Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia w semestrze letnim 2019/2020

Szkolenia w semestrze letnim 2019/2020

Nabór trwa

Czy wiesz jakie szkolenia zaplanowane są na semestr letni🌸
🌸Sprawdź w USOS czy są jeszcze wolne miejsca.

🧐Zadania psychologa-praktyka
🎤Dziennikarstwo i profilaktyka traumy
🧠Techniki badania funkcjonowania mózgu – teoria i praktyka
🔕Przekład audiowizualny: tworzenie napisów filmowych, wersji lektorskich i dubbingu
👥Storytelling, emocje i marketing w nowych mediach
👧Wczesna diagnostyka logopedyczna (dla nauczycieli)
🕹Projektowanie gier: zasady i scenariusze
🗣Warsztat głosu i mowy
🖋Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna
📕Warsztaty redakcji i publikacji tekstu
📚Promocja i marketing na rynku książki
📇Systematyczny przegląd literatury i tworzenie bibliografii
🗒Specjalistyczne tłumaczenie tekstów naukowych i popularno-naukowych
📊Język R wsparciem warsztatu badacza
💀Praktyczne aspekty diagnostyki obrazowej w oparciu o programy i konsole symulacyjne
👾Zaawansowane programowanie funkcyjne
🌎Turystyka wiedza a praktyka
🧪Działalność akredytowanych laboratoriów badawczych w zakresie prawidłowego zarządzania chemikaliami oraz gospodarki odpadami
🛸Szkolenie teoretyczne i praktyczne z obsługi drona UAVO VLOS do 5 kg
💻Kurs CISCO CCNA-Introducing to Networks + Routing and Switching Essentials
🗺Systemy informacji geograficznej - podejście praktyczne
Digitalizacja i udostępnianie archiwów publicznych
👺Zarządzanie projektami w Kulturze
Event management w instytucjach kultury
🤖Nowe technologie w kulturze - jak je projektować, by miały sens - warsztat
Techniki fizyko-chemiczne w analizie zabytku
📷Dokumentacja fotograficzna dziedzictwa kulturowego - podejście praktyczne
🎼Obsługa edytora nutowego Finale - warsztat
👨‍💼Certyfikowany kurs zarządzania projektami PRINCE2 Foundation
🖼Kurs Adobe Illustrator
🛤Adobe Photoshop i Lightroom w fotografii dokumentacyjnej
🏜Kurs Adobe InDesign
💼Kurs Agile Scrum Foundation

🚑Szkolenie certyfikowane z zakresu pierwszej pomocy
🏥Szkolenie certyfikowane - Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek - Leczenie ran
🏥Szkolenie certyfikowane - Kurs specjalistyczny dla położnych - Leczenie ran
👨‍⚕️Szkolenie certyfikowane - Inspektor Ochrony Radiologicznej
💕Szkolenie certyfikowane - Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych - Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
☎️Szkolenie certyfikowane - Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych - resuscytacja krążeniowo-oddechowa
🤕Szkolenie certyfikowane - ALS zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych
🤕Szkolenie certyfikowane - EPLS (European Pediatric Life Support)
🥽Szkolenie certyfikowane - Zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej - ITLS (International Trauma Life Support)
🚒Szkolenie certyfikowane dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
💊Kurs specjalistyczny żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek
💉Kurs specjalistyczny szczepienia ochronne dla pielegniarek

🌸R E K R U T A C J A:
https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php…

🌸H A R M O N O G R A M Y:
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania

🌸Napisz do nas:
imię, nazwisko, nazwa kursu, numer albumu
rekrutacja.zintegruj.studenci@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj