Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenie w zakresie dydaktyki ze studentem zagranicznym

Szkolenie w zakresie dydaktyki ze studentem zagranicznym

Termin rejestracji: od 29.03.2019 do wyczerpania miejsc.

Informujemy, że od dnia 29.03.2019 r. trwa rekrutacja na kurs Szkolenie w zakresie dydaktyki ze studentem zagranicznym. Kurs adresowany jest do nauczycieli akademickich.

Zarejestruj się: https://www.sapiens.uj.edu.pl/zintegruj/

[Czym jest Academic Teaching Excellence?]

Academic Teaching Excellence to kurs dla wykładowców akademickich uczących w języku angielskim. Kurs ma na celu podniesienie jakości dydaktyki poprzez rozwinięcie kompetencji językowych wykładowców oraz wyposażenie ich w metody dydaktyczne, pomagające w efektywnym przekazywaniu wiedzy na zajęciach ze studentami zagranicznymi.

[Program szkolenia]

Kurs obejmuje różnorodne konteksty dydaktyczne, takie jak wykłady, seminaria, konwersatoria oraz ćwiczenia. Uczestnicy kursu zostają wprowadzeni w zagadnienia nauczania w języku angielskim, przeprowadzają analizę stosowanych przez siebie metod dydaktycznych oraz nabywają zaawansowane umiejętności językowe poprzez prowadzenie mikrosesji wykładowych. Każdy uczestnik otrzymuje spersonalizowaną informację zwrotną z zaleceniami dotyczącymi dalszego doskonalenia umiejętności. Metody prowadzenia dydaktyki w języku angielskim objaśniane są w odniesieniu do przedmiotów wykładanych przez uczestników kursu. 

Elementy kursu:

  • prowadzenie dydaktyki z grupą studentów o zróżnicowanym poziomie zaawansowania językowego
  • stosowanie znaczników dyskursu
  • techniki zachęcające studentów do aktywnego uczestnictwa i swobodnego wypowiadania się na zajęciach
  • wykorzystywanie pomocy wizualnych wspierających przekaz językowy
  • przekazywanie studentom skutecznej informacji zwrotnej.

[Termin i miejsce szkolenia]

W trakcie trwania projektu kurs będzie prowadzony cztery razy (2 edycje – 2019, 1 edycja- 2020, 1 edycja -2021). Obecnie zapraszamy do udziału w rekrutacji na dwie edycje w tym roku.

I edycja  1-5.07.2019 r.
II edycja 16-20.09.2019 r.

[Harmonogram]

Kurs będzie prowadzony w formie intensywnego tygodnia zajęć, obejmującego 35 godzin zegarowych nauki. Szczegółowy harmonogram poniżej:

9:00-11:15– I moduł
11:15-11:30 – przerwa
11:30-13:00 – II moduł
13:00-13:45– przerwa obiadowa
13:45-15:15 – III moduł15:15-15:30 przerwa15:30 – 17:15 IV moduł

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj