestracyjny;
  3. Klauzulę;

na podstawie formularza rejestracyjnego będziemy zbierać dane kandydatów celem zgłoszenia Państwa do British Council. Każdy Kandydat przesyła wypełniony czytelnie formularz wraz ze swoim podpisem - mailem, jako skan do mojej osoby w terminie 1 dnia od otrzymania niniejszej wiadomości. (tj. 13.04.2021 r.)

Podpisane pliki należy podpisać w następujący sposób:

  1. Formularz_TWOJE IMIĘ I NAZWISKO_S-numer grupy 

 

a następnie wysłać je w odpowiedzi na tego e-maila.

 

Uwaga!

- Egzamin może się odbywać w różnych pod względem czasowym sesjach: porannych lub popołudniowych;

- Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy wśród rejestrowanych kandydatów są osoby wymagające specjalnych udogodnień na egzaminie z racji problemów zdrowotnych (dyslexia, problemy ze słuchem, wzrokiem), wymagających szczególnych udogodnień. 

Jeżeli ktoś z Państwa potrzebuję wymagań specjalnych proszę o kontakt z moją osobą do dnia 13.04.2021 r.

 

Egzamin tak, jak i kurs jest realizowany w ramach Projektu ZintegrUJ; Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego POWER.03.05.00-00-Z309/17-00, który to jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program „ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego jest realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z dokumentacją projektową każdy Uczestnik formy wsparcia jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego. W sytuacji, gdy po dokonaniu rejestracji na egzamin Uczestnik formy wsparcia powinien niezwłocznie poinformować Beneficjenta Projektu o braku możliwości przystąpienia do egzaminu wraz ze zwolnieniem lekarskim, poświadczającym niemożność udziału w egzaminie.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Sylwią Skórkiewicz.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron