Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Microsoft Teams w dydaktyce zdalnej i współpracy w zespole

Microsoft Teams w dydaktyce zdalnej i współpracy w zespole

Szkolenia prowadzone w formie zdalnej dla dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ

Microsoft Teams w dydaktyce zdalnej i współpracy w zespole

W związku z licznymi zapytaniami związanymi z prowadzeniem zdalnej dydaktyki przy pomocy Microsoft Teams, zostały przygotowane dla Państwa szkolenia on line- webinary z tej tematyki.  Szkolenia odbędą się w ramach projektu ZintegrUJ - Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rekrutacja na szkolenia rozpocznie się w dniu 31.03.2020 r., o godzinie 9:00.  Zapraszamy do udziału!

[PROGRAM]

 Szkolenie obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Tworzenie zespołu na potrzeby prowadzenia zajęć
  • Zarządzanie członkostwem w zespole z uwzględnieniem osób spoza organizacji
  • Organizację spotkań online: przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie przebiegu spotkania online
  • Przygotowywanie nagrań i zarządzanie nimi w MS Stream
  • Funkcjonalności MS Teams dla edukacji:
    • notatnik grupy zajęciowej
    • zlecanie zadań dla studentów, ocena zadań

Szkolenie ma charakter zdalny z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams i będzie się składać z 2 godzinnej aktywnej prezentacji zakończonej realizacją samodzielnych prac i konsultacji zdalnych przez kolejne 2 godziny.

[TERMIN]
1.04.2020 r. (środa), godz. 9.00 [Rekrutacja odbędzie się od 31 marca od godziny 9:00 do 13:00]

2.04.2020 r. (czwartek), godz. 12.00 [Rekrutacja odbędzie się od 31 marca od godziny 9:00 do 1 kwietnia do godziny 13:00]

7.04.2020 r. (wtorek), godz. 9.00 [Rekrutacja odbędzie się od 31 marca od godziny 9:00 do 6 kwietnia do godziny 9:00]

[PROWADZĄCY]
Lucjan Stalmach, Kinga Lechowicz, Michał Hanasiewicz /wymiennie/

[WYMAGANIA]

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie komputera wyposażonego w głośnik i mikrofon oraz zainstalowanej i skonfigurowanej aplikacji Microsoft Teams. Aplikację TEAMS można pobrać ze strony: https://teams.microsoft.com/downloads. Po instalacji i uruchomieniu programu należy zalogować się takimi samymi danymi, jak do pracowniczej poczty UJ. 

[REKRUTACJA]

Osoby zainteresowanie skorzystaniem z ww. formy wsparcia zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego, dostępnego pod adresem: https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/ po wcześniejszym zalogowaniu. Po zakończeniu rekrutacji otrzymają Państwo dokumentację rekrutacyjną. Dokumenty należy wydrukować, podpisać i przesłać skanem lub zdjęciem na adres rekrutacja.zintegruj.nauczyciele@uj.edu.pl  najpóźniej w dniu szkolenia.

Link do regulaminu: http://www.zintegruj.uj.edu.pl/documents/138678555/0/26.02.2020_Regulamin_zad.6_rekrutacja.pdf/28738d04-a492-427a-9f18-8f468c9489f6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*W przypadku osób, które nie posiadają dostępu do drukarki i skanera,  istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniu, pod warunkiem przesłania oświadczenia w wiadomości e-mail na adres rekrutacja.zintegruj.nauczyciele@uj.edu.pl. Wiadomość powinna zawierać oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz uzupełnieniu dokumentacji w oryginale w terminie późniejszym,  po przywróceniu pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim do trybu stacjonarnego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj